LEGE nr. 580 din 23 octombrie 2002pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 25 octombrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 noiembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 177/2002, se completează după art. 2^1 cu art. 2^2 cu următorul cuprins:"Art. 2^2. - Prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) nu se aplică următoarelor categorii de persoane: a) cetăţenii români care pleacă în străinătate pentru a urma tratament medical, a participa la simpozioane, conferinţe, studii, manifestări cultural-sportive, a efectua o vizita pe bază de invitaţie ori în situaţia imbolnavirii sau decesului unei rude stabilite în străinătate. În aceste situaţii se vor prezenta documente doveditoare din care să rezulte scopul călătoriei şi asigurarea financiară a acesteia; b) minorul sub 14 ani, înscris în pasaportul părinţilor; c) minorul care se deplaseaza la rude sau la părintele/părinţii care lucrează ori sunt stabiliţi în statul de destinaţie; d) cetăţenii români care se deplaseaza în străinătate ca urmare a unui angajament de muncă, pe baza unui permis de muncă valabil pentru ţara de destinaţie, indiferent de durata deplasarii; e) cetăţenii români care călătoresc în statele vecine în baza permisului de mic trafic sau trecere simplificata, eliberat de autorităţile de frontieră."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 144/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 23 octombrie 2002.Nr. 580.-------