LEGE nr. 576 din 23 octombrie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 25 octombrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83 din 20 iunie 2002 privind transmiterea cu plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 24 iunie 2002.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 23 octombrie 2002.Nr. 576.────────────