HOTĂRÂRE nr. 1.365 din 27 august 1957privind îmbunătăţirea asistenţei medico-sanitare şi a sistemului de salarizare a personalului din unităţile sanitare şi de prevederi sociale
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Nepublicat