ORDIN nr. 1.397 din 22 octombrie 2002pentru aprobarea Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 25 octombrie 2002    În baza prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free şi ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia Generală a Vamilor, unităţile sale subordonate, precum şi Direcţia generală de politica şi legislaţie fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 22 octombrie 2002.Nr. 1.397.  +  AnexăNORMA 22/10/2002