HOTĂRÂRE nr. 1.121 din 10 octombrie 2002pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 23 octombrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 37 din Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul de interne,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 10 octombrie 2002.Nr. 1.121.  +  Anexa 1REGULAMENT 10/10/2002