ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 132 din 10 octombrie 2002pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 octombrie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Termenul de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, se proroga până la data de 1 ianuarie 2003, în vederea modificării şi completării.  +  Articolul 2Până la data prevăzută la art. 1 salariaţii încadraţi cu contract de muncă pe durata nedeterminată la agenţii economici din industria de apărare, a căror activitate este întreruptă temporar din lipsa de comenzi sau contracte, vor desfăşura activităţi de întreţinere, conservare, reparaţii, paza, activităţi administrative şi alte activităţi specifice. Sumele necesare pentru plata drepturilor salariale se suporta din prevederile bugetare aprobate Ministerului Industriei şi Resurselor pe anul 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 10 octombrie 2002.Nr. 132.----------