ORDIN nr. 355 din 5 august 2002pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspecţiilor în camp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 22 octombrie 2002    În baza prevederilor art. 12 şi ale art. 21 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu reglementările Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 98/96/CE privind modificarea, cu privire la inspecţiile în camp, a directivelor nr. 66/400/CEE, 66/401/CEE , 66/402/CEE , 69/208/CEE şi 70/458/CEE privind comercializarea seminţelor de sfecla, plante furajere, cereale, cartofi, plante oleaginoase şi textile şi de legume,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Condiţiile şi procedurile privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspecţiilor în camp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 5 august 2002.Nr. 355.  +  Anexa 1COND+PROC 05/08/2002