DECRET nr. 170 din 20 mai 1980privind trecerea activităţii de cercetare şi proiectare tehnologică uzinala de la unităţile de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică la întreprinderi constructoare de maşini din cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de pregătire tehnologică a fabricaţiei la aceste unităţi
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Nepublicat