DECRET nr. 83 din 23 iulie 1975privind ratificarea unor convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 86 din 2 august 1975    EXPUNERE DE MOTIVEDin anul 1919, cînd a luat fiinta Organizaţia Internationala a Muncii, şi pînă astăzi, conferinţele anuale ale acestui for internaţional au aprobat un număr de 140 convenţii, din care în ţara noastră, care se numara printre membrii fondatori ai acestei organizaţii, a ratificat în total 30 de convenţii.Prin alăturatul decret al Consiliului de Stat se ratifica încă 8 convenţii al Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi anume:1. Convenţia nr. 127 din 28 iunie 1967 privind greutatea maxima a incarcaturilor care pot fi transportate de un singur lucrator;2. Convenţia nr. 129 din 25 iunie 1969 privind inspecţia muncii în agricultura;3. Convenţia nr. 131 din 24 iunie 1970 privind fixarea salariului minim, în special în ce priveşte ţările în curs de dezvoltare;4. Convenţia nr. 134 din 30 octombrie 1970 privind prevenirea accidentelor de muncă ale navigatorilor maritimi;5. Convenţia nr. 135 din 23 iunie 1971 privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora;6. Convenţia nr. 136 din 23 iunie 1971 privind protecţia contra riscurilor de intoxicatie datorate benzenului;7. Convenţia nr. 137 din 25 iunie 1973 privind repercusiunile sociale ale noilor metode de lucru în porturi;8. Convenţia nr. 138 din 26 iunie 1973 privind vîrsta minimă de încadrare în munca. Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: Se ratifica următoarele convenţii internaţionale în materie de muncă şi ocrotiri sociale, adoptate de către Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii:1. Convenţia nr. 127 din 28 iunie 1967 privind greutatea maxima a incarcaturilor care pot fi transportate de un singur lucrator;2. Convenţia nr. 129 din 25 iunie 1969 privind inspecţia muncii în agricultura;3. Convenţia nr. 131 din 24 iunie 1970 privind fixarea salariului minim, în special în ce priveşte ţările în curs de dezvoltare;4. Convenţia nr. 134 din 30 octombrie 1970 privind prevenirea accidentelor de muncă ale navigatorilor maritimi;5. Convenţia nr. 135 din 23 iunie 1971 privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora;6. Convenţia nr. 136 din 23 iunie 1971 privind protecţia contra riscurilor de intoxicatie datorate benzenului;7. Convenţia nr. 137 din 25 iunie 1973 privind repercusiunile sociale ale noilor metode de lucru în porturi;8. Convenţia nr. 138 din 26 iunie 1973 privind vîrsta minimă de încadrare în munca. CONVENTIE 127 28/06/1967CONVENTIE 129 25/06/1969CONVENTIE 131 24/06/1970CONVENTIE 134 30/10/1970CONVENTIE 135 23/06/1971CONVENTIE 136 23/06/1971CONVENTIE 137 25/06/1973CONVENTIE 138 26/06/1973