ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 10 octombrie 2002pentru modificarea alin. (6) şi (7) ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatele (6) şi (7) ale articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi vor avea următorul cuprins:"(6) Instituţiile publice, cu excepţia Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului României, Serviciului de Informaţii Externe, Ministerului Afacerilor Externe, pentru activitatea de exterior, şi a Serviciului Roman de Informaţii, vor achizitiona autoturisme numai din producţia interna. (7) Serviciul de Informaţii Externe poate achizitiona autoturisme de producţie străină până la nivelul de cel mult 35%, iar Serviciul Roman de Informaţii, până la nivelul de cel mult 25%, din necesarul prevăzut în tabelele de inzestrare cu mijloace auto ale acestor instituţii."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuDirectorul Serviciului Roman de Informaţii,Alexandru-Radu TimofteBucureşti, 10 octombrie 2002.Nr. 130.--------------