HOTĂRÂRE nr. 1.103 din 2 octombrie 2002privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare ambalate sau preambalate şi a produselor nealimentare în cadrul altor spaţii decât cele cu destinaţie prestabilita
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 17 octombrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează modul de comercializare a produselor alimentare sau nealimentare în alte spaţii decât cele cu destinaţie prestabilita. Produsele agroalimentare şi de uz gospodăresc nu intra sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) spaţii cu destinaţie prestabilita - spaţii de comercializare dotate cu: alimentare cu energie electrica, apa, canalizare, ventilaţie, incinte frigorifice; banc de probe pentru aparatura electronică şi electrocasnica; spaţii de depozitare care să asigure temperatura de păstrare cerută de producător; spaţii delimitate de depozitare pentru produse alimentare şi nealimentare şi alte asemenea locuri; b) alte spaţii decât cele cu destinaţie prestabilita - spaţii în care sunt expuse produse spre comercializare, amplasate în pieţe, pe tarabe, mese, trotuare, în autoturisme şi autoutilitare, staţii ale mijloacelor de transport în comun, în cadrul unor manifestări expozitionale cu scop comercial, precum şi în alte asemenea locuri; c) produse agroalimentare - legume şi fructe proaspete, uscate, afumate sau confiate, lapte şi produse lactate neambalate, carne şi preparate din carne, miere, peste, flori, seminţe nedestinate consumului uman, cereale, păsări şi animale mici şi altele asemenea; d) produse de uz gospodăresc - articole de uz gospodăresc, realizate de mica industrie sau de micii mestesugari, pentru gradinarit, precum şi vasele ceramice şi produsele de artizanat.  +  Articolul 3 (1) Este interzisă comercializarea în alte spaţii decât cele cu destinaţie prestabilita a produselor alimentare preambalate sau ambalate, altele decât cele agroalimentare, respectiv a produselor de tipul: zahăr, făina de grâu, malai, orez, seminţe comestibile, ulei comestibil, oţet alimentar, vinuri, conserve de orice tip, răcoritoare, siropuri, condimente, precum şi orice alte asemenea produse, în spaţii în care nu pot fi asigurate condiţiile de păstrare cerute de producător pentru a se preveni perisabilitatea accelerata a produselor. (2) Este interzisă comercializarea în alte spaţii decât cele cu destinaţie prestabilita a produselor nealimentare noi, uzate sau reconditionate, de tipul produselor industriale, electronice, electrocasnice şi piese de schimb pentru acestea, jucarii, produse cosmetice, încălţăminte, textile, detergenti, piese şi accesorii auto, ceasuri, aparatura de măsura şi control, precum şi orice alte asemenea obiecte, în alte condiţii decât cele cerute de legislaţia în vigoare, fără a putea fi probate, verificate sau asigurate condiţiile de păstrare cerute de producător pentru a se asigura menţinerea caracteristicilor iniţiale ale produselor.  +  Articolul 4 (1) Comercializarea produselor nealimentare noi, uzate ori reconditionate, şi a produselor alimentare preambalate sau ambalate se face numai în magazine specializate pentru produse nealimentare, respectiv alimentare, ce pot fi amplasate în zone publice de tipul oboarelor, pieţelor agroalimentare, balciurilor ori targurilor sau de tipul statiilor mijloacelor de transport în comun, conform condiţiilor de amplasament stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, şi care îndeplinesc condiţiile impuse de normele sanitare. (2) Pentru a funcţiona, spaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi amenajate ca spaţii închise, proprii pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat, cu respectarea prevederilor legale în domeniu. (3) În cazul în care activitatea de comercializare se desfăşoară în pieţe agroalimentare, administraţia pieţelor nu va admite persoanelor care nu fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare accesul în piaţa, pentru exercitarea activităţii de comercializare a altor produse în afară celor agroalimentare sau de uz gospodăresc.  +  Articolul 5 (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 şi 4 constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 46 alin. 1 lit. c) şi d) şi alin. 2, ale art. 50^1 şi 50^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Împiedicarea sub orice formă a reprezentanţilor împuterniciţi de a exercita atribuţiile de serviciu referitoare la controlul spaţiilor cu destinaţie prestabilita, prevăzute la art. 3 şi 4, constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 46^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (2) Constatarea contravenţiilor privind modul de comercializare a produselor alimentare se face de către autorităţile competente abilitate prin lege pentru controlul oficial al produselor alimentare.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescup. Ministrul sănătăţii şi familiei,Radu Deac,secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de statBucureşti, 2 octombrie 2002.Nr. 1.103.────────────