LEGE nr. 547 din 14 octombrie 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 16 octombrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 66 din 5 iunie 2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 17 iunie 2002.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 14 octombrie 2002.Nr. 547.------------