HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 10 octombrie 2002pentru declararea unor unităţi sanitare de interes public naţional, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 15 octombrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (4) din Legea nr. 146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Unităţile sanitare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre se declara de interes public naţional, iar imobilele, compuse din construcţii şi terenuri aferente, în care îşi desfăşoară activitatea aceste unităţi sanitare, aparţin domeniului public al statului şi sunt în administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: a) nr. crt. 8 de la judeţul Buzau şi nr. crt. 16 de la judeţul Prahova din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 29 august 2002; b) nr. crt. 3 de la judeţul Bihor, nr. crt. 2 de la judeţul Dolj, nr. crt. 2 de la judeţul Hunedoara, nr. crt. 6 şi 9 de la judeţul Iaşi şi nr. crt. 2 şi 3 de la judeţul Timiş din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:─────────────────Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitreap. Ministrul administraţiei publice,Ionel Flesariu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 10 octombrie 2002.Nr. 1.106.  +  Anexă                                   LISTA                 unităţilor sanitare de interes public naţional
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiJudeţul
    1.Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie DeznaArad
    2.Sanatoriul Balnear Slănic MoldovaBacău
    3.Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile FelixBihor
    4.Spitalul de Psihiatrie şi Pentru Măsuri de Siguranţă ŞteiBihor
    5.Sanatoriul de Nevroze PredealBraşov
    6.Spitalul de Psihiatrie şi Pentru Măsuri de Siguranţă SăpocaBuzău
    7.Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-NapocaCluj
    8.Institutul Inimii "Prof. Dr. Nicolae Stăncioiu" Cluj-NapocaCluj
    9.Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-NapocaCluj
    10.Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie-NordConstanţa
    11.Sanatoriul Balnear TechirghiolConstanţa
    12.Sanatoriul Balnear MangaliaConstanţa
    13.Spitalul de Cardiologie CovasnaCovasna
    14.Centrul de Patologie Neuromusculară "Dr. Radu Horia" VâlceleCovasna
    15.Spitalul de Psihiatrie şi Pentru Măsuri de Siguranţă Poiana MareDolj
    16.Spitalul de Psihiatrie şi Pentru Măsuri de Siguranţă ZamHunedoara
    17.Spitalul de Psihiatrie şi Pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-GrajduriIaşi
    18.Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" IaşiIaşi
    19.Centrul de Cardiologie IaşiIaşi
    20.Spitalul de Recuperare BorşaMaramureş
    21.Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu MureşMureş
    22.Sanatoriul Balneoclimateric de Copii BuşteniPrahova
    23.Institutul de Boli Cardiovasculare TimişoaraTimiş
    24.Centrul de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenţi "Cristian Şerban" BuziaşTimiş
    25.Spitalul de Psihiatrie şi Pentru Măsuri de Siguranţă GătaiaTimiş
    26.Spitalul de Psihiatrie şi Pentru Măsuri de Siguranţă JebelTimiş
    27.Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu"Bucureşti
    28.Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta"Bucureşti
    29.Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu"Bucureşti
    30.Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi BalneoclimatologieBucureşti
    31.Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon"Bucureşti
    32.Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu"Bucureşti
    33.Institutul de Boli Cerebrovasculare "Prof. Dr. Vlad Voiculescu"Bucureşti
    34.Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu"Bucureşti
    35.Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. Dr. Dorin Hociotă"Bucureşti
    36.Institutul Clinic FundeniBucureşti
    37.Institutul de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş"Bucureşti
   ───────────────