HOTĂRÂRE nr. 1.096 din 2 octombrie 2002privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 14 alin. (4) din Legea nr. 146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea imobilelor, compuse din construcţii şi terenuri aferente, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2Darea în administrare, concesionarea, închirierea şi schimbarea destinaţiei imobilelor transmise potrivit art. 1 se pot realiza numai în condiţiile legii şi cu acordul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi al Ministerului Administraţiei Publice.  +  Articolul 3Unităţile sanitare care îşi desfăşoară activitatea în imobilele transmise potrivit art. 1 sunt de interes public local. Structura activităţilor acestor unităţi sanitare se stabileşte conform prevederilor legale, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, la propunerea Direcţiei de sănătate publică a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor care se transmit potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartosp. Ministrul administraţiei publice,Ionel Flesariu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 2 octombrie 2002.Nr. 1.096.  +  Anexă
         
    Nr. crt.Denumirea unităţii sanitareNr. anexei*) cuprinzând datele de identificare a imobilului
    Sectorul 1
    1.Spitalul Clinic de Urgenţă1
    2.Spitalul Clinic Universitar de Stomatologie "Prof. Dr. Dan Theodorescu"2
    3.Spitalul Clinic de Urgenţă, Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri3
    4.Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Gr. Alexandrescu"4
    5.Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia5
    6.Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologige6
    7.Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila"7
    8.Spitalul Clinic "Sf. Maria"8
    9.Centrul Medical "Batistei"9
    10.Centrul Medical "Povernei"10
    11.Centrul Medical "Pajura"11
    12.Centrul de Diagnostic şi Tratament "Dorobanţi"12
    Sectorul 2
    1.Spitalul Clinic "Colentina"13
    2.Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu"14
    3.Spitalul Clinic de Ortopedie "Foişor"15
    4.Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon"16
    5.Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino"17
    6.Spitalul de Pneumoftiziologie18
    7.Spitalul Clinic "N. Malaxa"19
    8.Centrul Metodologic de Reumatologie "Prof. Dr. I. Stoia"20
    9.Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Copii21
    10.Centrul Medical pentru Copii "Maşina de Pâine"22
    11.Centrul Medical "Pescăruş"23
    12.Centrul Medical "Dr. V. Gomoiu"24
    13.Centrul de Diagnostic şi Tratament "Dr. Grozovici"25
    14.Policlinica cu Plată Nr. 126
    15.Policlinica cu Plată Nr. 227
    Sectorul 3
    1.Spitalul Clinic "Caritas"28
    2.Spitalul Clinic "Colţea"29
    3.Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. V. Babeş"30
    4.Centrul Medical "Vitan"31
    5.Centrul de Diagnostic şi Tratament "Titan"32
    Sectorul 4
    1.Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Bagdasar Arseni"33
    2.Spitalul de Bolnavi Cronici şi Geriatrie "Sf. Luca"34
    3.Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan"35
    4.Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie"36
    5.Spitalul Clinic Dermato-Venerologie "Prof. Dr. S. Longhin"37
    6.Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia"38
    7.Policlinica cu Plată Nr. 339
    Sectorul 5
    1.Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele"40
    2.Spitalul de Ftiziopediatrie41
    3.Spitalul Universitar de Urgenţă42
    4.Centrul Medical "Rahova"43
    Sectorul 6
    1.Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu"44
    2.Spitalul de Copii "Cotroceni"45
    3.Spitalul pentru Studenţi46
    4.Centrul Medical "Regie"47
    5.Centrul Medical "Drumul Taberei"48
  ────────────────── Notă *) Anexele nr. 1-48 privind imobilele care se transmit se comunică unităţilor interesate.───────────────