ORDIN nr. 394 din 2 septembrie 2002pentru aprobarea procedurii de eliberare a pasaportului fitosanitar şi a pasaportului fitosanitar de înlocuire, folosite pentru circulaţia anumitor plante, produse vegetale sau articole reglementate pe teritoriul României
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 8 octombrie 2002    În baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 214/2001,în baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă procedura de eliberare a pasaportului fitosanitar şi a pasaportului fitosanitar de înlocuire, folosite pentru circulaţia anumitor plante, produse vegetale sau articole reglementate pe teritoriul României, conform art. 10 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.  +  Articolul 2 (1) Pasaportul fitosanitar este eliberat de direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform art. 10 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000, respectiv art. 18 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001. (2) Pasaportul fitosanitar se prezintă sub forma unei etichete oficiale, cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, este de unica folosinţă, se confectioneaza din material impermeabil şi poate fi adeziv. (3) Pasaportul fitosanitar se ataşează plantelor, produselor vegetale sau articolelor reglementate prevăzute la art. 18 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, ambalajelor sau mijloacelor de transport ale acestora, astfel încât sa nu poată fi refolosit, şi atesta ca au fost respectate reglementările fitosanitare în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Pasaportul fitosanitar poate fi înlocuit ulterior cu un pasaport fitosanitar de înlocuire, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România. (2) Necesitatea înlocuirii pasaportului fitosanitar este stabilită de direcţiile fitosanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti. (3) În cazul pasaportului fitosanitar de înlocuire se foloseşte modelul prevăzut în anexa nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, indicând la rubrica "PI" (pasaport de înlocuire) numărul de înregistrare al persoanei fizice sau juridice din pasaportul fitosanitar iniţial. (4) Pasaportul fitosanitar de înlocuire se completează conform art. 6.  +  Articolul 4 (1) Eliberarea pasaportului fitosanitar sau a pasaportului fitosanitar de înlocuire se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice înregistrate în registrul oficial, conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România. (2) Pasaportul fitosanitar se eliberează numai dacă sunt îndeplinite prevederile art. 18 alin. (1) şi ale art. 19 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România. (3) Pasaportul fitosanitar nu se eliberează în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România. (4) Cu cel puţin 3 zile înainte de expedierea plantelor, produselor vegetale sau a articolelor reglementate, proprietarul sau producătorul înaintează direcţiei fitosanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti, de pe a carei raza teritorială urmează să fie expediate plantele, produsele vegetale sau articolele reglementate, o cerere pentru efectuarea controlului fitosanitar în vederea eliberării pasaportului fitosanitar.  +  Articolul 5 (1) Pasaportul fitosanitar atasat pe unitatea de ambalaj sau pe bucata, după caz, pentru tuberculii de Solanum tuberosum L., destinaţi plantarii, plantele din genurile Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus L, Pyrus L, Vitis L, Fragaria L, destinate plantarii, este reprezentat prin eticheta oficială eliberata conform legislaţiei în vigoare privind regulile şi normele tehnice pentru producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de cartof, material săditor pomicol şi viticol. (2) Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor sau Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor eliberează eticheta oficială pentru plantele prevăzute la alin. (1) numai după obţinerea procesului-verbal de control fitosanitar, eliberat de direcţia fitosanitara judeteana sau a municipiului Bucureşti, prin care se atesta conformitatea cu reglementările fitosanitare în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Pasaportul fitosanitar se completează de către autoritatea emitenta, cu majuscule, prin imprimare sau dactilografiere. (2) Denumirea botanica a plantelor sau a produselor vegetale va fi indicată în limba latina. (3) Modificările neautorizate sau ştersăturile invalideaza pasaportul fitosanitar.  +  Articolul 7 (1) În cazul plantelor, produselor vegetale sau articolelor reglementate pe care persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 4 alin. (1) intenţionează să le expedieze într-o zona protejata, direcţia fitosanitara judeteana sau a municipiului Bucureşti stabileşte dacă acestea au relevanta pentru respectiva zona protejata. (2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) trebuie să anunţe direcţia fitosanitara judeteana sau a municipiului Bucureşti despre aceasta intenţie înaintea expedierii, în vederea efectuării controlului fitosanitar, în intervalul de timp prevăzut la art. 4 alin. (4), şi să solicite totodată eliberarea pasaportului fitosanitar. (3) În cazul plantelor, produselor vegetale sau al articolelor reglementate, destinate zonei/zonelor protejate, codul zonei/zonelor protejate se menţionează în pasaportul fitosanitar la rubrica "ZP" (zona protejata). (4) Pasaportul fitosanitar pentru zona/zonele protejate se completează conform art. 6.  +  Articolul 8Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu excepţia art. 5 care va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 2 septembrie 2002.Nr. 394.----------