ORDIN nr. 1.276 din 30 septembrie 2002privind aprobarea termenului de depunere a situaţiilor financiare retratate în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu directivele europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 7 octombrie 2002    În baza atribuţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Termenul de depunere la organele în drept a situaţiilor financiare anuale, retratate în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu directivele europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, este data de 30 noiembrie a anului următor celui de raportare. (2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu situaţiile financiare ale anului 2001. (3) Prevederile art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, completat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 990/2002, şi ale art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, care aplica Reglementările contabile armonizate cu directivele europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, inclusiv instituţiilor de credit şi unităţilor de asigurare-reasigurare, prevăzute la art. 4 alin. (2) din legea menţionată.  +  Articolul 3Direcţia de reglementări contabile va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 septembrie 2002.Nr. 1.276.-----------