LEGE nr. 542 din 1 octombrie 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea şi completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 4 octombrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 68 din 13 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. După alineatul 2 al articolului 18 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:<<Împotriva comunicării ministrului justiţiei persoana nemultumita se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente în termen de 15 zile de la primirea acesteia, fără efectuarea procedurii prealabile.>>"2. La articolul I, punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. După alineatul 2 al articolului 20 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:<>"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 1 octombrie 2002.Nr. 542.----------