HOTĂRÎRE Nr. 10 din 23 martie 1994privind unele reguli ale polemicii parlamentare
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 1 aprilie 1994    Pentru instituirea unui climat civilizat şi creşterea eficientei dezbaterilor, inspirindu-se din "Regulile polemicii civilizate" stabilite de Universitatea din Oxford în anul 1890, în baza regulamentului propriu, a practicii şi uzantelor parlamentare şi a Constituţiei, Senatul adoptă prezenta hotărâre privind următoarele reguli ale polemicii parlamentare:  +  Articolul 1În dezbaterile politice şi legislative, în interpelări ori întrebări, precum şi în orice alte luari de cuvint, din consideraţie reciprocă şi în spiritul bunelor traditii naţionale, vor fi respectate orientarea politica a celorlalţi vorbitori, dreptul la opinie şi solemnitatea şedinţei.  +  Articolul 2În orice dezbatere, discutiile trebuie să se limiteze la date şi argumente care sunt concludente în rezolvarea problemei ce face obiectul dezbaterii.  +  Articolul 3Părţile în polemica, în spiritul propriei ideologii, sunt îndreptăţite a folosi drept argumente fie teorii ştiinţifice, fie fapte sau date de natura a elucida problema discutata.  +  Articolul 4Nici una dintre părţi nu are dreptul sa aducă în discuţie drept argumente sau în mod jignitor caracterul, temperamentul, aspectul fizic, trecutul personal, naţionalitatea sau originea etnică a adversarului, deoarece acestea nu infirma şi nici nu confirma validitatea celor susţinute.  +  Articolul 5Părţile nu au dreptul sa pună în discuţie motivele care determina atitudinea şi opinia adversarului, deoarece astfel de aspecte abat discuţia de la problema în sine.  +  Articolul 6Calificarea jignitoare a adversarului prin referire la conceptia şi mentalitatea lui, la categoria sau clasa socială, la profesie sau la pregătirea profesională, la organizaţia socială sau partidul din care face parte încalcă regulile polemicii şi demonstreaza lipsa de argumente şi de putere de convingere, cît şi lipsa de respect pentru cealaltă parte.  +  Articolul 7În orice polemica purtata civilizat conteaza numai argumentele şi valoarea lor. Numai forta de convingere a argumentelor şi baza acestora sprijină opinia exprimată, iar nu ideologia în numele căreia este abordat punctul de vedere.  +  Articolul 8Preşedintele Senatului sau preşedintele de şedinţa, după caz, este dator ca, în cazurile încălcării de către senatori a regulilor înscrise în articolele precedente, să aplice sancţiunile prevăzute în Regulamentul Senatului. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 martie 1994, cu votul majorităţii senatorilor, conform prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN----------