HOTĂRÂRE nr. 1.037 din 19 septembrie 2002privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 26 septembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 4 alin. (3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Pentru anul 2003 nivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările ulterioare, este de: a) 1.328.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane; b) 1.845.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane; c) 2.285.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane; d) 2.728.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane; e) câte 184.000 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001.  +  Articolul 2Pentru anul 2003 nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoanele singure, prevăzut la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, este de 740.000 lei.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 19 septembrie 2002.Nr. 1.037.──────────────