ORDIN nr. 143 din 20 august 2002privind aprobarea tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, cu excepţia petrolului
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR - AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 19 septembrie 2002  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,având în vedere prevederile art. 34 alin. (1) din Legea minelor nr. 61/1998 şi Avizul Oficiului Concurentei nr. 3.238 din 15 august 2002,în temeiul prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, cu excepţia petrolului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Tarifele stabilite potrivit art. 1 se achită anticipat, pe baza încadrării, realizată de direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, a datelor şi informaţiilor solicitate în clasa şi în categoria corespunzătoare.  +  Articolul 3Solicitarea datelor şi informaţiilor se face printr-o scrisoare-comanda ferma.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 76/1998 privind aprobarea Procedurii de licitaţie pentru participarea la concursul de oferta publică, organizat de Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, în vederea concesionarii perimetrelor de exploatare ce intra sub incidenţa Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 40/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 17 august 1998.Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana StratulatBucureşti, 20 august 2002.Nr. 143.  +  Anexă                           LISTA      cuprinzând tarifele pentru consultarea şi utilizarea de date   şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse                 minerale, altele decât petrolul
                 
    Nr. crt.SPECIFICAŢIEU.M.TARIFE (lei)
    1Coloane litologice foraj:    
      .......................................................................
      a)-nisipuri, pietrişuri, turbe şi nămolurim431
      .......................................................................
      b)-ape subterane, minerale, termominerale:    
        b.1.)- 0 - 300 mm896
        b.2.)- peste 300 mm2011
      .......................................................................
      c)-substanţe metalifere, nemetalifere şi cărbuni:    
        c.1.)- 0 - 300 mm834
        c 2.)- 300 - 700 mm1456
        c.3.)- peste 700 mm2286
    2Carotaje geofizice:    
      .......................................................................
      a)-treapta < 50 m:    
          scara 1:200m10966
          scara 1:1.000m9054
      .......................................................................
      b)-treapta 51 - 100 m:    
          scara 1:200m9119
          scara 1:1.000m7198
      .......................................................................
      c)-treapta 101 - 200 m:    
          scara 1:200m7291
          scara 1:1.000m5379
      .......................................................................
      d)-treapta 201 - 400 m:    
          scara 1:200m6358
          scara 1:1.000m4446
      .......................................................................
      e)-treapta 401 - 700 m:    
          scara 1:200m6085
          scara 1:1.000m4088
      .......................................................................
      f)-treapta 701 - 1000 m:    
          scara 1:200m5897
          scara 1:1.000m3899
      .......................................................................
      g)-treapta > 1000 m:    
          scara 1:200m5995
          scara 1:1.000m3914
    3Cartări    
      .......................................................................
        a) - lucrări miniere de suprafaţă    
      .......................................................................
        b) - lucrări miniere de subterane    
    4Hărţi şi planuri specifice: geologice, geofizice, izobate, izopachite, conţinuturi, rezerve, orizont, mina.    
      .......................................................................
      a)- scara > 1:500kmp4309841
      .......................................................................
      b)- scara 1:500 - 1:1.000kmp2936757
      .......................................................................
      c)- scara 1:1.000 - 1:2.000kmp892962
      .......................................................................
      d)- scara 1:2.000 - 1:5.000kmp337515
      .......................................................................
      e)- scara < 1:5.000kmp79261
    5Secţiuni geologice    
      .......................................................................
      a)- scara > 1:500km4309841
      .......................................................................
      b)- scara 1:500 - 1:1.000km2936757
      .......................................................................
      c)- scara 1:1 000 - 1:2.000km892962
      .......................................................................
      d)- scara 1:2.000 - 1:5.000km337515
      .......................................................................
      e)- scara < 1:5.000km79261
    6Buletine analize de laboratorParametru analizat32765
    7Documentaţii (studii, sinteze geologice-miniere)    
      .......................................................................
      a)- studii geologice-miniere    
      .......................................................................
        a.1.) - complexitate redusălei/exemplar13184602
      .......................................................................
        a.2.) - complexitate medielei/exemplar19776902
      .......................................................................
        a.3.) - complexitate marelei/exemplar26369203
      .......................................................................
      b)- sinteze geologice-miniere    
      .......................................................................
        b.1.) - complexitate redusălei/exemplar20561222
      .......................................................................
        b.2.) - complexitate medielei/exemplar30841834
      .......................................................................
        b 3.) - complexitate marelei/exemplar41122445
    8Consultare documentaţii (studii, sinteze geologice-miniere) fără extragere de date    
      .......................................................................
      a)- studii geologice-miniere    
      .......................................................................
        a.1.) - complexitate redusălei/ora1318460
      .......................................................................
        a.2.) - complexitate medielei/ora1977690
      .......................................................................
        a.3.) - complexitate marelei/ora2636920
      .......................................................................
      b)- sinteze geologice-miniere    
      .......................................................................
        b.1.) - complexitate redusălei/ora2056122
      .......................................................................
        b.2.) - complexitate medielei/ora3084183
      .......................................................................
        b.3.) - complexitate marelei/ora4112244
  --------