ORDIN nr. 264 din 4 septembrie 2002privind aprobarea Instrucţiunilor de acordare şi anulare a titlului de parc industrial
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 17 septembrie 2002    Ministrul dezvoltării şi prognozei,având în vedere dispoziţiile art. 3 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 490/2002,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile de acordare şi anulare a titlului de parc industrial, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 305/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de acordare a titlului de parc industrial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, se abroga.Ministrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanBucureşti, 4 septembrie 2002.Nr. 264.  +  Anexa 1INSTRUCTIUNI 04/09/2002