ORDIN nr. 458 din 27 martie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 13 septembrie 2002    Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, ale Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, ale Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi ale Hotărârii Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman", republicată,în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" şi Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaBucureşti, 27 martie 2002.Nr. 458.  +  AnexăNORMA 27/03/2002