ORDIN nr. 397 din 22 august 2002privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT A1-2002 "Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi"
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 11 septembrie 2002    Ministrul industriei şi resurselor,în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripţia tehnica PT A1-2002, editia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi", cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 22 august 2002.Nr. 397.  +  AnexăPRESCRIPTII 22/08/2002