HOTĂRÂRE nr. 867 din 16 august 2002privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 5 septembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 8 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 14 alin. (4) din Legea nr. 146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea imobilelor, compuse din construcţii şi terenuri aferente, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective.  +  Articolul 2Darea în administrare, concesionarea, închirierea şi schimbarea destinaţiei imobilelor transmise potrivit art. 1 se pot realiza numai în condiţiile legii şi cu acordul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi al Ministerului Administraţiei Publice.  +  Articolul 3Unităţile sanitare care îşi desfăşoară activitatea în imobilele transmise potrivit art. 1 sunt de interes public judeţean. Structura activităţilor acestor unităţi sanitare se stabileşte conform prevederilor legale, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, la propunerea direcţiilor de sănătate publică.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor care se transmit conform art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 16 august 2002.Nr. 867.  +  Anexă
             
    LISTA cuprinzând imobilele compuse din construcţii şi terenuri aferente, care trec din domeniul privat al statului  şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene
    Nr. crt.Denumirea unităţii sanitareLocalitateaNr. anexei*) cuprinzând datele de identificare a imobilului
    JUDEŢUL ALBA
    1.Spitalul Judeţean Alba IuliaAlba Iulia1
    2.Spitalul de Neurologie şi Psihiatrie Alba IuliaAlba Iulia2
    3.Sanatoriul de Pneumoftiziologie AiudAiud3
    JUDEŢUL ARAD
    1.Spitalul Clinic Judeţean AradArad4
    2.Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie AradArad5
    3.Spitalul de Psihiatrie MocreaMocrea6
    4.Spitalul de Psihiatrie CăpălnaşCăpălnaş7
    JUDEŢUL BACĂU
    1.Spitalul Judeţean BacăuBacău8
    JUDEŢUL BIHOR
    1.Spitalul Clinic Judeţean OradeaOradea9
    2.Spitalul de Psihiatrie NucetNucet10
    3.Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă ŞteiŞtei11
    JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
    1.Spitalul Judeţean BistriţaBistriţa12
    JUDEŢUL BOTOŞANI
    1.Spitalul Judeţean "Mavromati" BotoşaniBotoşani13
    2.Spitalul de Obstetrică-Ginecologie BotoşaniBotoşani14
    3.Spitalul de Copii BotoşaniBotoşani15
    4.Spitalul de Psihiatrie BotoşaniBotoşani16
    5.Sanatoriul de Pneumoftiziologie GurandaGuranda17
    6.Sanatoriul de Neuropsihiatrie PodrigaPodriga18
    JUDEŢUL BRAŞOV
    1.Spitalul Judeţean BraşovBraşov19
    2.Spitalul de Copii BraşovBraşov20
    3.Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Ioan Aurel Sbârcea" BraşovBraşov21
    4.Spitalul de Boli Infecţioase BraşovBraşov22
    5.Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie BraşovBraşov23
    6.Spitalul de Pneumoftiziologie BraşovBraşov24
    JUDEŢUL BRĂILA
    1.Spitalul de Urgenţă Judeţean BrăilaBrăila25
    2.Spitalul de Obstetrică-GinecologieBrăila26
    3.Spitalul de Pneumoftiziologie BrăilaBrăila27
    4.Spitalul de Psihiatrie Cronici BrăilaBrăila28
    5.Centrul Medical pentru CopiiBrăila29
    JUDEŢUL BUZĂU
    1.Spitalul Judeţean BuzăuBuzău30
    JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
    1.Spitalul Judeţean ReşiţaReşiţa31
    JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
    1.Spitalul Judeţean CălăraşiCălăraşi32
    2.Spitalul de Pneumoftiziologie Dor MăruntDor Mărunt33
    3.Spitalul de Psihiatrie SăpunariSăpunari34
    4.Spitalul Orăşenesc FunduleaFundulea35
    JUDEŢUL CLUJ
    1.Spitalul Clinic Judeţean Cluj-NapocaCluj-Napoca36
    2.Spitalul Clinic de Adulţi Cluj-NapocaCluj-Napoca37
    3.Spitalul Clinic de Copii Cluj-NapocaCluj-Napoca38
    4.Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Danielo" Cluj-NapocaCluj-Napoca39
    5.Spitalul Clinic de Boli InfecţioaseCluj-Napoca40
    6.Spitalul de Boli Psihice Cronice BorşaBorşa41
    7.Centrul de Diagnostic şi TratamentCluj-Napoca42
    8.Policlinica cu PlatăCluj-Napoca43
    9.Spitalul Clinic de RecuperareCluj-Napoca44
    JUDEŢUL CONSTANŢA
    1.Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ConstanţaConstanţa45
    2.Spitalul de Pneumoftiziologie ConstanţaConstanţa46
    3.Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie SudEforie Sud47
    4.Spitalul de Ftiziologie AgigeaAgigea48
    5.Policlinica cu Plată ConstanţaConstanţa49
    JUDEŢUL COVASNA
    1.Spitalul Judeţean Sfântu GheorgheSfântu Gheorghe50
    JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
    1.Spitalul Judeţean TârgovişteTârgovişte51
    2.Spitalul Rural NiculeştiNiculeşti52
    3.Spitalul de Psihiatrie BucşaniBucşani53
    4.Sanatoriul TBC MoroieniMoroieni54
    5.Centrul de Sănătate VoineştiVoineşti55
    6.Centrul de Sănătate RăcariRăcari56
    7.Centrul de Recuperare Neuromotorie Gura OcniţeiGura Ocniţei57
    JUDEŢUL DOLJ
    1.Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă CraiovaCraiova58
    2.Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Poiana MarePoiana Mare59
    3.Spitalul de Pneumoftiziologie LeamnaLeamna60
    4.Centrul de Sănătate MelineştiMelineşti61
    5.Centrul de Sănătate PleniţaPleniţa62
    6.Centrul de Sănătate BechetBechet63
    7.Centrul de Sănătate DăbuleniDăbuleni64
    JUDEŢUL GALAŢI
    1.Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sfântul Apostol Andrei" GalaţiGalaţi65
    2.Spitalul de Pneumoftiziologie GalaţiGalaţi66
    3.Spitalul de Boli Infecţioase "Cuvioasa Parascheva" GalaţiGalaţi67
    4.Spitalul de Urgenţă pentru Copii "Sfântul Ioan" GalaţiGalaţi68
    5.Spitalul de Psihiatrie GăneştiGăneşti69
    JUDEŢUL GIURGIU
    1.Spitalul Judeţean GiurgiuGiurgiu70
    2.Spitalul de Psihiatrie Vadu LatVadu Lat71
    3.Spitalul de Pneumoftiziologie IzvoruIzvoru72
    4.Spitalul de Boli Infecţioase SingureniSingureni73
    5.Sanatoriul TBC FloreştiFloreşti74
    JUDEŢUL GORJ
    1.Spitalul Judeţean Târgu JiuTârgu Jiu75
    2.Sanatoriul TBC "Tudor Vladimirescu"Runcu76
    JUDEŢUL HARGHITA
    1.Spitalul Judeţean Miercurea-CiucMiercurea-Ciuc77
    2.Spitalul de Psihiatrie TulgheşTulgheş78
    JUDEŢUL HUNEDOARA
    1.Spitalul Judeţean DevaDeva79
    2.Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă ZamZam80
    3.Sanatoriul de Pneumoftiziologie GeoagiuGeoagiu81
    4.Sanatoriul de Pneumoftiziologie BradBrad82
    JUDEŢUL IALOMIŢA
    1.Spitalul Judeţean de Urgenţă SloboziaSlobozia83
    JUDEŢUL IAŞI
    1.Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" IaşiIaşi84
    2.Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfânta Treime" IaşiIaşi85
    3.Spitalul Clinic de Urgenţă IaşiIaşi86
    4.Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Elena Doamna" IaşiIaşi87
    5.Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva" IaşiIaşi88
    6.Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" IaşiIaşi89
    7.Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" IaşiIaşi90
    8.Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie IaşiIaşi91
    9.Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă "Pădureni-Grajduri"Grajduri92
    10.Centrul Medical "Nicolina" IaşiIaşi93
    11.Centrul Medical "Copou" IaşiIaşi94
    12.Centrul Medical "Petru şi Pavel" IaşiIaşi95
    JUDEŢUL ILFOV
    1.Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Maria Burghele" BufteaBuftea96
    2.Spitalul de Psihiatrie BălăceancaBălăceanca97
    3.Spitalul Comunal PerişPeriş98
    4.Spitalul Comunal DomneştiDomneşti99
    5.Centrul Medical BufteaBuftea100
    JUDEŢUL MARAMUREŞ
    1.Spitalul Judeţean Baia MareBaia Mare101
    2.Spitalul de Boli Infecţioase, Dermatovenerologie şi PsihiatrieBaia Mare102
    JUDEŢUL MEHEDINŢI
    1.Spitalul Judeţean Drobeta-Turnu SeverinDrobeta-Turnu Severin103
    2.Policlinica cu Plată Drobeta-Turnu SeverinDrobeta-Turnu Severin104
    JUDEŢUL MUREŞ
    1.Spitalul Clinic Judeţean Târgu MureşTârgu Mureş105
    2.Spitalul Municipal TârnăveniTârnăveni106
    3.Preventoriul TBC GorneştiGorneşti107
    JUDEŢUL NEAMŢ
    1.Spitalul Judeţean Piatra-NeamţPiatra-Neamţ108
    JUDEŢUL OLT
    1.Spitalul Judeţean SlatinaSlatina109
    2.Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-GreciSchitu110
    JUDEŢUL PRAHOVA
    1.Spitalul Judeţean de Urgenţă PloieştiPloieşti111
    2.Spitalul de Obstetrică-Ginecologie PloieştiPloieşti112
    3.Centrul Medical PragaPloieşti113
    JUDEŢUL SATU MARE
    1.Spitalul Judeţean Satu MareSatu Mare114
    2.Spitalul de Pneumoftiziologie Satu MareSatu Mare115
    3.Spitalul Municipal CareiCarei116
    4.Spitalul de Pneumoftiziologie BixadBixad117
    5.Spitalul Orăşenesc Negreşti-OaşNegreşti-Oaş118
    6.Spitalul Orăşenesc TăşnadTăşnad119
    JUDEŢUL SĂLAJ
    1.Spitalul Judeţean ZalăuZalău120
    JUDEŢUL SIBIU
    1.Spitalul Clinic Judeţean SibiuSibiu121
    2.Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gh. Preda" SibiuSibiu122
    3.Spitalul de Pneumoftiziologie SibiuSibiu123
    JUDEŢUL SUCEAVA
    1.Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou" SuceavaSuceava124
    JUDEŢUL TELEORMAN
    1.Spitalul Judeţean AlexandriaAlexandria125
    2.Spitalul de Psihiatrie BalaciBalaci126
    3.Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de VedeRoşiori de Vede127
    4.Spitalul de Psihiatrie PoroschiaPoroschia128
    5.Spitalul Comunal DeparaţiDeparaţi129
    6.Centrul de Sănătate CerveniaCervenia130
    7.Centrul de Sănătate FurculeştiFurculeşti131
    JUDEŢUL TIMIŞ
    1.Spitalul Clinic Judeţean TimişoaraTimişoara132
    2.Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă JebelJebel133
    3.Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă GătaiaGătaia134
    JUDEŢUL TULCEA
    1.Spitalul Judeţean TulceaTulcea135
    2.Spitalul TichileştiTichileşti136
    JUDEŢUL VASLUI
    1.Spitalul Judeţean VasluiVaslui137
    2.Spitalul "Carol I" GhermăneştiGhermăneşti138
    JUDEŢUL VÂLCEA
    1.Spitalul Judeţean Râmnicu VâlceaRâmnicu Vâlcea139
    2.Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu VâlceaRâmnicu Vâlcea140
    3.Spitalul de Pneumoftiziologie "C. Anastasatu" MihăeştiMihăeşti141
    4.Spitalul de Psihiatrie DrăgoeştiDrăgoeşti142
    5.Policlinica cu Plată Râmnicu VâlceaRâmnicu Vâlcea143
    6.Policlinica Stomatologică Râmnicu VâlceaRâmnicu Vâlcea144
    JUDEŢUL VRANCEA
    1.Spitalul Judeţean FocşaniFocşani145
    2.Spitalul Comunal DumbrăveniDumbrăveni146
    3.Spitalul Comunal VidraVidra147
    JUDEŢUL ARGEŞ
    1.Spitalul de Recuperare BrădetBrădet148
    2.Spitalul de Psihiatrie "Sfânta Maria" VedeaVedea149
    3.Spitalul Municipal CâmpulungCâmpulung150
    4.Spitalul de Pneumoftiziologie Cronici LeordeniLeordeni151
    5.Spitalul de Pneumoftiziologie "Sfântul Andrei" Valea IaşuluiValea Iaşului152
    6.Spitalul TBC PiteştiPiteşti153
  ---------- Notă *) Anexele nr. 1-153, privind imobilele care se transmit, se comunică unităţilor interesate. -------------