HOTĂRÂRE nr. 932 din 29 august 2002pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 2 septembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, împreună cu consiliile judeţene, consiliile locale, consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti şi prefecturile, vor lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 29 august 2002.Nr. 932.  +  Anexa 1REGULAMENT 29/08/2002