HOTĂRÂRE nr. 857 din 16 august 2002privind reorganizarea Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 27 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înfiinţează următoarele 8 societăţi comerciale prin reorganizarea Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A., denumita în continuare S.C. "Hidroelectrica" - S.A.: a) Societatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A., cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 2, judeţul Mehedinti, denumita în continuare S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A.; b) Societatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Bistrita - S.A., cu sediul în municipiul Piatra-Neamt, str. Locotenent Draghicescu nr. 13, judeţul Neamt, denumita în continuare S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A.; c) Societatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Cluj - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 1A, judeţul Cluj, denumita în continuare S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A.; d) Societatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A., cu sediul în municipiul Curtea de Arges, Str. Barajului nr. 1, judeţul Arges, denumita în continuare S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.; e) Societatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Hateg - S.A., cu sediul în oraşul Hateg, Str. Progresului nr. 38 bis, judeţul Hunedoara, denumita în continuare S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.; f) Societatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., cu sediul în municipiul Ramnicu Valcea, calea Bucureşti nr. 269, judeţul Valcea, denumita în continuare S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.; g) Societatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Sebes - S.A., cu sediul în municipiul Sebes, Str. Alunului nr. 9, judeţul Alba, denumita în continuare S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A.; h) Societatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Slatina - S.A., cu sediul în municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 153 B, judeţul Olt, denumita în continuare S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. (2) Societăţile comerciale nou-înfiinţate, filiale ale S.C. "Hidroelectrica" - S.A., sunt prevăzute în anexa nr. 1. (3) Societăţile comerciale prevăzute la alin. (1), filiale ale S.C. "Hidroelectrica" - S.A., sunt persoane juridice române care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutele proprii.  +  Articolul 2S.C. "Hidroelectrica" - S.A. participa la capitalul social al societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1, în calitate de acţionar unic, acţiunile deţinute la acestea constituind proprietatea sa.  +  Articolul 3 (1) Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 au ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparaţii şi alte activităţi de prestări de servicii prin efectuarea de acte de comerţ, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 pot desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutele proprii. (3) Relaţiile comerciale dintre S.C. "Hidroelectrica" - S.A. şi societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 se vor derula numai pe baze contractuale, în condiţiile legii, prin contracte încheiate între S.C. "Hidroelectrica" - S.A. şi fiecare dintre cele 8 noi filiale.  +  Articolul 4S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A. este persoana juridică română, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.1.  +  Articolul 5 (1) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A. este de 38.746.700 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, şi este împărţit în 387.467 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea unei părţi din activul şi pasivul S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002. (2) Preluarea părţii din activul şi pasivul bilantier de către S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al S.C. "Hidroelectrica" - S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A. are ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparaţii şi alte activităţi de prestări de servicii, pe bază de contracte negociate cu S.C. "Hidroelectrica" - S.A. pe o durată de 2 ani, precum şi cu alţi agenţi economici, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu. (2) S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A. poate desfăşura şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu.  +  Articolul 7S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. este persoana juridică română care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.2.  +  Articolul 8 (1) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. este de 8.776.600 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, şi este împărţit în 87.766 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea unei părţi din activul şi pasivul S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002. (2) Preluarea părţii din activul şi pasivul bilantier de către S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al S.C. "Hidroelectrica" - S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 9 (1) S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. are ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparaţii şi alte activităţi de prestări de servicii, pe bază de contracte negociate cu S.C. "Hidroelectrica" - S.A. pe o durată de 2 ani, precum şi cu alţi agenţi economici, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu. (2) S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. poate desfăşura şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu.  +  Articolul 10S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. este persoana juridică română care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.3.  +  Articolul 11 (1) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. este de 24.508.500 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, şi este împărţit în 245.085 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea unei părţi din activul şi pasivul S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002. (2) Preluarea părţii din activul şi pasivul bilantier de către S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al S.C. "Hidroelectrica" - S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12 (1) S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. are ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparaţii şi alte activităţi de prestări de servicii, pe bază de contracte negociate cu S.C. "Hidroelectrica" - S.A. pe o durată de 2 ani, precum şi cu alţi agenţi economici, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu. (2) S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. poate desfăşura şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu.  +  Articolul 13S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. este persoana juridică română care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.4.  +  Articolul 14 (1) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. este de 5.992.400 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, şi este împărţit în 59.924 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea unei părţi din activul şi pasivul S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002. (2) Preluarea părţii din activul şi pasivul bilantier de către S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al S.C. "Hidroelectrica" - S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 15 (1) S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. are ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparaţii şi alte activităţi de prestări de servicii, pe bază de contracte negociate cu S.C. "Hidroelectrica" - S.A. pe o durată de 2 ani, precum şi cu alţi agenţi economici, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu. (2) S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. poate desfăşura şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu.  +  Articolul 16S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este persoana juridică română care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.5.  +  Articolul 17 (1) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este de 5.868.700 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, şi este împărţit în 58.687 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea unei părţi din activul şi pasivul S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002. (2) Preluarea părţii din activul şi pasivul bilantier de către S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al S.C. "Hidroelectrica" - S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 18 (1) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. are ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparaţii şi alte activităţi de prestări de servicii, pe bază de contracte negociate cu S.C. "Hidroelectrica" - S.A. pe o durată de 2 ani, precum şi cu alţi agenţi economici, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu. (2) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. poate desfăşura şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu.  +  Articolul 19S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. este persoana juridică română care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.6.  +  Articolul 20 (1) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. este de 56.635.300 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, şi este împărţit în 566.353 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea unei părţi din activul şi pasivul S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002. (2) Preluarea părţii din activul şi pasivul bilantier de către S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al S.C. "Hidroelectrica" - S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 21 (1) S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. are ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparaţii şi alte activităţi de prestări de servicii, pe bază de contracte negociate cu S.C. "Hidroelectrica" - S.A. pe o durată de 2 ani, precum şi cu alţi agenţi economici, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu. (2) S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu.  +  Articolul 22S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. este persoana juridică română care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.7.  +  Articolul 23 (1) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. este de 11.781.200 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, şi este împărţit în 117.812 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea unei părţi din activul şi pasivul S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002. (2) Preluarea părţii din activul şi pasivul bilantier de către S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al S.C. "Hidroelectrica" - S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 24 (1) S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. are ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparaţii şi alte activităţi de prestări de servicii, pe bază de contracte negociate cu S.C. "Hidroelectrica" - S.A. pe o durată de 2 ani, precum şi cu alţi agenţi economici, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu. (2) S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu.  +  Articolul 25S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este persoana juridică română care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.8.  +  Articolul 26 (1) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este de 19.694.300 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, şi este împărţit în 196.943 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea unei părţi din activul şi pasivul S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002. (2) Preluarea părţii din activul şi pasivul bilantier de către S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al S.C. "Hidroelectrica" - S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 27 (1) S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. are ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparaţii şi alte activităţi de prestări de servicii, pe bază de contracte negociate cu S.C. "Hidroelectrica" - S.A. pe o durată de 2 ani, precum şi cu alţi agenţi economici, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu. (2) S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu.  +  Articolul 28Între societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 relaţiile comerciale se stabilesc pe baze contractuale, în condiţiile legii.  +  Articolul 29 (1) Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 sunt conduse de adunarea generală a acţionarilor şi sunt administrate de către un consiliu de administraţie. (2) Adunările generale ale acţionarilor sunt formate din 3 membri care sunt numiţi şi revocaţi de Adunarea generală a acţionarilor a S.C. "Hidroelectrica" - S.A. (3) Consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 sunt formate din 3 membri numiţi şi revocaţi de adunările generale ale acestor societăţi. S.C. "Hidroelectrica" - S.A. are 1-2 reprezentanţi în consiliile de administraţie ale acestor societăţi, dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.  +  Articolul 30Conducerea societăţilor comerciale nou-înfiinţate, filiale ale S.C. "Hidroelectrica" - S.A. se asigura de către un director care nu este membru al consiliului de administraţie.  +  Articolul 31Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 vor prelua toate drepturile şi vor fi ţinute de toate obligaţiile corespunzătoare patrimoniului preluat de la S.C. "Hidroelectrica" - S.A. şi se substituie în drepturile şi obligaţiile corespunzătoare patrimoniului preluat, decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile în curs.  +  Articolul 32 (1) Pe data încheierii protocoalelor de predare-preluare personalul încadrat la S.C. "Hidroelectrica" - S.A. şi existent în cadrul uzinelor devenite societăţi comerciale potrivit prevederilor art. 1 se considera transferat la acestea în interesul serviciului. (2) Contractul colectiv de muncă încheiat anterior de S.C. "Hidroelectrica" - S.A. se aplică personalului transferat la S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A., S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A., S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A., S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A., S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A., S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă, în condiţiile legii.  +  Articolul 33La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile art. 20 şi 24, precum şi anexele nr. 4.1 şi 4.2 la Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 34Anexele nr. 1 şi nr. 2.1-2.8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 16 august 2002.Nr. 857.  +  Anexa 1LISTA cuprinzând filialele societăţi comerciale înfiinţate prin reorganizarea uzinelor de hidrocentrale de reparaţii din S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
           
    LISTA  cuprinzând filialele societăţi comerciale înfiinţate prin reorganizarea uzinelor de hidrocentrale de reparaţii  din S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
    Nr. crt.Entitatea care se reorganizeazăSocietatea comercială nou-înfiinţatăSediul
    1.Uzina de Hidrocentrale de Reparaţii Porţile de FierSocietatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A.Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea Timişoarei nr. 2, judeţul Mehedinţi
    2.Uzina de Hidrocentrale de Reparaţii BistriţaSocietatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Bistriţa - S.A.Municipiul Piatra-Neamţ, str. Locotenent Drăghicescu nr. 13, judeţul Neamţ
    3.Uzina de Hidrocentrale de Reparaţii ClujSocietatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Cluj - S.A.Municipiul Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 1A, judeţul Cluj
    4.Uzina de Hidrocentrale de Reparaţii Curtea de ArgeşSocietatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Curtea de Argeş - S.A.Municipiul Curtea de Argeş, Str. Barajului nr. 1, judeţul Argeş
    5.Uzina de Hidrocentrale de Reparaţii HaţegSocietatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Haţeg - S.A.Oraşul Haţeg, Str. Progresului nr. 38 bis, judeţul Hunedoara
    6.Uzina de Hidrocentrale de Reparaţii Râmnicu VâlceaSocietatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A.Municipiul Râmnicu Vâlcea, calea Bucureşti nr. 269, judeţul Vâlcea
    7.Uzina de Hidrocentrale de Reparaţii SebeşSocietatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Sebeş - S.A.Municipiul Sebeş, Str. Alunului nr. 9, judeţul Alba
    8.Uzina de Hidrocentrale de Reparaţii SlatinaSocietatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Slatina - S.A.Municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 153 B, judeţul Olt
   +  Anexa 2.1STATUT 16/08/2002  +  Anexa 2.2STATUT 16/08/2002  +  Anexa 2.3STATUT 16/08/2002  +  Anexa 2.4STATUT 16/08/2002  +  Anexa 2.5STATUT 16/08/2002  +  Anexa 2.6STATUT 16/08/2002  +  Anexa 2.7---------STATUT 16/08/2002  +  Anexa 2.8---------STATUT 16/08/2002