HOTĂRÂRE nr. 844 din 31 iulie 2002privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor şi specializărilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 23 august 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă nomenclatoarele ocupatiilor, meseriilor şi specializărilor, denumite generic calificări profesionale, pentru care se asigura pregătirea profesională prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 458/2000 privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor şi specializărilor pentru care se asigura pregătirea profesională prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 26 iunie 2000.  +  Articolul 3Promotiile scolarizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 458/2000 vor finaliza studiile în conformitate cu planurile de învăţământ şi programele şcolare aprobate în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţieişi cercetării,Constantin Corega,secretar de statp. Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Razvan Ionut Cirica,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosBucureşti, 31 iulie 2002.Nr. 844.  +  Anexa 1    ANEXA 1                                 NOMENCLATORUL          calificarilor profesionale pentru care se asigura pregătirea                prin şcoala de ucenici - nivelul 1 de calificare────┬─────────┬──────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────Nr. │ │ │ Cod │ Durata studiilor (ani)crt.│ Domeniul│ Calificarea profesională │ COR ├────┬──────────────────────    │ │ │ │Inv.│Inv. special pentru    │ │ │ │ zi │copii cu deficiente    │ │ │ │ ├─────┬────┬─────┬─────    │ │ │ │ │d.vi.│d.a.│d.mo.│d.mi.────┴─────────┴──────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴────┴─────┴─────  1. Industrie Zidar 712211 2 - 3 - 3  2. Lucrator cofraje şi structuri               beton 712304 2 3**) - - -  3. Lucrator terasamente şi               infrastructuri 712305 2 - - - -  4. Lucrator trafic feroviar 712306 2 - - - -  5. Fierar - betonist 712302 2 - 3 - 3  6. Betonist 712301 2 - 3 - 3  7. Ajutor mecanic auto 723105 2 - - - -  8. Rabotor mortezor universal 722411 2 - - - 3  9. Tinichigiu 721314 2 - - - - 10. Tinichigiu carosier 721303 2 - - - - 11. Faiantar 713201 2 3**) 3 - 3 12. Mozaicar 713203 2 3**) 3 - 3 13. Modelator ceramica 732106 2 3**) 3 3 3 14. Presator produse ceramice 732109 2 - 3 3 3 15. Presator mase plastice 823204 2 3 - - - 16. Turnator produse ceramice 732103 2 - 3 3**) 3 17. Fasonator produse ceramice 732104 2 - 3 3 3 18. Arzator (cocator) produse               ceramice 813903 2 - 3 - - 19. Arzator (cuptorar) 822329 2 - 3 - - 20. Arzator email 822309 2 - 3 - - 21. Arzator produse din sticlă 813109 2 - 3 - - 22. Glazurator produse ceramice 732113 2 3 3 3 - 23. Formator pentru produse               refractare 813913 2 - 3 - 3 24. Montator elemente prefabricate               din beton armat 712303 2 - - - 3 25. Mozaicar 713203 2 - 3 3 - 26. Constructor samotor 712208 2 - - - 3 27. Constructor pietrar 712209 2 - - - 3 28. Gaterist la tăiat blocuri de               piatra 711303 2 - 3 - 3 29. Montator plăcuţe din piatra,               marmura, granit 713205 2 - 3 - 3 30. Taietor piatra, marmura,               granit 711306 2 - 3 - 3 31. Slefuitor-lustruitor piatra,               marmura, granit 711307 32. Confectioner construcţii               metalice 721433 2 - 3 - 3 33. Electrician instalaţii de               iluminat 724514 2 - 3 - - 34. Sudor electric 721203 2 - 3 3 - 35. Sudor oxi-gaz 721210 2 - 3 - - 36. Confectioner scule şi unelte               manuale 733126 2 - 3 3 3 37. Cuptorar lianti 821201 2 - 3 - - 38. Morar lianti 821204 2 - 3 - 3**) 39. Fasonator produse azbociment 821202 2 - 3 - 3 40. Tratamentist produse               azbociment 821206 2 - 3 - - 41. Preparator bitum 712921 2 - 3 - 3 42. Presator-confectioner produse               mase plastice 823208 2 - 3 - 3**) 43. Presator metale la rece 721412 2 3**) - 3 - 44. Emailator 822305 2 - 3 - - 45. Mecanic vulcanizator 823130 2 3**) 3 - - 46. Gaterist la tăiat busteni 814124 2 - 3 - - 47. Dulgher pentru poduri 712403 2 3**) 3 - 3 48. Dulgher pentru lucrări               forestiere 712404 2 3**) 3 - 3 49. Dulgher construcţii generale 712405 2 3**) 3 - 3 50. Tamplar mobila 742222 2 3 - 3 - 51. Tamplar parchetar linolist 742221 2 3 - 3 - 52. Zugrav, vopsitor, tapetar 714102 2 - - - 3 53. Parchetar 713209 2 3 3 3 3 54. Ipsosar 713301 2 3 3 3 3 55. Jonctor 724408 2 3**) - - - 56. Bobinator 724125 2 - 3 - -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 57. Mica Broder manual 743601 2 - 3 3 3 58. industrie Broder manual - mecanic 743604 2 - 3 3 3 59. Broder la gherghef 743605 2 - 3 3 3 60. Tesator manual artizanat 743218 2 - 3 3 3 61. Tesator-restaurator manual               covoare 743207 2 - 3 3 3 62. Confectioner tricotaje, după               comanda 743209 2 - 3 3 - 63. Retuşier confecţii 743309 2 - 3 3 - 64. Peruchier 743312 2 - 3 3 - 65. Confectioner reparaţii               încălţăminte 744211 2 3**) 3 3 3 66. Camerista hotel 514201 2 - 3 3 3**) 67. Confectioner obiecte               decorative 733127 2 3**) 3 3 3 68. Tricoter manual 743202 2 3**) 3 3**) 3 69. Confecţii din tricot 743216 2 - - - 3 70. Lenjer 743313 2 3**) 3 3**) 3 71. Palarier - sepcar 743311 2 3**) 3 3**) 3 72. Saltelar - plapumar 743705 2 3 3 3 3 73. Pirogravor în lemn 733134 2 - 3 3 - 74. Ceramist - ceramica populara               şi artizanala 732112 2 3**) 3 3 3**) 75. Prelucrator pluta 733128 2 3 3 3 3 76. Confectioner garnituri               (cauciuc, azbest, pasla) 733135 2 - - - - 77. Rotar - caretas 733112 2 - 3 - 3 78. Decorator produse ceramice şi               de sticlă 732207 2 - 3 3 - 79. Dogar 733136 2 3**) 3 - 3**) 80. Blanar-confectioner               îmbrăcăminte din blana, după               comanda 743401 2 - - - 3 81. Argasitor, vopsitor, curelar 744208 2 - 3 - 3 82. Tapiter 743701 2 3 3 - 3 83. Tapiter în şi canepa 743706 2 3 3 3 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 84. Prestaţii Decorator florar 611210 2 3**) 3 3 - 85. pentru Peisagist floricultor 611205 2 3**) 3 3 - 86. servirea Fotograf 313106 2 - 3 3 - 87. populati- Telefonist/dactilograf 724521 2 3 - 3 - 88. ei Legator arhivar 734504 2 3 - 3 - 89. Vopsitor autoturisme 714107 2 - 3 3 3 90. Vopsitor industrial 714104 2 - 3 3 3 91. Reparator, întreţinere partea               mecanică autoturisme 723106 2 - 3 3**) 3**) 92. Instalator f6 Şntretinere şi               reparaţii instalaţii sanitare 713610 2 3**) 3 3**) - 93. Acoperitor-invelitor tigla,               azbociment, tabla 713101 2 - 3 - - 94. Coafor 514101 2 - 3**) 3**) 3**) 95. Frizer 514103 2 3 3**) 3**) 3**) 96. Brancardier 513202 2 - - - - 97. Croitor 743301 2 - - - - 98. Curatitor - vopsitor textile 743310 2 - 3 - 3 99. Curatitor-reparator palarii 743308 2 3**) 3 3 3100. Reparator ochelari şi obiecte               de folosinţă personală 733129 2 3**) 3 3 -101. Incadrator tablouri 733121 2 3**) 3 3 3**)102. Geamgiu 713501 2 - 3 - 3103. Spoitor - cositor 721310 2 - 3 3 3104. Cosar 714301 2 - 3 3**) -105. Sobar 712201 2 3**) 3 - 3**)106. Fierar - potcovar 722112 2 - 3 - 3107. Manichiurist, pedichiurist 514107 2 3**) 3 3 3108. Menajera 913101 2 3**) - - 3**)109. Ajutor - vânzător 522005 2 3 - - -110. Sortator de mărfuri 522006 2 3**) 3 - 3**)111. Primitor-distribuitor 522007 2 3 3 3 3112. Carmangier 741101 2 3**) 3 3 3**)113. Macelar 741103 2 - 3 3 -114. Grataragiu 741108 2 - 3 - 3**)115. Cocator-cofetar 741210 2 3**) 3 3 3**)116. Cofetar 741202 2 - - - 3117. Patiser 741203 2 - - - 3118. Brutar-patiser-preparator               produse zaharoase 741209 2 - 3 3 -119. Covrigar 741205 2 3**) 3 3 3**)120. Morar 827301 2 - 3 - 3**)121. Brutar 741201 2 3**) 3 - 3**)122. Ajutor ospatar 512303 2 - - - -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────123. Activi- Agricultor 611101 2 - 3 - 3124. tati în Legumicultor 611103 2 3 3 - 3125. agricul- Pomicultor 611501 2 - 3 - 3126. tura Viticultor 611502 2 3 3 - 3127. Sericicultor 612302 2 - - - -128. Apicultor 612301 2 - - - -129. Piscicultor 615102 2 - - - -130. Gradinar 611102 2 - - - -131. Pepinierist altoitor 614118 2 - - - -132. Sortator - condiţioner produse               horticole 611207 2 - - - -133. Impletitor nuiele 742403 2 - - - -134. Arboricultor 611201 2 - 3 - 3135. Protectionist silvic 614108 2 3**) - - -136. Ciupercar 611202 2 3**) 3 3 -137. Orezar 611208 2 - 3 - 3**)138. Recoltator, sortator şi               presator stuf 614117 2 - 3 - 3139. Crescator - îngrijitor taurine 612106 2 - 3 - 3140. Crescator - îngrijitor porcine 612107 2 - 3 - 3141. Crescator - îngrijitor ovine 612108 2 3**) 3 - 3142. Crescator - îngrijitor de               animale mici 612503 2 3**) 3 3 3143. Crescator - îngrijitor păsări 612203 2 3**) 3 3 3144. Crescator - îngrijitor de               cabaline 612402 2 - - - 3145. Apicultor 612301 2 3**) 3 3 3146. Sexator pui 612502 2 3**) - 3 -147. Sericicultor 612302 2 3**) 3 3 3148. Preparator furaje şi ratii               furajere 611106 2 3**) 3 3 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   **) Se şcolarizează în funcţie de gradul de deficienta.  +  Anexa 2    ANEXA 2                                 NOMENCLATORUL          calificarilor profesionale pentru care se asigura pregătirea               prin şcoala profesională - nivelul 2 de calificarea) învăţământ de masa şi învăţământ special integrat în cel de masa────┬─────────┬─────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────Nr. │ │ │ Cod │ Durata studiilor (ani)crt.│ Domeniul│Calificarea profesională │ COR ├────┬────┬──────────────────────    │ │ │ │Inv.│Inv.│Inv. special pentru    │ │ │ │ zi │se- │copii cu deficiente    │ │ │ │ │ral │    │ │ │ │ │ ├─────┬────┬─────┬─────    │ │ │ │ │ │d.vi.│d.a.│d.mo.│d.mi.────┴─────────┴─────────────────────────┴──────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────  1. Mecanic Lacatus construcţii               metalice şi utilaj               tehnologic 721431 3 4 - - - 4  2. Lacatus construcţii               navale 721407 3 4 - - - -  3. Lacatus mecanic cazane               şi instalaţii auxiliare 721434 3 4 - - - -  4. Tubulator naval 721417 3 4 - - - -  5. Mecanic în industria               construcţiilor de maşini 723107 3 4 - - - -  6. Mecanic instalaţii               hidraulice şi pneumatice 723108 3 4 - - - -  7. Mecanic motoare termice 723109 3 4 - - - -  8. Mecanic de mecanică fina 723110 3 4 - - - -  9. Sculer matriter 722202 3 4 - 4 4 - 10. Sudor 721209 3 4 - - - - 11. Forjor - tratamentist 722115 3 4 - 4 - - 12. Turnator 721118 3 4 - - - - 13. Strungar 722428 3 4 - 4 - - 14. Frezor rabotor mortezor 722427 3 4 - 4 - - 15. Rectificator 722429 3 4 - 4 4 - 16. Tinichigiu vopsitor auto 721311 3 4 - 4 - - 17. Tinichigiu vopsitor               metale 721312 3 4 - 4 4 - 18. Lacatus construcţii               structuri aeronave 723202 3 4 - - - - 19. Mecanic agregate rotative               termoenergetice 724114 3 4 - - - - 20. Mecanic turbine               hidraulice şi instalaţii               auxiliare 724115 3 4 - - - - 21. Mecanic utilaje şi               instalaţii în industria               materialelor de               construcţii 712922 3 4 - - - - 22. Mecanic utilaje şi               instalaţii în industria               lemnului. 742304 3 4 - - - - 23. Mecanizator exploatări               forestiere 614114 3 4 - - - - 24. Mecanic utilaje şi               instalaţii în industria               uşoară 743214 3 4 - - - - 25. Mecanic utilaje şi               instalaţii poligrafice 734206 3 4 - - - - 26. Mecanic de aeronave 723204 3 4 - - - - 27. Mecanic utilaje şi               instalaţii de construcţii 712923 3 4 - - - - 28. Mecanic motoare aeronave 723203 3 4 - - - - 29. Mecanic auto 723103 3 4 - - - - 30. Optician montator               aparatura optico-mecanică 731123 3 4 - - - - 31. Bijutier 731310 3 4 - - 4 - 32. Lacatus mecanic prestări               servicii 721432 3 4 - - - 4 33. Ceasornicar 731104 3 4 - - 4 - 34. Preparator substanţe               minerale utile şi               protecţia mediului în               minerit 811214 3 4 - - - - 35. Miner 711105 3 4 - - - - 36. Mecanic de mina 811103 3 4 - - - - 37. Mecanic exploatări               miniere de suprafaţa 811104 3 4 - - - - 38. Furnalist 812102 3 4 - - - - 39. Otelar 812103 3 4 - - - - 40. Metalurgist neferoase 812124 3 4 - - - - 41. Constructor cuptoare               metalurgice 812212 3 4 - - - - 42. Laminorist, trefilator,               tragator 812214 3 4 - - - - 43. Mecanic utilaje şi               instalaţii metalurgice 812213 3 4 - - - - 44. Operator la fabricarea               cocsului şi valorificarea               subproduselor 813921 3 4 - - - - 45. Operator produse               refractare şi abrazive 813922 3 4 - - - - 46. Operator electrozi               siderurgici şi produse               carbunoase 813923 3 4 - - - - 47. Sondor foraj 811321 3 4 - - - - 48. Mecanic echipamente               pentru foraj extractii 811315 3 4 - - - - 49. Operator lucrări speciale               sonde 811309 3 4 - - - - 50. Operator la extractia,               tratarea şi transportul               ţiţeiului 811319 3 4 - - - - 51. Operator la extractia,               tratarea, transportul şi               distribuţia gazelor 811320 3 4 - - - - 52. Mecanic utilaje şi               instalaţii în industria               chimica şi petrochimica 811316 3 4 - - - - 53. Masinist cale şi               terasamente 833204 3 4 - - - - 54. Masinist utilaje portuare 834010 3 4 - - - - 55. Mecanic agricol 723302 3 4 - - - - 56. Marinar 834011 3 4 - - - - 57. Motorist nave 723305 3 4 - - - - 58. Tinichigiu construcţii 721313 59. Constructor-montator de               structuri metalice 721421 3 4 - - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 60. Electro- Electromecanic instalaţii     mecanic şi aparate de măsura şi               control pentru foraj               extracţie 811317 3 4 - - - - 61. Electromecanic utilaje şi               instalaţii în industria               chimica şi petrochimica 811318 3 4 - - - - 62. Electromecanic utilaje şi               instalaţii metalurgice. 812125 3 4 - - - - 63. Operator cazane şi               instalaţii auxiliare în               centrale electrice 816118 3 4 - - - - 64. Operator turbine cu               aburi, gaze şi instalaţii               auxiliare 816119 3 4 - - - - 65. Operator instalaţii de               termoficare 816116 3 4 - - - - 66. Operator în centrale               hidroelectrice 816117 3 4 - - - - 67. Operator la tratarea               apei tehnologice 816307 3 4 - - - - 68. Confectioner produse               electrotehnice 822328 3 4 - - - - 69. Masinist la maşini pentru               confectionat materiale               electroizolante 823131 3 4 - - - - 70. Electromecanic maşini şi               echipamente electrice. 724116 3 4 - - - - 71. Electromecanic instalaţii               şi aparatura de bord               aeronave 724117 3 4 - - - - 72. Electromecanic nave 724118 3 4 - - - - 73. Electromecanic material               rulant 724119 3 4 - - - - 74. Electromecanic centrale               electrice 724120 3 4 - - - - 75. Electromecanic utilaje               şi instalaţii în               industria alimentara 724121 3 4 - - - - 76. Electromecanic utilaje               şi instalaţii din               cinematografie,               televiziune, radio 724122 3 4 - - - - 77. Electromecanic utilaje şi               instalaţii comerciale şi               frigorifice 724123 3 4 - - - - 78. Electromecanic reparaţii               maşini şi echipamente               electrocasnice. 724124 3 4 - 4 4 - 79. Lucrator de trafic               feroviar 831208 3 4 - - - - 80. Agent comercial feroviar 831209 3 4 - - - - 81. Frigotehnist 723301 3 4 4 - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 82. Electro- Confectioner componente     nica electronice 828314 3 4 - - - - 83. automati- Electronist aparate şi     ca şi echipamente pentru radio     informa- şi TV 724205 3 4 - - - - 84. tica teh- Electronist aparate şi     nologica echipamente de     industri- automatizări 724206 3 4 - - - - 85. ala Electronist aparate şi               echipamente de               electronică profesională 724204 3 4 - - - - 86. Electronist reţele de               telecomunicaţii 724413 3 4 - - - - 87. Operator producţie şi               exploatare film 829003 3 4 - - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 88. Chimie Operator industria     industri- chimica anorganica 815410 3 4 - - - -     ala 89. Operator industria               chimica organică 815905 3 4 - - - - 90. Operator industria de               medicamente şi produse               cosmetice 822110 3 4 - - 4 - 91. Operator industria de               prelucrare a ţiţeiului               şi petrochimie 815906 3 4 - - - - 92. Operator industria               produselor sodice şi               clorosodice 815907 3 4 - - - - 93. Operator fabricarea şi               prelucrarea cauciucului               şi maselor plastice 823129 3 4 4 - - - 94. Operator fabricarea şi               prelucrarea celulozei şi               hârtiei 824025 3 4 - - - - 95. Operator fabricarea şi               prelucrarea fibrelor               chimice 826215 3 4 - - - - 96. Formator presator ferite 722113 3 4 - - - - 97. Operator prefabricate din               beton 821213 3 4 - - - - 98. Operator în industria               ceramicii brute 813924 3 4 - - - 4 99. Operator ceramica fina 813925 3 4 4 4 4 -100. Operator lianti şi               azbociment 821211 3 4 - - - -101. Sticlar 732206 3 4 4 4 4102. Operator la fabricarea               materialelor izolatoare 821212 3 4 - - - -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────103. Electric Electrician constructor 713703 3 4 - - - -104. Electrician de mina 724512 3 4 - - - -105. Electrician exploatări               minere de suprafaţa 724515 3 4 - - - -106. Electrician instalaţii şi               echipamente electrice               industriale 724516 3 4 - - - -107. Electrician nave 724113 3 4 - - - -108. Electrician exploatare               centrale, staţii şi               reţele electrice 724517 3 4 - - - -109. Electrician protecţii               prin relee, automatizări               şi măsurători în               instalaţii energetice 724523 3 4 - - - -110. Electrician reţele               electrice şi posturi de               transformare 724524 3 4 - - - -111. Electrician echipamente               pentru foraj - extracţie 724518 3 4 - - - -112. Electrician auto 723101 3 4 - 4 - -113. Electrician de               întreţinere şi reparaţii               în industria mica 724519 3 4 - - 4 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────114. Construc- Constructor structuri     tii şi monolite 712924 3 4 - 4 4 -115. lucrări Fierar betonist -     publice montator prefabricate 712307 3 4 - 4 - -116. Mozaicar - montator               placaje 713207 3 4 - - - -117. Constructor lucrări               îmbunătăţiri funciare 712929 3 4 - - - -118. Instalator reţele de               distribuţie locale şi               magistrale de gaze 713611 3 4 - - - -119. Constructor cai ferate 712907 3 4 - - - -120. Constructor drumuri şi               poduri 712925 3 4 - - - -121. Constructor lucrări               hidrotehnice 712926 3 4 - - - -122. Dulgher tamplar-parchetar 712406 3 4 - - - -123. Zidar, pietrar, tencuitor 712212 3 4 - 4 4 4124. Zugrav, ipsosar,               vopsitor, tapetar 712210 3 4 - 4 4 4125. Instalator instalaţii               tehnico - sanitare şi de               gaze 713609 3 4 - 4 4 -126. Instalator instalaţii               încălzire centrala 713613 3 4 - 4 4 -127. Instalator instalaţii de               ventilare şi condiţionare 713608 3 4 - 4 - -128. Izolator 713407 3 4 - 4 4 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────129. Agricul- Agricultor culturi de     tura camp 613002 3 4 4 4 4 -130. Lucrator în agroturism 613003 3 4 - - - -131. Lucrator în agricultura               şi în gospodărie               ecologica 613004 3 4 - - - -132. Pomicultor - viticultor 611503 3 4 - 4 4 -133. Legumicultor -               floricultor - florist -               peisagist 611107 3 4 - - - -134. Zootehnist 612105 3 4 - 4 4 -135. Fermier montan 611109 3 4 - - - -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────136. Silvicul- Padurar 614115 3 4 - - - -137. tura şi Observator hidrogeolog 712927 3 4 - - - -138. protecţia Observator meteorolog 712928 3 4 - - - -139. mediului Agent hidrotehnic 712915 3 4 4 - - -140. Agent ecolog 614116 3 4 4 - - -141. Comerţ Receptioner -     şi distribuitor 512112 3 4 - - - -142. servicii Comerciant- vânzător               mărfuri alimentare 512117 3 4 - - 4 -143. Comerciant-vânzător               mărfuri nealimentare 512118 3 4 - - 4 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────144. Alimenta- Lucrator hotelier 512116 3 4 - - - -145. tie Ospatar (chelner)     publică, vânzător în unităţi de     turism şi alimentaţie 512304 3 4 - - - -146. activi- Cofetar - patiser 741206 3 4 - - - -147. tati Bucatar 512201 3 4 - - - 4     conexe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────148. Industrie Morar-silozar 827307 3 4 - - - -149. alimenta- Brutar - patiser -     ra preparator produse               fainoase 741208 3 4 - - - -150. Preparator în industria               carnii şi peştelui 741109 3 4 - - - -151. Preparator conserve şi               sucuri din legume şi               fructe 741404 3 4 4 4 - -152. Preparator produse               lactate 741302 3 4 4 4 - -153. Operator în industria               zahărului, glucozei şi               produse zaharoase 827604 3 4 - - - -154. Operator în industria               uleiului şi amidonului 827503 3 4 - - - -155. Operator în vinificaţie,               alcool, drojdie, băuturi               alcoolice 827815 3 4 - - - -156. Operator în industria               maltului, berii şi               tutunului 827902 3 4 - - - -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────157. Fabrica- Operator la producerea     rea pro- semifabricatelor pe baza     duselor de lemn 824026 3 4 - - - -158. din Operator la fabricarea     lemn cherestelei 824027 3 4 - - - -159. Tamplar universal 742201 3 4 4 4 - -160. Operator la fabricarea               produselor finite din               lemn 824028 3 4 - - - -161. Sculptor intarsier 733130 3 4 - 4 4 -162. Tapiter - plapumar -               saltelar 743704 3 4 4 - 4 -163. Modelier 721119 3 4 - - 4 -164. Constructor - reparator               instrumente muzicale 731213 3 4 - - - -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────165. Industrie Filator 743101 3 4 - 4 4 -166. textila Tesator 743201 3 4 - 4 4 -167. şi Tricoter - confectioner 743215 3 4 - 4 4 -168. pielarie Confectioner produse               textile 743506 3 4 - 4 4 -169. Croitor îmbrăcăminte               bărbaţi 743507 3 4 - 4 4 -170. Croitor îmbrăcăminte               femei 743508 3 4 - 4 4 -171. Cizmar 744209 3 4 - - - -172. Confectioner articole din               piele şi inlocuitori 744202 3 4 4*) 4*) 4 -173. Confectioner îmbrăcăminte               din piele şi inlocuitori               după comanda 743402 3 4 - 4*) 4 -174. Marochiner 744210 3 4 4 4 4 -175. Finisor piele 744106 3 4 - 4 4 -176. Cojocar-blanar 743405 3 4 - 4 4 -177. Finisor produse textile 743217 3 4 - 4 4 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────178. Tehnici Fotoreproducator şi     poligra- retusor 734407 3 4 - - - -179. fice Operator procesarea               textului 825110 3 4 - - - -180. Tiparitor offset 825109 3 4 - - - -181. Legator 734505 3 4 - - - -182. Operator montaj copiat               tipar de proba 825111 3 4 - - - -183. Fotograf artistic 825113 3 4 - - - -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────184. Îngriji- Frizer - coafor -     rea, manichiurist - pedichiu-     infrumu- rist 514106 3 4 - 4 - -     setarea     şi igiena     corpului     omenesc────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────185. Teologic Cantaret bisericesc 514907 3 4 4 - 4 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b) învăţământ special────┬─────────┬─────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────Nr. │ │ │ Cod │ Durata studiilor (ani)crt.│ Domeniul│Calificarea profesională │ COR ├────┬────┬──────────────────────    │ │ │ │Inv.│Inv.│Inv. special pentru    │ │ │ │ zi │se- │copii cu deficiente    │ │ │ │ │ral │    │ │ │ │ │ ├─────┬────┬─────┬─────    │ │ │ │ │ │d.vi.│d.a.│d.mo.│d.mi.────┴─────────┴─────────────────────────┴──────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────  1. Mecanică Lacatus mecanic 721410 - - 4 4 - -  2. Tinichigiu pentru               construcţii 721313 - - - 4 -  3. Tinichigiu industrial 721304 - - - 4 - -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Electric Confectioner produse               electrotehnice               (bobinator) 724126 - - - 4 - -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Construc- Mozaicar - faiantar 713206 - - - 4 4 -  6. tii şi Ceramist 732114 - - - 4 4 -  7. lucrări Sticlar 732208 - - 4 - - 4  8. publice Instalator electrician               pentru construcţii 713702 - - - 4 - -  9. Constructor finisor 713208 - - 4 4 4 - 10. Constructor samotor-               pietrar 712207 - - - 4 - - 11. Constructor tamplar-               parchetar 712407 - - - 4 - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Agricul- Horticultor 611209 - - - 4 4 -     tura──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Comerţ şi Comerciant bucatar 512113 - - - 4 4 - 14. servicii Comerciant cofetar 512114 - - 4 4 4 - 15. Comerciant cofetar-               patiser 512115 - - 4 4 4 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16. Alimenta- Cocator - cofetar 741207 - - - - - 4     tie     publică,     turism şi     activi-     tati     conexe──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. Fabrica- Dulgher parchetar 712408 - - - - - 4 18. rea pro- Parchetar linolist 713204 - - - - - 4     duselor     din lemn──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19. Industrie Confectioner îmbrăcăminte 743406 - - - - 4 4 20. textila Lenjer - broder 743606 - - - 4 - - 21. şi Tabacar 744107 - - - 4 4 - 22. pielarie Blanar - argasitor -               vopsitor 743404 - - - 4 4 23. Tipograf 825112 - - - - 4*) -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24. Industrie Tesator 743201 - - - 4 4 - 25. mica şi Telefonist 724522 - - 4 - 4 - 26. prestări Confectioner de obiecte     de impletite (maturi) şi     servicii articole din carton 733131 - - 4 - - - 27. Dactilografa 825114 - - - 4 4 - 28. Presator la rece pentru               mase plastice, metale şi               produse electrotehnice 721437 - - - 4 - 4 29. Optician şi montator               aparatura optica 731124 - - - 4 4 - 30. Confetioner garnituri şi               repere pentru instalaţii               tehnico-sanitare 713612 - - 4*) - - - 31. Acordor de instrumente               muzicale 731214 - - 4 - 4 - 32. Confectioner jucarii 733102 - - 4 - - - 33. Confectioner produse din               par şi articole din               carton 733132 - - 4 - - - 34. Confectioner produse               ortopedice 733133 - - - - 4 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    LEGENDA: d.vi. - deficiente vizuale (ambliopi slab vazatori şi nevăzători)             d.a. - deficiente auditive (surzi şi hipoacuziei)             d.mo. - deficiente motorii             d.mi. - deficiente mintale-----------    *) Se şcolarizează în funcţie de gradul de deficienta.  +  Anexa 3    ANEXA 3                                 NOMENCLATORUL          calificarilor profesionale pentru care se asigura pregătirea                      prin liceu - nivelul 3 de calificarea) Liceu - filiera tehnologică────┬─────────┬─────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────Nr. │ │ │ Cod │ Durata studiilor (ani)crt.│ Profilul│Calificarea profesională │ COR ├────┬────┬──────────────────────    │ │ │ │Inv.│Inv.│Inv. special pentru    │ │ │ │ zi │se- │copii cu deficiente    │ │ │ │ │ral │    │ │ │ │ │ ├─────┬────┬─────┬─────    │ │ │ │ │ │d.vi.│d.a.│d.mo.│d.mi.────┴─────────┴─────────────────────────┴──────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────  1. Servicii Tehnician în activităţi               financiare şi comerciale 343307 4 5 - - 5 -  2. Tehnician în               administraţia publică 343211 4 5 - - - -  3. Tehnician în turism 341402 4 5 - - - -  4. Tehnician în alimentaţia               publică 341502 4 5 - - - -  5. Tehnician în activităţi               de posta 311414 4 5 - - - -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Explo- Tehnician în agricultura 321205 4 5 - - - -  7. atarea Tehnician agromontan 321206 4 5 - - - -  8. resurse- Tehnician veterinar 322704 4 5 - 5 - -  9. lor Tehnician în silvicultura 321207 4 5 - - - - 10. naturale Tehnician în industria     şi alimentara 316203 4 5 5**) 5 - - 11. protecţia Tehnician în prelucrarea     mediului lemnului 317107 4 5 5**) 5 - - 12. Tehnician în industria               materialelor de               construcţii 317203 4 5 - - - - 13. Tehnician în chimie               industriala 311607 4 5 - - - - 14. Tehnician în protecţia               mediului 321106 4 5 5**) 5 - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Tehnician mecanic pentru               întreţinere şi reparaţii 311524 4 5 5 5 - - 16. Tehnician prelucrari               mecanice 311520 4 5 - - - - 17. Tehnic Tehnician electronist 311412 4 5 - - - - 18. Tehnician în automatizări 311411 4 5 - - - - 19. Tehnician telecomunicaţii 311407 4 5 - - - - 20. Tehnician electrotehnist 311309 4 5 - - - - 21. Tehnician electromecanic 311305 4 5 - - - - 22. Tehnician în lucrări               publice şi construcţii 311225 4 5 - - - - 23. Tehnician desenator               tehnic 311801 4 5 - - - - 24. Tehnician în industria               textila 316106 4 5 5 5 - - 25. Tehnician în industria               pielariei 316105 4 5 - - - - 26. Tehnician transporturi 311407 4 5 - - - - 27. Tehnician metrolog 311115 4 5 - 5 5 - 28. Tehnician mecatronist 311413 4 5 - - - - 29. Tehnician operator roboti               industriali 312302 4 5 - - - - 30. Tehnician operator               tehnici de calcul 312204 4 5 - - - -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b) Liceu - filiera vocationala────┬─────────┬─────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────Nr. │ │ │ Cod │ Durata studiilor (ani)crt.│ Profilul│Calificarea profesională │ COR ├────┬────┬──────────────────────    │ │ │ │Inv.│Inv.│Inv. special pentru    │ │ │ │ zi │se- │copii cu deficiente    │ │ │ │ │ral │    │ │ │ │ │ ├─────┬────┬─────┬─────    │ │ │ │ │ │d.vi.│d.a.│d.mo.│d.mi.────┴─────────┴─────────────────────────┴──────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────  1. Sportiv Instructor sportiv 347502 4 - - - - -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Teologic Preot studii medii 334024 4 - 4 4**) 4 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Pedagogic Pedagog şcolar 334004 4 - 4 4 - -  4. Educator-invatator 334010 5 - - - - -  5. Instructor animator,                instructor de educaţie                extraşcolară 334011 4 - 4 4 - -  6. Bibliotecar studii medii 414103 4 - 4**) 4 4 -  7. Documentarist 347117 4 - 4**) 4 4 -  8. Mediator şcolar 334012 4 - - - - -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Arte Tehnician pentru tehnici     plastice artistice 334013 4 - 4**) - 4 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Muzica Corist 334014 4 - - - - - 11. Instrumentist 334015 4 - 4 - 4 - 12. Corepetitor 334016 4 - - - - - 13. Bibliotecar muzical 334017 4 - - - - - 14. Distribuitor materiale                muzicale 334018 4 - - - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Coregrafie Instructor coregraf 334019 4 - - - - - 16. Instructor dans sportiv 334020 4 - - - - - 17. Instructor animator 334021 4 - - - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18. Teatru Instructor de teatru 334022 4 - - - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19. Arte Tehnician în domeniul     vizuale artistic 334023 4 - - - - -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    **) Se şcolarizează în funcţie de gradul de deficienta.  +  Anexa 4    ANEXA 4                                 NOMENCLATORUL          calificarilor profesionale pentru care se asigura pregătirea               prin şcoala postliceala - nivelul 3 de calificare────┬─────────┬──────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────Nr. │ │ │ Cod │ Durata studiilor (ani)crt.│ Domeniul│ Calificarea profesională │ COR ├────┬──────────────────────    │(grupe de│ │ │Inv.│Inv. special pentru    │speciali-│ │ │ zi │copii cu deficiente    │zari) │ │ │ ├─────┬────┬─────┬─────    │ │ │ │ │d.vi.│d.a.│d.mo.│d.mi.────┴─────────┴──────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴────┴─────┴─────  1. Mecanică Tehnician proiectant în               construcţia de maşini 311525 2 - - - -  2. Tehnician tehnolog mecanic 311522 2 - - - -  3. Tehnician mecanic - instalaţii               hidropneumatice 311526 2 - - - -  4. Tehnician mecanic celula şi               sisteme de propulsie pentru               aeronave 311527 2 - - - -  5. Tehnician electromecanic 311305 2 - - - -  6. Tehnician metrolog 311115 2 - 2 2 -  7. Tehnician optometrist 311528 2 - - - -  8. Optician 322403 2 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Mecatro- Tehnician mecatronist în     nica şi informatica industriala 312205 2 - - - - 10. Informa- Tehnician în mecatronica     tica aplicată 312206 2 - - - - 11. Tehnician în echipamente de               calcul reţele 312203 2 - - - - 12. Administrator reţele locale şi               de comunicaţii 312103 2 - - - - 13. Analist programator 312104 2 - - - - 14. Tehnician echipamente               periferice şi birotica 312207 2 - - - - 15. Tehnician aparate               electromedicale 313302 2 - 2 2 - 16. Tehnician în echipamente               biomedicale 313303 2 - - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. Electro- Tehnician electronist -     nica echipamente de telecomunicaţii 311415 2 - - - - 18. Tehnician electronist -               echipamente de automatizare 311416 2 - - - - 19. Tehnician electronist -               aparate de bord şi               radiocomunicatii în aviatie 311417 2 - - - - 20. Tehnician electronist radio               TV şi aparatura audio-video 311418 2 - - - - 21. Tehnician electronist               aparatura de electronică               profesională 311419 2 - - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22. Energe- Tehnician electroenergetician 311310 2 - - - - 23. tica Tehnician centrale nuclearo-               electrice 311311 2 - - - - 24. Tehnician termoenergetician 311312 2 - - - - 25. Tehnician hidroenergetician 311313 2 - - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 26. Construc- Normator în construcţii 311210 2 - - - - 27. tii Topograf în construcţii 311807 2 - - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 28. Sistema- Tehnician devize şi măsurători     tizare şi în construcţii 311211 2 - - - - 29. arhitec- Desenator în construcţii şi     tura arhitectura 311212 2 - 2*) 2 - 30. Merceolog gestionar pentru               materiale de construcţii şi               instalaţii 311213 2 - - - - 31. Laborant pentru construcţii 311214 2 - 2 - 32. Proiectant restaurari şi               reparaţii clădiri 311215 2 - - - - 33. Topograf de mina 311808 2 - - - - 34. Tehnician lucrări geologice               şi geofizice 311117 2 - - - - 35. Tehnician edilitar 311216 2 2*) 2 2*) - 36. Tehnician construcţii               hidrotehnice 311217 2 - - - 37. Tehnician instalaţii în               construcţii 311209 2 - - - - 38. Antreprenor în construcţii 311218 2 - - - - 39. Tehnician drumuri şi poduri 311219 2 - - - - 40. Tehnician proiectant urbanism               şi amenajarea teritoriului 311220 2 - - - - 41. Tehnician cadastru funciar-               topograf 311221 2 - - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 42. Transpor- Tehnician electromecanic auto 311420 2 - - - - 43. turi Tehnician transporturi auto               interne şi internaţionale 311421 2 - - - - 44. Asistent de gestiune în               transporturi 311422 2 - - - - 45. Agent feroviar 311423 2 - - - - 46. Operator portuar 311424 2 - - - - 47. Tehnician instructor auto 311425 2 - - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 48. Industria Tehnician exploatări     lemnului forestiere 317104 2 - - - - 49. Tehnician produse finite din               industria lemnului 317105 2 2*) 2 2 - 50. Normator în industria lemnului 317106 2 2*) 2 - - 51. Asistent de gestiune în               industria lemnului 343308 2 - - - - 52. Designer în industria lemnului 343309 2 - 2 2 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 53. Agricol Tehnician conservarea     şi cerealelor şi prepararea     alimentar nutreturilor combinate 316211 2 - - 2 - 54. Tehnician controlul calităţii               produselor agricole 316212 2 - - 2 - 55. Tehnician cartarea agrochimica               şi pedologica a solurilor 316213 2 - - - - 56. Tehnician pentru controlul               calităţii produselor               alimentare 316214 2 2*) - 2 - 57. Tehnician în prelucrarea               carnii şi a laptelui 316215 2 - - - - 58. Tehnician morarit şi               panificatie 316208 2 - - - - 59. Tehnician dietetician 316216 2 - - - - 60. Tehnician protecţia plantelor 316217 2 2*) 2 - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 61. Protecţia Tehnician meteorolog 311107 2 - 2 2 - 62. mediului Tehnician hidrolog 311111 2 - - - 63. Tehnician silvic-exploatare 321306 2 - 2 2 - 64. Tehnician laborant pentru               protecţia calităţii mediului 321108 2 2*) 2 2 - 65. Tehnician chimist de laborator 311116 2 - - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 66. Servicii Proiectant decoratiuni               interioare 347127 2 - 2 2 - 67. Vitrinier-decorator 347128 2 2 2 - 68. Designer industrial 347104 2 - - - 69. Tehnician coordonator               activităţi de alimentaţie               publică 341503 2 - - - - 70. Tehnician maseur 322106 2 2 - - - 71. Cosmetician 324101 2 - 2 2 - 72. Coafor-stilist 324102 1 - 2 2 - 73. Secretar - stenodactilograf -               operator birotica 343102 2 2 - 2 - 74. Operator economic diriginte               oficiu poştal 311426 2 2*) - 2 - 75. Agent operaţiuni expediţie şi               transport intern şi               internaţional 341903 2 - - - - 76. Tehnician protecţia muncii şi               prevenirea şi stingerea               incendiilor 315207 2 2*) - - - 77. Antrenor 347501 2 - - - - 78. Bibliotecar studii medii 414103 2 2*) - 2 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 79. Turism Tehnician activităţi de               agroturism montan 341404 2 - - - - 80. Hotelier 341504 2 - - - - 81. Agent de turism-ghid 341403 2 - - - - 82. Creator - structura şi               proiectarea tesaturilor 316109 2 - 2 2 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 83. Textile- Creator-proiectant articole     pielarie din piele şi inlocuitori 316110 2 - 2 2 - 84. Creator - structura şi               proiectarea tricoturilor 316111 2 - 2 2 - 85. Creator - proiectant               îmbrăcăminte 316112 2 - 2 2 - 86. Designer vestimentar 316121 2 - 2 2 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 87. Procesare Operator pre-press 347123 2 - - - - 88. imagine Tehnician poligraf 347124 2 - - - - 89. şi text Operator procesare audio -               video 347125 2 - - 2 - 90. Tehnoredactor 347121 2 - - - - 91. Cameraman - fotoreporter 347126 2 - - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 92. Economic Agent comercial 342101 2 - - - - 93. Asistent de gestiune 343310 2 - - - - 94. Funcţionar bancar 344905 2 - - - - 95. Tehnician coordonator               activităţi comerciale 343212 2 - - - - 96. Agent fiscal 421501 2 2*) - - - 97. Broker 341901 2 - - - - 98. Agent vamal 344103 2 - - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 99. Asistenţa Asistent social 346001 2 2 - 2 -100. socială Pedagog şcolar 334004 2 2 2 2 -101. şi Pedagog de recuperare 333003 3 2 - - -     asistenţa     pedagogi-     ca────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se şcolarizează în funcţie de gradul de deficienta.  +  Anexa 5    ANEXA 5                                 NOMENCLATORUL          calificarilor profesionale pentru care se asigura pregătirea                prin şcoala de maiştri - nivelul 1 de calificare────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────Nr. │ │ │ Cod │ Duratacrt.│ Domeniul│ Calificarea profesională │ COR │studiilor    │ │ │ │ (ani)    │ │ │ ├────┬─────    │ │ │ │ Zi │Seral────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────  1. Maistru la prelucrarea metalelor prin aschiere 311529 2 2'bd  2. Maistru cazangerie, construcţii metalice şi               sudura 311530 2 2'bd  3. Maistru mecanic 311508 2 2'bd  4. Maistru forjor-tratamentist 311531 2 2'bd────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Mecanic Maistru turnator 311532 2 2'bd  6. Maistru sculer-matriter 311514 2 2'bd  7. Maistru construcţii navale 311533 2 2'bd  8. Maistru construcţii structuri aeronave 311534 2 2'bd  9. Maistru poligraf 311535 2 2'bd──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Maistru electromecanic aparate de măsura şi               automatizări 311427 2 2'bd 11. Maistru montare şi reparaţii maşini şi aparate               electrice 311428 2 2'bd──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Electric Maistru electronist 311429 2 2'bd 13. Maistru telecomunicaţii 311430 2 2'bd 14. Maistru electromecanic staţii de pompare 311431 2 2'bd──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Maistru protecţii anticorosive 311618 2 2'bd 16. Maistru chimist la tratarea apei tehnologice               din centrale 311619 2 2'bd 17. Maistru pentru tehnologia chimica organică 311620 2 2'bd 18. Maistru pentru tehnologia chimica anorganica 311621 2 2'bd 19. Chimie Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie 311622 2 2'bd 20. Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi               cauciucului 311623 2 2'bd 21. Maistru la fabricarea şi prelucrarea fibrelor,               firelor chimice şi artificiale 311624 2 2'bd──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22. Petrol Maistru pirotehnist 311712 2 2'bd 23. şi gaze Maistru electromecanic minier 311713 2 2'bd 24. Maistru minier 311703 2 2'bd 25. Maistru la prepararea substanţelor minerale               utile 311714 2 2'bd 26. Maistru sondor la forajul sondelor 311608 2 2'bd 27. Maistru sondor la probe de producţie,               intervenţii şi reparatie sonde 311609 2 2'bd 28. Maistru la extractia, transportul şi tratarea               ţiţeiului 311610 2 2'bd 29. Maistru la extractia, transportul, tratarea şi               distribuţia gazelor 311611 2 2'bd 30. Maistru mecanic construcţii montaje, instalaţii               şi conducte magistrale pentru petrol şi gaze 311612 2 2'bd 31. Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea               şi repararea utilajelor şi echipamentelor de               foraj-extracţie 311613 2 2'bd 32. Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea,               repararea motoarelor şi compresoarelor pentru               petrol şi gaze 311614 2 2'bd 33. Maistru electrician instalaţii, utilaje şi               aparate electrice pentru petrol şi gaze 311615 2 2'bd 34. Maistru electromecanic la exploatarea,               întreţinerea şi repararea aparatelor de măsura               şi control pentru petrol şi gaze 311616 2 2'bd 35. Maistru electromecanic la exploatarea,               întreţinerea şi repararea elementelor şi               instalaţiilor de automatizare pentru petrol               şi gaze 311617 2 2'bd──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 36. Maistru electrician centrale, instalaţii şi               reţele electrice 311314 2 2'bd 37. Maistru electrician protecţii prin relee şi               automatizări în centrale electrice 311315 2 2'bd 38. Maistru electrician exploatare şi întreţinere               centrale nuclearo-electrice 311316 2 2'bd 39. Maistru electromecanic automatizări, masurari               electrice şi control termotehnic 311317 2 2'bd 40. Energetic Maistru mecanic montare şi reparare agregate               energetice 311318 2 2'bd 41. Maistru mecanic întreţinere centrale               nuclearo-electrice 311319 2 2'bd 42. Maistru electronist automatizări în centralele               nuclearo-electrice 311320 2 2'bd 43. Maistru mecanic exploatare instalaţii               termoenergetice din centralele               nuclearo-electrice 311321 2 2'bd 44. Maistru termoenergetic 311322 2 2'bd 45. Maistru hidroenergetic 311323 2 2'bd──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 46. Metalur- Maistru modelor pentru turnatorie 311715 2 2'bd 47. gie Maistru furnalist 311716 2 2'bd 48. Maistru la producerea metalelor neferoase 311717 2 2'bd 49. Maistru otelar 311718 2 2'bd 50. Maistru laminator 311719 2 2'bd 51. Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea               gazului de cocs 311720 2 2'bd 52. Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici               şi produselor carbunoase 311721 2 2'bd 53. Maistru la fabricarea produselor refractare şi               abrazive 311722 2 2'bd 54. Maistru pentru construcţia cuptoarelor               industriale 311723 2 2'bd──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 55. Materiale Maistru la producerea prefabricatelor pentru     de construcţii 317206 2 2'bd 56. construc- Maistru la fabricarea liantilor şi produselor     tii din azbociment 317207 2 2'bd 57. Maistru la fabricarea materialelor de izolaţii               în construcţii 317208 2 2'bd 58. Maistru ceramist (ceramica bruta) 317209 2 2'bd 59. Maistru ceramist (ceramica fina) 317210 2 2'bd 60. Maistru sticlar 317211 2 2'bd──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 61. Construc- Maistru construcţii hidroenergetice 311222 2 2'bd 62. tii Maistru construcţii civile, industriale şi     montaj agricole 311201 2 2'bd 63. Maistru inzidiri refractare coşuri de fum şi               izolaţii 311223 2 2'bd 64. Maistru instalator în construcţii 311224 2 2'bd 65. Maistru electrician în construcţii 311308 2 2'bd 67. Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru               construcţii 311523 2 2'bd 69. Maistru construcţii civile, industriale şi               agricole 311201 2 2'bd──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 70. Industria Maistru fabricarea celulozei şi hârtiei 317303 2 2'bd 71. lemnului Maistru fabricarea cherestelei 317304 2 2'bd 72. Maistru fabricarea furnirului, placajului,               panelului 317305 2 2'bd 73. Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje               şi instalaţii de exploatarea şi               industrializarea lemnului 317306 2 2'bd 74. Maistru fabricarea placilor aglomerate şi din               fibre de lemn 317307 2 2'bd 75. Maistru tamplar mobila şi binale 317308 2 2'bd 76. Maistru exploatări şi transporturi forestiere 317309 2 2'bd──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 77. Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii               şi terasamente 311432 2 2'bd 78. Maistru electromecanic locomotive 311433 2 2'bd 79. Maistru electromecanic vagoane 311434 2 2'bd 80. Transpor- Maistru electromecanic auto 311435 2 2'bd 81. turi Maistru la construcţii de cai ferate, drumuri               şi poduri 311436 2 2'bd──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 82. Maistru filator 316113 2 2'bd 83. Maistru tesator 316114 2 2'bd 84. Textile Maistru tricoter 316115 2 2'bd 85. pielarie Maistru finisor produse textile 316116 2 2'bd 86. Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru               croitor) 316117 2 2'bd 87. Maistru tabacar 316118 2 2'bd 88. Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar) 316119 2 2'bd 89. Maistru marochiner 316120 2 2'bd──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 90. Maistru în industria alimentara 316210 2 2'bd 91. Maistru în industria alimentara 316210 2 2'bd 92. Agricol Maistru la industrializarea laptelui 316218 2 2'bd 93. şi Maistru la industrializarea carnii 316219 2 2'bd 94. alimentar Maistru la industrializarea legumelor şi               fructelor 316220 2 2'bd 95. Maistru morar 316221 2 2'bd 96. Maistru pentru produse fainoase şi panificatie 316222 2 2'bd 97. Maistru piscicultor-pescar 316223 2 2'bd 98. Maistru agronom 316224 2 2'bd 99. Maistru horticultor 316225 2 2'bd100. Maistru zootehnist 316226 2 2'bd101. Maistru mecanic agricol 316227 2 2'bd102. Maistru frigotehnist 316201 2 2'bd───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------