ORDONANTA Nr. 4 din 14 ianuarie 1994pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 24 ianuarie 1994    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. h) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor se modifica după cum urmează: 1. Articolul 26 ultimul alineat va avea următorul cuprins: "Contravenţiile prevăzute la lit. a), b) şi h) se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 1.200.000 lei, cele de la lit. d) şi g) cu amendă de la 1.400.000 lei la 1.600.000 lei, iar cele de la lit. c), e) şi f), cu amendă de la 1.800.000 lei la 2.000.000 lei." 2. Articolul 27 ultimul alineat va avea următorul cuprins: "Contravenţiile şi amenzile prevăzute la art. 26 pot fi constatate şi, respectiv, aplicate şi de către personalul din Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului."  +  Articolul 2La art. 7 lit. a) şi b), art. 27 alin. 3, art. 40 şi în anexa din Legea nr. 50/1991 se înlocuiesc denumirile: "Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului" cu "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului"; "Ministerul Mediului" cu "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" şi, respectiv, "Ministerul Comerţului şi Turismului" cu "Ministerul Turismului", iar la art. 38 se elimina "Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului". PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin CristeaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-------------