ORDIN nr. 612 din 13 august 2002pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 22 august 2002    Ministrul sănătăţii şi familiei,în baza prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată şi modificată prin Legea nr. 336/2002,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul Direcţiei generale farmaceutice nr. DB/9.475,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 917/1999.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin vor intra în vigoare la data de 2 septembrie 2002.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosBucureşti, 13 august 2002.Nr. 612.  +  AnexăNORMA 13/08/2002