ORDIN nr. 283 din 8 iulie 2002pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminţe în vederea efectuării testelor de laborator
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2002    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,în baza prevederilor art. 12 şi ale art. 21 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Condiţiile şi procedurile privind acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminţe în vederea efectuării testelor de laborator, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 8 iulie 2002.Nr. 283.  +  AnexăCOND+PROC 08/07/2002