ORDONANTA Nr. 3 din 14 ianuarie 1994pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 24 ianuarie 1994    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. l) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993, se modifica după cum urmează: - Alineatul 1 al articolului 8 va avea următorul cuprins: "Din veniturile realizate, regia autonomă îşi acoperă toate cheltuielile evidentiate în costuri, precum şi cheltuielile şi plăţile prevăzute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii, inclusiv pentru constituirea fondului de rezerva, a fondului de dezvoltare şi a celorlalte cheltuieli prevăzute de lege. Sumele din venituri, care se vor aloca fondului de dezvoltare, se aproba de către Guvern la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Finanţelor, o dată cu bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei." PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------p. Ministru de stat, preşedintele Consiliului pentruCoordonare, Strategie şi Reforma Economică,Hildegard Puwac,şeful Departamentului pentru Reforma EconomicăMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu----------