HOTĂRÂRE nr. 802 din 25 iulie 2002privind organizarea în România a Reuniunii anuale a ministrilor adjuncţi ai apărării din ţările membre ale Procesului reuniunii ministrilor apărării din sud-estul Europei (SEDM)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 5 august 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea în România, în luna octombrie 2002, a Reuniunii anuale a ministrilor adjuncţi ai apărării din ţările membre ale Procesului reuniunii ministrilor apărării din sud-estul Europei (SEDM).  +  Articolul 2Cheltuielile determinate de organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 1, pentru 55 de personalităţi străine, se vor încadra în limitele stabilite prin normele legale în vigoare şi vor fi suportate din bugetul Ministerului Apărării Naţionale prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. B din Nomele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul apărării naţionale,Gheorghe Matache,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 25 iulie 2002. Nr. 802. ─────────────