ORDIN nr. 990 din 26 iulie 2002pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 2 august 2002    Ministrul finanţelor publice,în baza atribuţiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 42 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 se aplica începând cu anul 2002 de către persoanele juridice care, pe baza informaţiilor cuprinse în bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2000, îndeplinesc cumulativ doua dintre următoarele criterii:    - cifra de afaceri - peste 9 milioane euro;    - total active - peste 4,5 milioane euro;    - număr mediu de salariaţi - 250. (2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a retrata situaţiile financiare întocmite pentru anul 2001 în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, urmând să depună situaţiile financiare retratate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pana la data de 30 septembrie 2002.  +  Articolul 2 (1) Lista cuprinzând persoanele juridice care aplica prevederile art. 1 alin. (1) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Sunt supuse prevederilor prezentului ordin şi persoanele juridice care, deşi nu sunt cuprinse în anexa, îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 3Sunt exceptate de la prevederile art. 1 persoanele juridice aflate în proces de fuziune prin absorbţie de către persoane juridice care nu îndeplinesc criteriile de mărime prevăzute la art. 1 alin. (1), cele aflate în curs de divizare sau lichidare.  +  Articolul 4Direcţia de reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 26 iulie 2002.Nr. 990.  +  AnexăLISTAcuprinzând persoanele juridice care aplicăprevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 94/2001pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizatecu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europeneşi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate┌────┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Cod │ ││crt.│ Judeţ │ fiscal │ Denumire │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │ALBA │ 1772840 │AMPELUM ZLATNA ││ 2 │ALBA │ 1758381 │APULUM ││ 3 │ALBA │ 5682804 │BIANCA INTERBREW BERGENBIER ││ 4 │ALBA │ 1769224 │CUGIR SA ││ 5 │ALBA │ 1758233 │INCOV ││ 6 │ALBA │ 11380843 │JIDVEI SRL FILIALA ALBA ││ 7 │ALBA │ 1765044 │METALURGICĂ ││ 8 │ALBA │ 1750957 │SATURN ││ 9 │ALBA │ 1766643 │STRATUSMOB │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │ARAD │ 1683483 │REGIA AUTONOMĂ APA-CANAL ARAD ││ 2 │ARAD │ 6444975 │S.C. AMARAD S.A. ARAD ││ 3 │ARAD │ 10966616 │S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A. ││ 4 │ARAD │ 1703548 │S.C. CONSTRUCŢII-INSTALAŢII CONAR S.A. ARAD ││ 5 │ARAD │ 6308493 │S.C. CONTOR ZENNER ROMÂNIA SA ││ 6 │ARAD │ 1686943 │S.C. DARIMEX AGROPRODEX S.A. ││ 7 │ARAD │ 5456076 │S.C. FIARDANE S.R.L ││ 8 │ARAD │ 1687442 │S.C. ICIM S.A. ARAD ││ 9 │ARAD │ 1688189 │S.C. IMAR S.A. ARAD ││ 10 │ARAD │ 11385425 │S.C. LEONI WIRING SYSTEM ARAD S.R.L ││ 11 │ARAD │ 1702780 │S.C. SABINA CO S-A. ││ 12 │ARAD │ 6785611 │S.C. TEXTIL S.A. ││ 13 │ARAD │ 1703327 │S.C. ZAHĂR S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │ARGEŞ │ 129227 │S.C. ALPROM PITEŞTI SA ││ 2 │ARGEŞ │ 13009001 │S.C. APA-CANAL 2000 SA ││ 3 │ARGEŞ │ 156922 │S.C. ARPO SA ││ 4 │ARGEŞ │ 5312445 │S.C. CENTRUL NAŢIONAL DE COMERCIALIZARE DACIA SA ││ 5 │ARGEŞ │ 190517 │S.C. CIMUS SA ││ 6 │ARGEŞ │ 10693699 │S.C. CURTEA DE ARGEŞ FORESTA SA ││ 7 │ARGEŞ │ 156027 │S.C. ELECTRO-ARGEŞ SA ││ 8 │ARGEŞ │ 198820 │S.C. GRUPUL IATSA SA ││ 9 │ARGEŞ │ 4462630 │S.C. LISA DRAXLMAIER SRL ││ 10 │ARGEŞ │ 9813287 │S.C. MECANICĂ DACIA SA ││ 11 │ARGEŞ │ 9813295 │S.C. MOTOARE DACIA SA ││ 12 │ARGEŞ │ 128973 │S.C. NOVATEX SA ││ 13 │ARGEŞ │ 128701 │S.C. SUBANSAMBLE AUTO SA ││ 14 │ARGEŞ │ 13008987 │S.C. TERMOFICARE 2000 SA │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │BACĂU │ 954851 │REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ BACĂU RA ││ 2 │BACĂU │ 2816014 │S.C. AGRICOLĂ INTERNAŢIONAL SA ││ 3 │BACĂU │ 966902 │B.A.T. ││ 4 │BACĂU │ 949987 │S.C. BERE LICHIOR MĂRGINENI SA ││ 5 │BACĂU │ 6699260 │BEST WOOD ││ 6 │BACĂU │ 958420 │S.C. CAROM SA ││ 7 │BACĂU │ 960322 │S.C. CHIMCOMPLEX SA ││ 8 │BACĂU │ 5444241 │S.C. DIANA-FOREST SA ││ 9 │BACĂU │ 2816987 │S.C. ELBAC SA ││ 10 │BACĂU │ 6673618 │S.C. ITS CO SRL ││ 11 │BACĂU │ 948019 │S.C. LETEA SA ││ 12 │BACĂU │ 956178 │S.C. ONEDIL SA ││ 13 │BACĂU │ 5243655 │S.C. PA CO INTERNAŢIONAL SRL ││ 14 │BACĂU │ 950264 │S.C. PAMBAC SA ││ 15 │BACĂU │ 944378 │S.C. POBAC SA ││ 16 │BACĂU │ 965796 │S.C. RAFINĂRIA DĂRMĂNEŞTI SA ││ 17 │BACĂU │ 958772 │S.C. RAFO S.A. ONEŞTI ││ 18 │BACĂU │ 962838 │S.C. STOFE BUHUŞI SA ││ 19 │BACĂU │ 946743 │S.C. SUBEX SA ││ 20 │BACĂU │ 951324 │S.C. TERMLOC SA ││ 21 │BACĂU │ 950523 │S.C. WORLD MACHINERY WORKS SA │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │BIHOR │ 54760 │REGIA AUTONOMĂ APATERM-ORADEA ││ 2 │BIHOR │ 48920 │ÎNFRĂŢIREA ORADEA ││ 3 │BIHOR │ 108526 │S.C. TURISM "FELIX" S.A. ││ 4 │BIHOR │ 97800 │S.C. "TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT" S.R.L. ││ 5 │BIHOR │ 12253732 │S.C. ALCIM S.A. ││ 6 │BIHOR │ 6618788 │S.C. EDRI TRADING S.R.L. ││ 7 │BIHOR │ 6412612 │S.C. EROSTAR S.R.L. ││ 8 │BIHOR │ 4188153 │S.C. EUROPEAN DRINKS S.A. ││ 9 │BIHOR │ 83715 │S.C. FRIGOEXPRES S.A. ││ 10 │BIHOR │ 4188102 │S.C. GENERAL TRANSILVANIA EXIM S.R.L. ││ 11 │BIHOR │ 98716 │S.C. HELIOS S.A. ││ 12 │BIHOR │ 54523 │S.C. INTEROIL S.A. ORADEA ││ 13 │BIHOR │ 4188161 │S.C. INTERSTOCK EXIM S.R.L. ││ 14 │BIHOR │ 5543130 │S.C. LIBERTY BINGO S.R.L. ││ 15 │BIHOR │ 6619511 │S.C. ORIGINAL PROD S.R.L. ││ 16 │BIHOR │ 6619848 │S.C. RIENI DRINKS S.A. ││ 17 │BIHOR │ 12601233 │S.C. SCANDIC DISTILLERIES S.R.L. ││ 18 │BIHOR │ 2589590 │S.C. STIMIN INDUSTRIES S.A. ││ 19 │BIHOR │ 6618800 │S.C. TONICAL TRADING S.R.L. ││ 20 │BIHOR │ 54620 │S.C. UAMT S.A. ││ 21 │BIHOR │ 65484 │S.C. ZAHĂRUL ORADEA S.A. ││ 22 │BIHOR │ 67256 │S.C. EXMOB SA │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │BISTRIŢA- │ │ ││ │NĂSĂUD │ 566787 │RAJ DE APA AQUABIS BISTRIŢA ││ 2 │BISTRIŢA- │ │ ││ │NASAU3 │ 568656 │S.C. COMELF SA BISTRIŢA ││ 3 │BISTRIŢA- │ │ ││ │NASAU3 │ 566930 │S.C. IPROEB SA BISTRIŢA ││ 4 │BISTRIŢA- │ │ ││ │NĂSĂUD │ 3094999 │S.C. MOPAL SA BISTRIŢA ││ 5 │BISTRIŢA- │ │ ││ │NĂSĂUD │ 564638 │S.C. ROMBAT SA BISTRIŢA ││ 6 │BISTRIŢA- │ │ ││ │NĂSĂUD │ 3094980 │S.C. TERAPLAST-GP SA BISTRIŢA ││ 7 │BISTRIŢA- │ │ ││ │NĂSĂUD │ 575254 │S.C. TEXTILA SA NĂSĂUD │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │BOTOŞANI │ 5353429 │APA RAJ BOTOŞANI ││ 2 │BOTOŞANI │ 614051 │S.C. FIRMELBO-SA BOTOŞANI ││ 3 │BOTOŞANI │ 3371550 │GLASS PORCELAIN MANUFACTURERS DEBELLY DOROHOI ││ 4 │BOTOŞANI │ 3791643 │S.C. SERCONF S.A. ││ 5 │BOTOŞANI │ 12918330 │S.C. TERMICA SA │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │BRĂILA │ 7179966 │REGIA AUTONOMĂ APTERCOL BRĂILA ││ 2 │BRĂILA │ 3106589 │S.C. C.E.T. ││ 3 │BRĂILA │ 2253999 │S.C. CELHART DONARIS S.A. ││ 4 │BRĂILA │ 2252926 │S.C. DEMOPAN SA ││ 5 │BRĂILA │ 2265683 │S.C. PROMEX SA ││ 6 │BRĂILA │ 2266948 │S.C. LAMINORUL SA ││ 7 │BRĂILA │ 2265136 │S.C. PAL SA BRĂILA │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │BRAŞOV │ 1096128 │R.A. COMPANIA APA ││ 2 │BRAŞOV │ 1117760 │RA SERVICII COMUNALE FĂGĂRAŞ ││ 3 │BRAŞOV │ 1090958 │RA TERMO BRAŞOV ││ 1 │BRAŞOV │ 1106680 │S.C. AURORA S.A. BRAŞOV ││ 2 │BRAŞOV │ 1103470 │S.C. AVICOLA BRAŞOV S.A. ││ 3 │BRAŞOV │ 5765942 │S.C. BRAFOR S.A. ││ 4 │BRAŞOV │ 1090419 │S.C. CARPATEX S.A. ││ 5 │BRAŞOV │ 1124988 │S.C. CELOHART S.A. ││ 6 │BRAŞOV │ 1123672 │S.C. COLOROM S.A. ││ 7 │BRAŞOV │ 1100008 │S.C. CONDMAG S.A. ││ 8 │BRAŞOV │ 1092711 │S.C. CONSTRUCŢII FEROVIARE BRAŞOV S.A. ││ 9 │BRAŞOV │ 6567900 │S.C. EUROPHARM HOLDING S.A. ││ 10 │BRAŞOV │ 6854339 │S.C. EUROPHARM S.A. ││ 11 │BRAŞOV │ 1121175 │S.C. FABRICA DE SCULE RÎŞNOV S.A. (FSR S.A.) ││ 12 │BRAŞOV │ 1135146 │S.C. FABRICA DE ZAHĂR BOD S.A. ││ 13 │BRAŞOV │ 1102661 │S.C. FARTEC S.A. ││ 14 │BRAŞOV │ 1088974 │S.C. HIDROMECANICA S.A. ││ 15 │BRAŞOV │ 1132930 │S.C. I A R S.A. ││ 16 │BRAŞOV │ 1094623 │S.C. ICIM S.A. ││ 17 │BRAŞOV │ 1109309 │S.C. IUS S.A. ││ 18 │BRAŞOV │ 1097530 │S.C. KRAFT FOODS ROMÂNIA S.A. ││ 19 │BRAŞOV │ 11894313 │S.C. KRONOSPAN TRADING S.R.L. ││ 20 │BRAŞOV │ 1107081 │S.C. LEMEXIM S.A. ││ 21 │BRAŞOV │ 1109090 │S.C. LUBRIFIN S.A. ││ 22 │BRAŞOV │ 1098846 │S.C. LUCA S.R.L. ││ 23 │BRAŞOV │ 1107006 │S.C. METALOPLAST - S.A. ││ 24 │BRAŞOV │ 12430850 │S.C. MOTOR-UTB S.A. ││ 25 │BRAŞOV │ 1116683 │S.C. NITRAMONIA S.A. ││ 26 │BRAŞOV │ 1112290 │S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A. ││ 27 │BRAŞOV │ 1099108 │S.C. POIANA BRAŞOV S.A. ││ 28 │BRAŞOV │ 6837397 │S.C. PRESCON BV S.A. ││ 29 │BRAŞOV │ 1123524 │S.C. PRESCON S.A. ││ 30 │BRAŞOV │ 12580807 │REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR ││ 31 │BRAŞOV │ 1088125 │S.C. REMAT BRAŞOV S.A. ││ 32 │BRAŞOV │ 6382686 │S.C. ROLEM S.R.L. ││ 33 │BRAŞOV │ 1108834 │S.C. ROMRADIATOARE S.A. ││ 34 │BRAŞOV │ 1123184 │S.C. SERE CODLEA S.A. ││ 35 │BRAŞOV │ 7938152 │SMITHKLINE BEECHAM TRADING (SMITHKLINE BEECHAM) ││ 36 │BRAŞOV │ 1101640 │SOC.NAT.'ROMARM' FILIALA - S.C. CARFIL S.A. ││ 37 │BRAŞOV │ 12430842 │S.C. TURFOR-UTB S.A. ││ 38 │BRAŞOV │ 6039433 │S.C. VIROLITE POLIMERI FUNCŢIONALI S.A. ││ 37 │BRAŞOV │ 1126350 │S.C. VIROMET S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │BUCUREŞTI │ 1590333 │COMPANIA ROMANA DE AVIAŢIE ROMAVIA ││ 2 │BUCUREŞTI │ 9616617 │INSPECTORATUL GENERAL AL COMUNICAŢIILOR ││ 3 │BUCUREŞTI │ 1590317 │LOCATO ││ 4 │BUCUREŞTI │ 361218 │RADET ││ 5 │BUCUREŞTI │ 472526 │RAMI DACIA ││ 6 │BUCUREŞTI │ 1590090 │REGIA GENERALĂ DE APA ││ 7 │BUCUREŞTI │ 1590120 │REGIA NAŢIONALA A PĂDURILOR ││ 8 │BUCUREŞTI │ 1590236 │REGISTRUL AUTO ROMAN ││ 9 │BUCUREŞTI │ 13570224 │S.C. "ARSENAL" S.A. ││ 10 │BUCUREŞTI │ 12592798 │REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI ││ 11 │BUCUREŞTI │ 9843539 │S.C. 3 M ROMÂNIA S.R.L. ││ 12 │BUCUREŞTI │ 6641918 │S.C. A A MEDICAL S.A. ││ 13 │BUCUREŞTI │ 2358359 │S.C. A A TRADING COMPANY S.R.L. ││ 14 │BUCUREŞTI │ 5222776 │S.C. A.P. CORPORATE INVESTMENTS S.R.L. ││ 15 │BUCUREŞTI │ 367911 │S.C. ADESGO S.A. ││ 16 │BUCUREŞTI │ 2351555 │ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT ││ 17 │BUCUREŞTI │ 6549440 │S.C. AECTRA AGROCHEMICALS S.R.L. ││ 18 │BUCUREŞTI │ 2620769 │S.C. AEDIFICIA CARPAŢI S.A. ││ 19 │BUCUREŞTI │ 6811583 │S.C. AGIP ROMÂNIA S.A. ││ 20 │BUCUREŞTI │ 6104353 │S.C. AGRO INTERNAŢIONAL S.R.L. ││ 21 │BUCUREŞTI │ 350278 │S.C. ALCEDO S.R.L. ││ 22 │BUCUREŞTI │ 2627279 │S.C. ALSTOM POWER ROMÂNIA S.R.L. ││ 23 │BUCUREŞTI │ 10042631 │S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.R.L. ││ 24 │BUCUREŞTI │ 6711045 │S.C. AMPLITECNA ROMÂNIA S.R.L. ││ 25 │BUCUREŞTI │ 6812244 │S.C. ANTENA 1 S.A. ││ 26 │BUCUREŞTI │ 12276949 │S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A. ││ 27 │BUCUREŞTI │ 5478708 │S.C. ARGIROM INTERNAŢIONAL S.A. ││ 28 │BUCUREŞTI │ 5990740 │S.C. ASTESE PRODUCTION S.R.L. ││ 29 │BUCUREŞTI │ 1555026 │S.C. ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A. ││ 30 │BUCUREŞTI │ 5479061 │S.C. ATHENEE PHENIX GROUP S.A. ││ 31 │BUCUREŞTI │ 3786213 │S.C. AUTO ITALIA IMPEX S.R.L. ││ 32 │BUCUREŞTI │ 1572345 │S.C. AUTOMATICA S.A. ││ 33 │BUCUREŞTI │ 5478805 │S.C. AXXON ROMÂNIA TRADING S.R.L. ││ 34 │BUCUREŞTI │ 1568611 │S.C. BADUC S.A. ││ 35 │BUCUREŞTI │ 4952292 │S.C. BASF S.R.L. ││ 36 │BUCUREŞTI │ 11775452 │S.C. BELLA DESIGN S.R.L. ││ 37 │BUCUREŞTI │ 7879862 │S.C. BESTFOODS ROMÂNIA S.R.L. ││ 38 │BUCUREŞTI │ 9657315 │S.C. BILLA ROMÂNIA S.R.L. ││ 39 │BUCUREŞTI │ 3163550 │S.C. BING.ROM.IMPEX.COM.-BINGO EUROPA S.R.L. ││ 40 │BUCUREŞTI │ 6719863 │S.C. BLINDO INTERNAŢIONAL CASINO S.A. ││ 41 │BUCUREŞTI │ 8808452 │S.C. BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMÂNIA) ││ │ │ │TRADING S.R.L. ││ 42 │BUCUREŞTI │ 1567802 │S.C. BUCUREŞTI TURISM S.A. ││ 43 │BUCUREŞTI │ 8297854 │S.C. BUTAN GAS ROMÂNIA S.A. ││ 44 │BUCUREŞTI │ 6366621 │S.C. CARLSROM BEVERAGE CO S.R.L. ││ 45 │BUCUREŞTI │ 382482 │S.C. CELPI S.A. ││ 46 │BUCUREŞTI │ 446209 │S.C. CESAROM S.A. ││ 47 │BUCUREŞTI │ 6506482 │CH.P.M. (CHEMICALS PHARMACEUTICALS ││ 48 │BUCUREŞTI │ 474152 │S.C. Coca-Cola HBC România S.R.L. ││ 49 │BUCUREŞTI │ 2355450 │S.C. COLGATE PALMOLIVE ROMÂNIA S.R.L. ││ 50 │BUCUREŞTI │ 1555670 │S.C. COMINCO S.A . ││ 51 │BUCUREŞTI │ 11672708 │COMP. NAT. INSTITUL NAŢIONAL DE METEOROLOGIE, ││ │ │ │HIDROLOGIE SI GOSPODĂRIRE A APELOR S.A. ││ 52 │BUCUREŞTI │ 6608725 │COMPANIA DE DISTRIBUŢIE NAŢIONAL S.A. ││ 53 │BUCUREŞTI │ 9019856 │COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A. ││ 54 │BUCUREŞTI │ 11648971 │COMPANIA NAŢIONALA A IMPRIMERIILOR CORESI S.A. ││ 55 │BUCUREŞTI │ 10254529 │COMPANIA NAŢIONALA A URANIULUI S.A. ││ 56 │BUCUREŞTI │ 11751186 │COMPANIA NAŢIONALA APELE ROMÂNE S.A. ││ 57 │BUCUREŞTI │ 11054529 │COMPANIA NAŢIONALA DE CAI FERATE " CFR " S.A. ││ 58 │BUCUREŞTI │ 12397185 │COMPANIA NAŢIONALA LOTERIA ROMANA S.A. ││ 59 │BUCUREŞTI │ 427410 │COMPANIA NAŢIONALA POSTA ROMANA S.A. ││ 60 │BUCUREŞTI │ 3343003 │S.C. COMPAQ COMPUTER ROMÂNIA S.R.L. ││ 61 │BUCUREŞTI │ 1559737 │S.C. CONTINENTAL S.A. ││ 62 │BUCUREŞTI │ 1568107 │S.C. CONTRANSIMEX S.A. ││ 63 │BUCUREŞTI │ 1599030 │CORPORAŢIA PENTRU CULTURA SI ARTA INTACT S. A. ││ 64 │BUCUREŞTI │ 6769403 │S.C. COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S.R.L. ││ 65 │BUCUREŞTI │ 3787456 │S.C. COTEXIM COM S.R.L. ││ 66 │BUCUREŞTI │ 6561703 │S.C. CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L. ││ 67 │BUCUREŞTI │ 8870233 │S.C. DAEWOO AUTO TRADING S.R.L. ││ 68 │BUCUREŞTI │ 7580967 │S.C. DAEWOO ELECTRONICS ROMÂNIA S.R.L. ││ 69 │BUCUREŞTI │ 8961927 │S.C. DANONE P.D.P.A. S.R.L. ││ 70 │BUCUREŞTI │ 8184502 │S.C. DELTA ROMÂNIA S.A. ││ 71 │BUCUREŞTI │ 476188 │S.C. DITA IMPORT EXPORT S.R.L. ││ 72 │BUCUREŞTI │ 6711479 │S.C. DUAL MAN S.R.L. ││ 73 │BUCUREŞTI │ 414118 │S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. ││ 74 │BUCUREŞTI │ 5990561 │S.C. ELITE ROMÂNIA S.R.L. ││ 75 │BUCUREŞTI │ 11273421 │S.C. ELVILA S.A. ││ 76 │BUCUREŞTI │ 1584722 │S.C. ENERGOCONSTRUCTIA S.A. ││ 77 │BUCUREŞTI │ 1555468 │S.C. ENERGOMONTAJ S.A. ││ 78 │BUCUREŞTI │ 8807422 │S.C. ENERGOREPARATII S.A. ││ 79 │BUCUREŞTI │ 6521644 │S.C. ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMÂNIA S.R.L. ││ 80 │BUCUREŞTI │ 7210425 │S.C. EURO HOUSE 2000 S.R.L. ││ 81 │BUCUREŞTI │ 6355568 │S.C. EURO TRADE INVEST S.A. ││ 82 │BUCUREŞTI │ 2809076 │S.C. EUROAVIPO S.A. ││ 83 │BUCUREŞTI │ 5462698 │S.C. EXFOR S.A. ││ 84 │BUCUREŞTI │ 1579092 │S.C. EXPRES S.R.L ││ 85 │BUCUREŞTI │ 335278 │S.C. FARMEXIM S.A. ││ 86 │BUCUREŞTI │ 8955860 │S.C. FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. ││ 87 │BUCUREŞTI │ 12057370 │S.C. FERCO INTERTRADE S.R.L. ││ 88 │BUCUREŞTI │ 4851409 │S.C. FILDAS TRADING S.R.L. ││ 89 │BUCUREŞTI │ 434492 │S.C. FIROS S.A. ││ 90 │BUCUREŞTI │ 9060464 │S.C. FIRST ROMANIAN DISTRIBUTION S.A. ││ 91 │BUCUREŞTI │ 6597960 │S.C. FLAMINGO COMPUTERS S.A. ││ 92 │BUCUREŞTI │ 11937104 │S.C. FLAMINGO INTERNAŢIONAL S.A. ││ 93 │BUCUREŞTI │ 6549491 │S.C. FLANCO INTERNAŢIONAL S.R.L. ││ 94 │BUCUREŞTI │ 1567268 │S.C. FORADEX S.A. ││ 95 │BUCUREŞTI │ 2603490 │S.C. GENERAL TURBO S.A. ││ 96 │BUCUREŞTI │ 10210182 │S.C. GILLETTE ROMÂNIA S.R.L. ││ 97 │BUCUREŞTI │ 10968331 │S.C. GIMROM HOLDING S.A. ││ 98 │BUCUREŞTI │ 6810898 │S.C. GLOBAL MEDIA S.A. ││ 99 │BUCUREŞTI │ 364214 │S.C. GLOBE GROUND ROMÂNIA S.R.L. ││100 │BUCUREŞTI │ 2359460 │S.C. GRAFFITI /B B D O S.A. ││101 │BUCUREŞTI │ 1591975 │S.C. GRVITA INTERNAŢIONAL S.A. ││102 │BUCUREŞTI │ 1569870 │GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) ││103 │BUCUREŞTI │ 6454820 │S.C. HENKEL ROMÂNIA S.R.L. ││104 │BUCUREŞTI │ 1556820 │S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. ││105 │BUCUREŞTI │ 9472341 │S.C. HONEYWELL GARRETT S.R.L. ││106 │BUCUREŞTI │ 378660 │S.C. IBM ROMÂNIA S.R.L. ││107 │BUCUREŞTI │ 11703669 │S.C. ICME ECAB S.A. ││108 │BUCUREŞTI │ 11703677 │S.C. ICME ELECTROIZOLANTE S.A. ││109 │BUCUREŞTI │ 1049 │S.C. IIRUC S.A. ││110 │BUCUREŞTI │ 12026810 │ILRO S.R.L. REP.FISCAL DIPL.ING.BRANDSTETTER CO ││111 │BUCUREŞTI │ 11245103 │IMPREGILO SPA MILANO SUCURSALA ROMÂNIA ││112 │BUCUREŞTI │ 8630885 │INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTĂRI ENERGETICE S.A. ││113 │BUCUREŞTI │ 698 │INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ││ │ │ │IN CONSTRUCŢII ││114 │BUCUREŞTI │ 7722930 │INTERAGRO SA ││115 │BUCUREŞTI │ 3786280 │S.C. INTERBRANDS MARKETING DISTRIBUTION S.R.L. ││116 │BUCUREŞTI │ 4879159 │S.C. INTRAROM S.A. ││117 │BUCUREŞTI │ 5368365 │S.C. IPSO S.A. ││118 │BUCUREŞTI │ 473734 │ISAF -SOC. DE SEMNALIZĂRI SI AUTOMATIZĂRI FEROVIARE││119 │BUCUREŞTI │ 369432 │S.C. KVAERNER FECNE S.A. ││120 │BUCUREŞTI │ 380430 │S.C. KVAERNER IMGB S.A. ││121 │BUCUREŞTI │ 3594013 │S.C. LA FOURMI S.A. ││122 │BUCUREŞTI │ 361269 │S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. ││123 │BUCUREŞTI │ 10392645 │S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. ││124 │BUCUREŞTI │ 6205722 │S.C. MCDONALD'S ROMÂNIA S.R.L. ││125 │BUCUREŞTI │ 1567004 │S.C. MECANO EXPORT-IMPORT S.A. ││126 │BUCUREŞTI │ 7837921 │S.C. MEDIA PRO INTERNAŢIONAL S.A. ││127 │BUCUREŞTI │ 7025550 │S.C. MEDICAROM GROUP S.R.L. ││128 │BUCUREŞTI │ 9311280 │S.C. MEDIPLUS EXIM S.R.L. ││129 │BUCUREŞTI │ 6719278 │S.C. MEGA IMAGE S.A. ││130 │BUCUREŞTI │ 3507416 │S.C. MEGACONSTRUCT S.A. ││131 │BUCUREŞTI │ 8345021 │S.C. METANEF ENGINEERING S.A. ││132 │BUCUREŞTI │ 1583522 │S.C. METAV S.A. ││133 │BUCUREŞTI │ 1590171 │S.C. METROREX S.A. ││134 │BUCUREŞTI │ 9073359 │S.C. MINDSHARE MEDIA S.R.L. ││135 │BUCUREŞTI │ 8370173 │MMPS-DIR.GEN.PENSII ASIG.SO.SI TRATAMENT BALNEAR ││136 │BUCUREŞTI │ 6479620 │MOBEXPERT PROD SA ││137 │BUCUREŞTI │ 8971726 │S.C. MOBIFON S.A. ││138 │BUCUREŞTI │ 9010105 │S.C. MOBIL ROM S.A. ││139 │BUCUREŞTI │ 710 │S.C. MOBILUX S.A. ││140 │BUCUREŞTI │ 448455 │S.C. MOBINS C S.A. ││141 │BUCUREŞTI │ 7957952 │S.C. MONSANTO ROMÂNIA S.R.L. ││142 │BUCUREŞTI │ 3939252 │S.C. MONTERO S.R.L. ││143 │BUCUREŞTI │ 1556706 │S.C. MORĂRIT SI PANIFICAŢIE BĂNEASA S.A. ││144 │BUCUREŞTI │ 403810 │S.C. MUNTENIA S.A. ││145 │BUCUREŞTI │ 5921650 │S.C. NESTLE ROMÂNIA S.R.L. ││146 │BUCUREŞTI │ 2594058 │S.C. OMNILOGIC BGS S.R.L. ││147 │BUCUREŞTI │ 11201891 │S.C. OMV ROMÂNIA MINERALOEL S.R.L. ││148 │BUCUREŞTI │ 8985039 │S.C. OPREA INDUSTRIES S.R.L. ││149 │BUCUREŞTI │ 6614972 │S.C. OVERSEAS GROUP IMPEX S.R.L. ││150 │BUCUREŞTI │ 11472491 │S.C. PETROM ENRON GAS S.R.L. ││151 │BUCUREŞTI │ 6769969 │S.C. PHOENIXMED S.A. ││152 │BUCUREŞTI │ 1591231 │S.C. PIONEER HI - BRED SEEDS AGRO -S.R.L. ││153 │BUCUREŞTI │ 1014 │S.C. PIPERA S.A. ││154 │BUCUREŞTI │ 465065 │S.C. PLEVNEI S.A. ││155 │BUCUREŞTI │ 9997007 │S.C. PORSCHE ROMÂNIA S.R.L. ││156 │BUCUREŞTI │ 446675 │S.C. PREFABRICATE VEST S.A. ││157 │BUCUREŞTI │ 2833538 │S.C. PROCTER GAMBLE MARKETING ROMÂNIA S.R.L. ││158 │BUCUREŞTI │ 350804 │S.C. PRODIN S.A. ││159 │BUCUREŞTI │ 1552801 │S.C. PROSPECŢIUNI S.A. ││160 │BUCUREŞTI │ 6811508 │S.C. QUADRANT AMROQ BEVERAGES S.A. ││161 │BUCUREŞTI │ 3969490 │S.C. QUEEN INVESTMENT INC S.R.L. ││162 │BUCUREŞTI │ 6562512 │R.T.C HOLDING S.A. ││163 │BUCUREŞTI │ 4570560 │S.C. RAFAELLO - ANTREFRIG S.R.L. ││164 │BUCUREŞTI │ 2635735 │S.C. REEN IMPORT EXPORT S.R.L. ││165 │BUCUREŞTI │ 7025720 │S.C. RELAD INTERNAŢIONAL PHARMA S.A. ││166 │BUCUREŞTI │ 9357725 │S.C. RER-RWE ECOLOGIC SERVICE BUCUREŞTI REBU S.A.││167 │BUCUREŞTI │ 5541546 │S.C. ROBERT BOSCH S.R.L. ││168 │BUCUREŞTI │ 1581009 │S.C. RODIPET S.A. ││169 │BUCUREŞTI │ 1576401 │S.C. ROMAERO S.A. ││170 │BUCUREŞTI │ 9428117 │S.C. ROMANEL INTERNAŢIONAL GROUP S.A. ││171 │BUCUREŞTI │ 5888716 │S.C. ROMÂNIA CABLE SYSTEMS S.A. ││172 │BUCUREŞTI │ 368267 │S.C. ROMENERGO MECANIC S.A. ││173 │BUCUREŞTI │ 2795183 │S.C. ROMENERGO S.A. ││174 │BUCUREŞTI │ 1555425 │S.C. ROMEXPO S.A. ││175 │BUCUREŞTI │ 448498 │S.C. ROMFERCHIM S.A. ││176 │BUCUREŞTI │ 6717641 │S.C. ROMILEXIM TRADING LIMITED S.R.L. ││177 │BUCUREŞTI │ 4979093 │S.C. ROMPAC INTERNAŢIONAL S.A. ││178 │BUCUREŞTI │ 1574303 │S.C. ROMPETROL S.A. ││179 │BUCUREŞTI │ 384998 │S.C. ROMPRIM S.A. ││180 │BUCUREŞTI │ 9578947 │S.C. ROMRECYCLING S.R.L. ││181 │BUCUREŞTI │ 8601391 │S.C. ROMSAR COSMETICS S.A. ││182 │BUCUREŞTI │ 5990324 │S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. ││183 │BUCUREŞTI │ 4800537 │S.C. ROMSYS S.A. ││184 │BUCUREŞTI │ 400805 │S.C. ROMTRANS S.A. ││185 │BUCUREŞTI │ 1565534 │S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L. ││186 │BUCUREŞTI │ 4851522 │S.E. CO. L ROMÂNIA S.R.L. ││187 │BUCUREŞTI │ 9189605 │S.C. SCHNEIDER ELECTRIC ROMÂNIA S.R.L. ││188 │BUCUREŞTI │ 432084 │S.C. SEMĂNĂTOAREA S.A. ││189 │BUCUREŞTI │ 351290 │S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. ││190 │BUCUREŞTI │ 8037897 │S.C. SHELL GAS ROMÂNIA S.A. ││191 │BUCUREŞTI │ 1598868 │S.C. SHELL ROMÂNIA S.R.L. ││192 │BUCUREŞTI │ 433926 │S.C. SILVAROM S.A. ││193 │BUCUREŞTI │ 1589592 │S.C. SIND ROMÂNIA S.R.L. ││194 │BUCUREŞTI │ 1554136 │S.C. SINDAN S.R.L. ││195 │BUCUREŞTI │ 410701 │S.C. SITACO S.A. ││196 │BUCUREŞTI │ 2835571 │S.C. SIVA S.R.L. ││197 │BUCUREŞTI │ 346757 │S.C. SOCERAM S.A. ││198 │BUCUREŞTI │ 11054537 │SOCIETATEANATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR ││ │ │ │DE MĂRFURI ││199 │BUCUREŞTI │ 1594319 │SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND S.R.L. ││200 │BUCUREŞTI │ 11059950 │SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FEROVIARE S.A. ││201 │BUCUREŞTI │ 1568522 │SOCIETATEA DE CONSTRUCŢII CCCF BUCUREŞTI S.A. ││202 │BUCUREŞTI │ 949 │SOCIETATEA DE CONSTRUCŢII IN TRANSPORTURI S.A. ││203 │BUCUREŞTI │ 11054510 │SOCIETATEA DE SERVICII DE MANAGEMENT FEROVIAR ││204 │BUCUREŞTI │ 6506326 │SOCIETATEA NAŢIONALA "ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE" S.A. ││205 │BUCUREŞTI │ 472593 │SOCIETATEA NAŢIONALA "INSTITUTUL PASTEUR" S.A. ││206 │BUCUREŞTI │ 1590430 │SOCIETATEA NAŢIONALA A SĂRII S.A. ││207 │BUCUREŞTI │ 11054545 │SOCIETATEA NAŢIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR ││ │ │ │DE CĂLĂTORI ││208 │BUCUREŞTI │ 472585 │SOCIETATEA NAŢIONALA TUTUNUL ROMÂNESC S.A. ││209 │BUCUREŞTI │ 448269 │SOCIETATEA ROMANA DE ASCENSOARE IFMA S.A. ││210 │BUCUREŞTI │ 8296093 │SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE ││211 │BUCUREŞTI │ 8468440 │SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE ││212 │BUCUREŞTI │ 349800 │S.C. SOMACO S.A. ││213 │BUCUREŞTI │ 445955 │S.C. SPICUL S.A. ││214 │BUCUREŞTI │ 5721920 │S.C. STAR INTERNAŢIONAL S.R.L. ││215 │BUCUREŞTI │ 7061706 │S.C. STEILMANN BUKAREST S.R.L. ││216 │BUCUREŞTI │ 335588 │S.C. STIROM S.A. ││217 │BUCUREŞTI │ 333544 │S.C. STIZO S.A. ││218 │BUCUREŞTI │ 3884955 │S.C. SUPERCOM S.A. ││219 │BUCUREŞTI │ 3900066 │S.C. SUPREME IMEX S.R.L. ││220 │BUCUREŞTI │ 11384268 │S.C. SYSWARE ROMÂNIA S.R.L. ││221 │BUCUREŞTI │ 3025581 │TC CARPAŢI S.A. ││222 │BUCUREŞTI │ 428210 │S.C. TEC-ROMÂNIA S.R.L. ││223 │BUCUREŞTI │ 1568530 │S.C. TELECONSTRUCTIA S.A. ││224 │BUCUREŞTI │ 1558642 │S.C. TEXTILA DACIA S.A. ││225 │BUCUREŞTI │ 334531 │S.C. TEXTILA UNIREA S.A. ││226 │BUCUREŞTI │ 183 │S.C. TEXTILCOTTON S.A. ││227 │BUCUREŞTI │ 1555115 │S.C. TIAB S.A. ││228 │BUCUREŞTI │ 6641780 │S.C. TIME INTERNAŢIONAL TRADING S.R.L. ││229 │BUCUREŞTI │ 335928 │S.C. TITAN MAŞINI GRELE S.A. ││230 │BUCUREŞTI │ 2786487 │S.C. TMUCB-S.A. TRUST MONTAJ UTILAJ CHIMIC ││231 │BUCUREŞTI │ 3823400 │S.C. TOFAN GRUP S.A. ││232 │BUCUREŞTI │ 3512420 │S.C. TOFAN TRANS S.A. ││233 │BUCUREŞTI │ 5493309 │S.C. TOTAL DISTRIBUTION GROUP ROMÂNIA S.R.L. ││234 │BUCUREŞTI │ 8597665 │S.C. TRANSAG PRODUCTION COMPANY S.R.L. ││235 │BUCUREŞTI │ 421174 │S.C. TRIMOND S.A. ││236 │BUCUREŞTI │ 11072150 │S.C. TUBINOX S.A. ││237 │BUCUREŞTI │ 403879 │S.C. U.C.R. S.A. ││238 │BUCUREŞTI │ 379657 │S.C. U.M.U.C. S.A. ││239 │BUCUREŞTI │ 10595461 │S.C. UNICA PRODUCTION 2000 S.R.L. ││240 │BUCUREŞTI │ 302 │S.C. UNISEM S.A. ││241 │BUCUREŞTI │ 5857302 │S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L. ││242 │BUCUREŞTI │ 368003 │S.C. UPETROLAM S.A. ││243 │BUCUREŞTI │ 10473502 │S.C. URBIS SECURITY S.R.L. ││244 │BUCUREŞTI │ 401290 │S.C. VULCAN S.A. ││245 │BUCUREŞTI │ 8223504 │S.C. WHIRLPOOL ROMÂNIA S.R.L. ││246 │BUCUREŞTI │ 13176387 │S.C. WIEE ROMÂNIA S.R.L. ││247 │BUCUREŞTI │ 6090967 │S.C. WIROM GAS S.A. ││248 │BUCUREŞTI │ 364354 │S.C. WORLD TRADE CENTER BUCUREŞTI C.C.I.B. S.R.L.││249 │BUCUREŞTI │ 6600357 │S.C. WRIGLEY ROMÂNIA - PRODUSE ZAHAROASE S.R.L. ││250 │BUCUREŞTI │ 4219578 │S.C. XEROX (ROMÂNIA) S.R.L. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │BUZĂU │ 6303828 │REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALA ││ 2 │BUZĂU │ 13443360 │S.C. COMCEREAL BUZĂU S.A. ││ 3 │BUZĂU │ 1154717 │S.C. CORD S.A. BUZĂU ││ 4 │BUZĂU │ 1154610 │S.C. DUCTIL S.A. BUZĂU ││ 5 │BUZĂU │ 11845183 │S.C. DUCTIL STEEL S.A. ││ 6 │BUZĂU │ 1170151 │S.C. PERMIT S.A. ││ 7 │BUZĂU │ 3109801 │S.C. GEROM S.A. BUZĂU ││ 8 │BUZĂU │ 11492090 │S.C. LEMNKING INDUSTRY COM S.R.L. ││ 9 │BUZĂU │ 1151753 │S.C. VAE APCAROM S.A. ││ 10 │BUZĂU │ 1154725 │S.C. ZAHĂRUL S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │CĂLĂRAŞI │ 1912021 │RA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ SI LOCATIVĂ ││ 2 │CĂLĂRAŞI │ 1922947 │S.C. AGRO-CHIRNOGI S.A. ││ 3 │CĂLĂRAŞI │ 1919739 │S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. ││ 4 │CĂLĂRAŞI │ 1911093 │S.C. AVICOLA S.A. ││ 5 │CĂLĂRAŞI │ 9735464 │S.C. CEREALCOM S.A. ││ 6 │CĂLĂRAŞI │ 1921968 │S.C. COMCEH S.A. CĂLĂRAŞI ││ 7 │CĂLĂRAŞI │ 1924220 │S.C. COMSUIN ULMENI S.A. ││ 8 │CĂLĂRAŞI │ 1931643 │I.C.C.P.T. FUNDULEA ││ 9 │CĂLĂRAŞI │ 6615420 │S.C. MIXALIM IMPEX S.R.L. ││ 10 │CĂLĂRAŞI │ 1916198 │S.C. PREFAB S.A. ││ 11 │CĂLĂRAŞI │ 1935238 │S.C. SERCA S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │CARAS- │ │ ││ │SEVERIN │ 6260697 │S.C. AGRO - BANAT S.A. ││ 2 │CARAS- │ │ ││ │SEVERIN │ 1066631 │S.C. CAROMET S.A. ││ 3 │CARAS- │ │ ││ │SEVERIN │ 1075818 │S.C.CMB S.A. ││ 4 │CARAS- │ │ ││ │SEVERIN │ 12537165 │S.C. MINIERA BANAT S.A. ││ 5 │CARAS- │ │ ││ │SEVERIN │ 4606655 │S.C. PRESCOM S.A. ││ 6 │CARAS- │ │S.C. ROMANO - ITALIANA GAVAZZI STEEL S.A. - OŢELU ││ │SEVERIN │ 6438507 │ROŞU │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │CLUJ │ 201217 │REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANA APA CANAL CLUJ ││ 2 │CLUJ │ 201330 │REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE ││ 3 │CLUJ │ 199710 │S.C. "INDUSTRIA SÎRMEI" S.A. ││ 4 │CLUJ │ 200513 │S.C. ACI CLUJ S.A. ││ 5 │CLUJ │ 2868331 │S.C. AGROCOMSUIN S.A. ││ 6 │CLUJ │ 4985052 │S.C. ASTRAL TELECOM S.A. ││ 7 │CLUJ │ 201535 │S.C. CARBOCHIM S.A. ││ 8 │CLUJ │ 11605032 │S.C. COMBINATUL DE UTILAJ GREU S.A. ││ 9 │CLUJ │ 10770627 │CONSORZIO PONTELLO TIRRENA SCAVI ROMÂNIA ││ 10 │CLUJ │ 201594 │S.C. ELM ELECTROMONTAJ S.A. ││ 11 │CLUJ │ 199150 │S.C. FARMEC S.A. ││ 12 │CLUJ │ 202956 │S.C. FORTPRES CUG S.A. ││ 13 │CLUJ │ 11401245 │S.C. IMPRESA GRASSETTO TORTONA SUCURSALA CLUJ S.A. ││ 14 │CLUJ │ 199257 │S.C. IRIS S.A. ││ 15 │CLUJ │ 6799005 │S.C. ITINERA COM EDILE ITALIA FILIALA CLUJ S.R.L. ││ 16 │CLUJ │ 201853 │S.C. LIBERTATEA S.A. ││ 17 │CLUJ │ 7745470 │S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. ││ 18 │CLUJ │ 200106 │S.C. PHARMAFARM S.A. ││ 19 │CLUJ │ 202050 │S.C. REFRABAZ S.A. ││ 20 │CLUJ │ 12595581 │REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR PUBLIC DE ││ │ │ │CĂLĂTORI S.A. ││ 21 │CLUJ │ 201373 │S.C. REMARUL "16 FEBRUARIE" S.A. ││ 22 │CLUJ │ 200033 │S.C. SĂMUŞ MEX S.A. ││ 23 │CLUJ │ 202123 │S.C. SINTEROM S.A. ││ 24 │CLUJ │ 199800 │S.C. SOMEŞ S.A. ││ 25 │CLUJ │ 202174 │S.C. SOMVETRA S.A. ││ 26 │CLUJ │ 199745 │S.C. SORTILEMN S.A. ││ 27 │CLUJ │ 203005 │S.C. UNIMET CUG S.A. ││ 28 │CLUJ │ 199940 │S.C. UNIREA S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │CONSTANTA │ 1890420 │REGIA AUTONOMĂ JUD.DE APA CONSTANTA ││ 2 │CONSTANTA │ 1909840 │REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE ││ 3 │CONSTANTA │ 1872644 │S.C. ARGUS S.A. ││ 4 │CONSTANTA │ 2416549 │AVICOLA CTA ││ 5 │CONSTANTA │ 8877045 │S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L. ││ 6 │CONSTANTA │ 1861211 │C.N.M.ROMLINES.A. ││ 7 │CONSTANTA │ 1910160 │CHIMPEX ││ 8 │CONSTANTA │ 11087755 │COMPANIA NAŢIONALA ADMINISTRAŢIA CANALELOR ││ 9 │CONSTANTA │ 11062831 │COMPANIA NAŢIONALA ADMINISTRAŢIA PORTURILOR ││ 10 │CONSTANTA │ 1909360 │S.C. COMVEX S.A. ││ 11 │CONSTANTA │ 9115330 │S.C. DAEWOO -MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A. ││ 12 │CONSTANTA │ 1869819 │DOBROGEA ││ 13 │CONSTANTA │ 2413925 │S.C. FRUVIMED S.A. ││ 14 │CONSTANTA │ 1901049 │S.C. FURNIMOB S.A. ││ 15 │CONSTANTA │ 9684468 │S.C. GRUP SILOZURI CEREALE S.A. ││ 16 │CONSTANTA │ 1890659 │S.C. MAMAIA S.A. ││ 17 │CONSTANTA │ 2417935 │S.C. OSTROVIT S.A. ││ 18 │CONSTANTA │ 6162290 │S.C. PETROCONST S.A. ││ 19 │CONSTANTA │ 1888004 │S.C. PETROMIN S.A. ││ 20 │CONSTANTA │ 1880043 │S.C. ROMNED PORT OPERATOR S.A. ││ 21 │CONSTANTA │ 2423368 │SATURN ││ 22 │CONSTANTA │ 1895265 │S.C. SERVICII CONSTRUCŢII MARITIME-S.A. ││ 23 │CONSTANTA │ 1891794 │TOMIS ││ 24 │CONSTANTA │ 2410228 │VIE VIN MURFATLAR │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │COVASNA │ 4744771 │.C. "BIBCO" S.A. ││ 2 │COVASNA │ 6933815 │S.C "DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX" ││ 3 │COVASNA │ 3667158 │S.C "SECUIANA" S.A. ││ 4 │COVASNA │ 559747 │S.C DE TURISM COVASNA S.A. ││ 5 │COVASNA │ 6829980 │S.C TRANSILVANIAN TROUSERS COMPA ││ 6 │COVASNA │ 9938485 │S.C. "SUBANSAMBLE AUTO" S.A. ││ 7 │COVASNA │ 6529672 │S.C. INTEREXPO PRODCOM S.R.L. ││ 8 │COVASNA │ 557010 │S.C. M.T.S.-S.A. ││ 9 │COVASNA │ 3600271 │S.C. NEW-FASHION S.A. ││ 10 │COVASNA │ 557274 │S.C. EL-CO S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │DÎMBOVIŢA │ 10084149 │R.A.G.C.-TÎRGOVIŞTE ││ 2 │DÎMBOVIŢA │ 943038 │S.C. "ELSID S.A. TITU" ││ 3 │DÎMBOVIŢA │ 914148 │S.C. "ROMLUX" S.A. TÎRGOVIŞTE ││ 4 │DÎMBOVIŢA │ 932373 │S.C. "STEAUA ELECTRICA" S.A. -FIENI ││ 5 │DÎMBOVIŢA │ 10497005 │S.C. "TERMICA" S.A. ││ 6 │DÎMBOVIŢA │ 941509 │"TEXTILA BUCEGI" ││ 7 │DÎMBOVIŢA │ 894520 │S.C. AVICOLA CREVEDIA S.A. ││ 8 │DÎMBOVIŢA │ 935493 │S.C. IMUT S.A. MORENI ││ 9 │DÎMBOVIŢA │ 932314 │S.C. TAGRIMPEX ROMCIF S.A. ││ 10 │DÎMBOVIŢA │ 908332 │S.C. UPET S.A. TÎRGOVIŞTE ││ 11 │DÎMBOVIŢA │ 913886 │S.C. WISCONSIN TURNING SYSTEMS S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │DOLJ │ 11429343 │REGIA AUTONOMĂ TERMOFICARE ││ 2 │DOLJ │ 11400673 │REGIA AUTONOMĂ APA CRAIOVA ││ │ │ │REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR PUBLIC DE ││ 3 │DOLJ │ 12571647 │CĂLĂTORI ││ 4 │DOLJ │ 2326144 │S.C. "AVIOANE" S.A. ││ 5 │DOLJ │ 2294590 │S.C. "IUG" S.A. ││ 6 │DOLJ │ 2315722 │S.C. "MAT" S.A. ││ 7 │DOLJ │ 2300870 │S.C. "RELOC" S.A. ││ 8 │DOLJ │ 2338505 │S.C. "T.M.C." FILIAŞI S.A. ││ 9 │DOLJ │ 2316728 │S.C. BERE CRAIOVA - S.A. ││ 10 │DOLJ │ 6488696 │S.C. DAEWOO AUTOMOBILE ROMÂNIA S.A. ││ 11 │DOLJ │ 2323768 │S.C. PAN GROUP S.A. ││ 12 │DOLJ │ 10610146 │S.C. SEMROM OLTENIA S.A. ││ 13 │DOLJ │ 6848493 │S.C. TOPWAY INDUSTRIES S.A. ││ 14 │DOLJ │ 9646278 │S.C.CEREALCOM S.A. DOLJ │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAŢIA FLUVIALA A DUNĂRII ││ 1 │GALAŢI │ 1644670 │DE JOS ││ 2 │GALAŢI │ 10871486 │S.C. APATERM S.A. ││ 3 │GALAŢI │ 5340801 │S.C. ARABESQUE S.R.L. ││ 4 │GALAŢI │ 1633833 │S.C. ATLAS S.A. ││ 5 │GALAŢI │ 8062599 │S.C. COMCEREAL S.A. ││ 6 │GALAŢI │ 1634952 │S.C. CONTEC S.A. ││ 7 │GALAŢI │ 1631140 │S.C. HIDROTEHNICA S.A. ││ 8 │GALAŢI │ 1633620 │S.C. ICMRS S.A. ││ 9 │GALAŢI │ 1627270 │S.C. MARTENS S.A. ││ 10 │GALAŢI │ 4846127 │S.C. METAL S.A. ││ 11 │GALAŢI │ 6599880 │S.C. METALTRADE INTERNAŢIONAL 97 S.R.L. ││ 12 │GALAŢI │ 1651643 │S.C. ŞANTIERUL NAVAL DAMEN GALAŢI S.A. ││ 13 │GALAŢI │ 1647774 │S.C. SEROMGAL S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │GIURGIU │ 1285410 │S.C. GIURGIU NAV S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │GORJ │ 2159127 │S.C. "GRIMEX" S.A. ││ 2 │GORJ │ 2165390 │S.C. "ROSTRAMO-S.A." TG-JIU ││ 3 │GORJ │ 2157428 │S.C. ARTEGO-S.A. ││ 4 │GORJ │ 9994965 │COMPANIA NAŢIONALA A LIGNITULUI OLTENIA S.A. ││ 5 │GORJ │ 9862883 │TRANSPORT PRESTĂRI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE ││ 6 │GORJ │ 9862905 │S.C. UREX ROVINARI S.A. ││ 7 │GORJ │ 2165790 │UZINA DE REPARAŢII │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │HARGHITA │ 518283 │S.C. BERE S.A. ││ 2 │HARGHITA │ 523816 │S.C. FAMOS S.A. ││ 3 │HARGHITA │ 519688 │S.C. HART S.A. ││ 4 │HARGHITA │ 526790 │S.C. IKOS-CONF S.A. ││ 5 │HARGHITA │ 526170 │S.C. INFOPRESS S.A. ││ 6 │HARGHITA │ 4466322 │S.C. NORADA S.A. ││ 7 │HARGHITA │ 497342 │S.C. ROMAQUA GROUP S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │HUNEDOARA │ 7392416 │REGIA AUTONOMĂ A APEI VALEA JIULUI ││ 2 │HUNEDOARA │ 2665280 │REGIA AUTONOMĂ DE INTERES LOCAL HUNEDOARA ││ 3 │HUNEDOARA │ 10800051 │S.C. APATERM S.A. ││ 4 │HUNEDOARA │ 2092256 │S.C. CASIAL S.A. DEVA ││ 5 │HUNEDOARA │ 2148292 │S.C. CHIMICA S.A ORĂŞTIE. ││ 6 │HUNEDOARA │ 2135187 │COMPANIA NAŢIONALA A HUILEI S.A. ││ 7 │HUNEDOARA │ 2147092 │S.C. FAVIOR VIDRA S.A. ││ 8 │HUNEDOARA │ 11669346 │FILIALA DE EXTRACŢIE SI PRELUCRARE A MINEREURILOR ││ 9 │HUNEDOARA │ 4946304 │S.C. HABER INTERNAŢIONAL S.A. ││ 10 │HUNEDOARA │ 2126260 │I.C.S.H. S.A. HUNEDOARA ││ 11 │HUNEDOARA │ 2114338 │S.C. MACON S.A. ││ 12 │HUNEDOARA │ 2150373 │S.C. MARMOSIM ŞIMERIA S.A. ││ 13 │HUNEDOARA │ 2119262 │S.C. REMPES S.A. ││ 14 │HUNEDOARA │ 6582056 │S.C. SARTEX 96 S.A. ││ 15 │HUNEDOARA │ 11747320 │S.C. SERVMIN S.R.L. ││ 16 │HUNEDOARA │ 2141936 │S.C. SIDERMET S.A. CĂLAN ││ 17 │HUNEDOARA │ 2126855 │S.C. SIDERURGICA S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │IALOMIŢA │ 2071105 │S.C. AMONIL S.A. ││ 2 │IALOMIŢA │ 2083754 │S.C. BETA ŢĂNDĂREI S.A. ││ 3 │IALOMIŢA │ 2091480 │S.C. EXPUR S.A. ││ 4 │IALOMIŢA │ 2080545 │S.C. HORTICONS S.A. ││ 5 │IALOMIŢA │ 9982359 │S.C. SUINPROD S.A. - CĂZĂNEŞTI ││ 6 │IALOMIŢA │ 2083347 │S.C. ULTEX S.A. - ŢĂNDĂREI │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │IAŞI │ 1959768 │RAJ APA-CANAL IAŞI ││ 2 │IAŞI │ 1976041 │RA DE TRANSPORT IN COMUN ││ 3 │IAŞI │ 1974210 │RA DE TERMOFICARE ││ 1 │IAŞI │ 1957082 │S.C. AGROINDUSTRIALA BUCIUM - S.A. ││ 2 │IAŞI │ 1965018 │S.C. ASAM S.A. ││ 3 │IAŞI │ 10970838 │S.C. B.M.T. ROMÂNIA S.R.L. ││ 4 │IAŞI │ 1954647 │S.C. COMTOM TOMEŞTI S.A. ││ 5 │IAŞI │ 1956052 │S.C. CONSTRUCŢII FEROVIARE S.A. ││ 6 │IAŞI │ 1992365 │S.C. IAŞI CONF - S.A. ││ 7 │IAŞI │ 1957058 │S.C. IASITEX S.A. ││ 8 │IAŞI │ 1997087 │INDUSTRIALIZAREA CĂRNII ││ 9 │IAŞI │ 1969451 │MOLDOMOBILA ││ 10 │IAŞI │ 1966595 │S.C. MOLDOPLAST S.A. ││ 11 │IAŞI │ 1956206 │MOLDOVA TRICOTAJE ││ │ │ │REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR PUBLIC DE ││ 12 │IAŞI │ 12597051 │CĂLĂTORI ││ 13 │IAŞI │ 1996928 │S.C. REMAR S.A. ││ 14 │IAŞI │ 6551041 │S.C. ROMPAK S.A. ││ 15 │IAŞI │ 1973479 │TEPRO ││ 16 │IAŞI │ 1966374 │S.C. TEROM S.A. ││ 17 │IAŞI │ 1967256 │S.C. UNIREA S.A. ││ 18 │IAŞI │ 1958800 │S.C. VINIA S.A. ││ 19 │IAŞI │ 1962194 │S.C. ZIMBRU S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │ILFOV │ 478901 │S.C. ACUMULATORUL S.A. ││ 2 │ILFOV │ 480871 │S.C. ARTECA JILAVA S.A. ││ 3 │ILFOV │ 481958 │S.C. BĂNEASA S.A. ││ 4 │ILFOV │ 11190423 │S.C. CHIPITA ROMÂNIA S.R.L. ││ 5 │ILFOV │ 480855 │S.C. COMAICO S.A. ││ 6 │ILFOV │ 487527 │S.C. EDF ASRO S.R.L. ││ 7 │ILFOV │ 479206 │S.C. FULGER S.A. ││ 8 │ILFOV │ 9758514 │S.C. GFS DUTY FREE ROMÂNIA S.R.L. ││ 9 │ILFOV │ 8119423 │S.C. METRO CASH CARRY ROMÂNIA S.R.L. ││ 10 │ILFOV │ 4992351 │S.C. MOLDO PRODUCTION S.A. ││ 11 │ILFOV │ 10666910 │S.C. PHILIP MORRIS DISTRIBUTION ROMÂNIA S.R.L. ││ 12 │ILFOV │ 9465298 │S.C. PHILIP MORRIS ROMÂNIA S.R.L. ││ 13 │ILFOV │ 365856 │S.C. ROMCARTON S.A. ││ 14 │ILFOV │ 477639 │S.C. ROMCERAM S.A. ││ 15 │ILFOV │ 2789955 │S.C. ROMSUINTEST PERIŞ S.A. ││ 16 │ILFOV │ 1590546 │S.C. TAMISA TRADING S.R.L. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │MARAMUREŞ │ 2195138 │S.C. ALLIED DEALS PHOENIX S.A. ││ 2 │MARAMUREŞ │ 8395909 │S.C. AURUL S.A. ││ │ │ │COMPANIA NAŢIONALA A METALELOR PREŢIOASE SI ││ 3 │MARAMUREŞ │ 10349521 │NEFEROASE "REMIN" S.A. ││ 4 │MARAMUREŞ │ 5142405 │S.C. LARODAN PARQUET S.R.L. ││ 5 │MARAMUREŞ │ 2200773 │S.C. MARATEX S.A. ││ 6 │MARAMUREŞ │ 2207909 │PROBERCO │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │MEHEDINŢI │ 10882752 │REGIA AUTONOMĂ PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE ││ 2 │MEHEDINŢI │ 1605698 │S.C. CELROM S.A. ││ 3 │MEHEDINŢI │ 1606081 │S.C. CILDRO S.A. ││ 4 │MEHEDINŢI │ 1605779 │S.C. MEVA S.A. ││ 5 │MEHEDINŢI │ 1606030 │S.C. SEVERNAV S.A. DTS │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │MUREŞ │ 10755082 │REGIA AUTONOMĂ "ENERGOMUR" TARGU MUREŞ ││ 2 │MUREŞ │ 10755074 │REGIA AUTONOMĂ "AQUASERV" TARGU MUREŞ ││ 3 │MUREŞ │ 1235137 │S.C. "ALPINA" S.A. ││ 4 │MUREŞ │ 1246519 │S.C. "BICAPA" S.A. ││ 5 │MUREŞ │ 10028866 │S.C. "BRAU UNION ROMÂNIA" S.A. ││ 6 │MUREŞ │ 1247115 │S.C. "CARBID-FOX" S.A. ││ 7 │MUREŞ │ 1224995 │S.C. "CESIRO" S.A. ││ 8 │MUREŞ │ 1245394 │S.C. "GECSAT" S.A. ││ 9 │MUREŞ │ 10666988 │S.C. "HOCHLAND ROMÂNIA" S.R.L. ││ 10 │MUREŞ │ 1235579 │S.C. "HORA" S.A. ││ 11 │MUREŞ │ 1222544 │S.C. "MOBEX" S.A. ││ 12 │MUREŞ │ 8102405 │S.C. "MOBILA SOVATA" S.R.L. ││ 13 │MUREŞ │ 5318758 │S.C. "PANEURO TRADING" S.R.L. ││ 14 │MUREŞ │ 1235668 │S.C. "PROLEMN" S.A. ││ 15 │MUREŞ │ 6416487 │S.C. "SĂRMAŞ INTERNAŢIONAL MOBILA" SIM S.R.L. ││ 16 │MUREŞ │ 1236086 │S.C. "SILVA" S.A. ││ 17 │MUREŞ │ 2522493 │S.C. "SOCOT" S.A. ││ 18 │MUREŞ │ 1224855 │S.C. "STIMET" S.A. ││ 19 │MUREŞ │ 1209286 │S.C. "ZAMUR" S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │NEAMŢ │ 2864518 │S.C. "ALTEX IMPEX" S.R.L. ││ 2 │NEAMŢ │ 6275388 │S.C. "AQUA CALOR" S.A. ││ 3 │NEAMŢ │ 2041104 │S.C. "AZOCHIM" S.A. ││ 4 │NEAMŢ │ 2054317 │S.C. "DANUBIANA ROMAN" S.A. ││ 5 │NEAMŢ │ 2614597 │S.C. "FIBREXNYLON" S.A. ││ 6 │NEAMŢ │ 5603959 │S.C. "FORESTAR" S.A. ││ 7 │NEAMŢ │ 11785960 │S.C. "GOSCOM" S.A. ││ 8 │NEAMŢ │ 6571324 │S.C. "IMOB" S.R.L. ││ 9 │NEAMŢ │ 2064663 │S.C. "MOLDOCIM" S.A. ││ 10 │NEAMŢ │ 2046136 │S.C. "PETROCART" S.A. ││ 11 │NEAMŢ │ 2057240 │S.C. "PETROTUB" S.A. ││ 12 │NEAMŢ │ 2050285 │S.C. "RIFIL" S.A. ││ 13 │NEAMŢ │ 4235646 │S.C. "ROLAC" S.A. ││ 14 │NEAMŢ │ 2039376 │S.C. "ŞEF PETROFOREST" S.A. ││ 15 │NEAMŢ │ 6571316 │S.C. "TCE 3 BRAZI" S.R.L. ││ 16 │NEAMŢ │ 2053877 │S.C. "UMARO" S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │OLT │ 1538750 │S.C. CORAPET S.A. ││ 2 │OLT │ 1520931 │S.C. ELCARO S.A. ││ 3 │OLT │ 1515382 │S.C. ELECTROCARBON S.A. ││ 4 │OLT │ 1522894 │S.C. ROMVAG CARACAL S.A. ││ 5 │OLT │ 1529752 │S.C. RULMENŢI S.A. ││ 6 │OLT │ 1523512 │S.C. SMR S.A. ││ 7 │OLT │ 5592027 │S.C. SUINPROD S.A. CARACAL ││ 8 │OLT │ 1516981 │S.C. ZAHĂR CORABIA S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │PRAHOVA │ 7095210 │S.C. BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMÂNIA) INVESTMENT ││ 2 │PRAHOVA │ 8226390 │S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L. ││ 3 │PRAHOVA │ 11323902 │S.C. AGRISOL INTERNAŢIONAL R.O. S.R.L. ││ 4 │PRAHOVA │ 13102711 │S.C. APA NOVA PLOIEŞTI S.R.L. ││ 5 │PRAHOVA │ 6484554 │S.C. AQUILA PART PROD COM S.R.L. PLOIEŞTI ││ 6 │PRAHOVA │ 1360687 │S.C. ATLAS G.I.P. S.A. PLOIEŞTI ││ 7 │PRAHOVA │ 7095202 │S.C. BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMÂNIA) S.R.L. ││ 8 │PRAHOVA │ 1346992 │S.C. CIPROM S.A. PLOIEŞTI ││ 9 │PRAHOVA │ 1350020 │S.C. CONPET S.A. PLOIEŞTI ││ 10 │PRAHOVA │ 1324480 │S.C. ELCA S.A. CÎMPINA ││ 11 │PRAHOVA │ 12619818 │S.C. FIBEC HOLDING S.A. ││ 12 │PRAHOVA │ 1334289 │S.C. FILATURA DE BUMBAC URLAŢI S.A. ││ 13 │PRAHOVA │ 1357576 │S.C. FLACARA S.A. PLOIEŞTI ││ 14 │PRAHOVA │ 1317750 │S.C. GES S.A. SCAIENI ││ 15 │PRAHOVA │ 1318860 │S.C. HIDROJET S.A. BREAZA ││ 16 │PRAHOVA │ 1357410 │S.C. INSPET S.A. PLOIEŞTI ││ 17 │PRAHOVA │ 12410004 │S.C. INTERBREW EFES BREWERY S.A. ││ 18 │PRAHOVA │ 1323484 │S.C. IRA S.A. ││ 19 │PRAHOVA │ 1303398 │S.C. MUNTENIA S.A. FILIPEŞTII DE PĂDURE ││ 20 │PRAHOVA │ 1322535 │S.C. NEPTUN S.A. ││ 21 │PRAHOVA │ 1323964 │S.C. PCC STEROM S.A. ││ 22 │PRAHOVA │ 1350659 │S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. ││ 23 │PRAHOVA │ 1299998 │S.C. PETROUTILAJ S.A. ││ 24 │PRAHOVA │ 11443054 │S.C. PLOPENI S.A. ││ 25 │PRAHOVA │ 3196760 │S.C. PROGRESUL S.A. ││ 26 │PRAHOVA │ 1303029 │S.C. REAL S.A. PLEASA ││ 27 │PRAHOVA │ 9993340 │SOCIETATEA NAŢIONALA A CĂRBUNELUI S.A. ││ 28 │PRAHOVA │ 1322632 │S.C. STEAUA ROMANA S.A. ││ 29 │PRAHOVA │ 3195284 │S.C. TURNĂTORIA CENTRALA ORION S.A. ││ 30 │PRAHOVA │ 11894259 │S.C. UNILEVER ROMÂNIA S.A. ││ 31 │PRAHOVA │ 5165654 │S.C. WASHINGTON GROUP ROMÂNIA S.R.L. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │SĂLAJ │ 673490 │S.C. IAIFO S.A. ││ 2 │SĂLAJ │ 672940 │S.C. SILVANIA S.A. ││ 3 │SĂLAJ │ 687479 │S.C. SIMEX S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │SATU MARE │ 638875 │COMUNALĂ R.A. SATU MARE ││ 2 │SATU MARE │ 646347 │S.C. ARDEALUL S.A. CAREI ││ 3 │SATU MARE │ 641366 │S.C. CASTRUM CORPORATION S.R.L. ││ │ │ │S.C. DRM DRAXLMAIER ROMÂNIA SISTEME ELECTRICE ││ 4 │SATU MARE │ 11416777 │S.R.L ││ 5 │SATU MARE │ 2385817 │S.C. ELECTROLUX ROMÂNIA S.A. ││ 6 │SATU MARE │ 10021922 │S.C. LA GALEA TRADE S.R.L. ││ 7 │SATU MARE │ 643081 │S.C. TEXTILA ARDELEANA SATU MARE S.A. ││ 8 │SATU MARE │ 645899 │S.C. UNIO S.A. ││ 9 │SATU MARE │ 644338 │S.C. VICTORIAMOB S.A. TĂŞNAD │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │SIBIU │ 2684940 │APA CANAL ││ 2 │SIBIU │ 4896419 │ATLAS-SIB ││ 3 │SIBIU │ 2454739 │CEMA ││ 4 │SIBIU │ 803115 │S.C. EMAILUL S.A. ││ 5 │SIBIU │ 2577456 │FORESTSIB ││ 6 │SIBIU │ 2577677 │INDEPENDENTA ││ 7 │SIBIU │ 8497062 │KRUPP BILSTEIN COMPA ││ 8 │SIBIU │ 10405877 │KRUPP COMPA ARCURI ││ 9 │SIBIU │ 2459604 │S.C. MECANICĂ S.A. MÎRŞA ││ 10 │SIBIU │ 4101148 │POLISANO ││ 11 │SIBIU │ 813526 │SOMETRA │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │SUCEAVA │ 713519 │S.C. "ACET" S.A. SUCEAVA ││ 2 │SUCEAVA │ 12384258 │S.C. "AKROM AKAL TEXTILE ROMÂNIA" S.R.L. SUCEAVA ││ 3 │SUCEAVA │ 2691530 │S.C. "AMBRO" S.A. SUCEAVA ││ 4 │SUCEAVA │ 742581 │S.C. "DORNA APEMIN" S.A. VATRA DORNEI ││ 5 │SUCEAVA │ 9689910 │S.C. "DORNA LACTATE" S.A. DORNA CANDRENI ││ 6 │SUCEAVA │ 739926 │S.C. "MOBILA" S.A. RĂDĂUŢI ││ 7 │SUCEAVA │ 713594 │S.C. "MOBSTRAT" S.A. SUCEAVA ││ 8 │SUCEAVA │ 5644959 │S.C. "ROMALFA" S.A. C-LUNG MOLD. ││ 9 │SUCEAVA │ 717936 │S.C. "URB RULMENŢI" S.A. SUCEAVA │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │TELEORMAN │ 2695621 │S.C. "KOYO ROMÂNIA" S.A. ││ 2 │TELEORMAN │ 1393498 │S.C. BERE SI MALT "ROBEMA" S.A. ││ 3 │TELEORMAN │ 1382723 │S.C. EDILUL S.A. ││ 4 │TELEORMAN │ 1390220 │S.C. ELECTROTURRIS S.A. ││ 5 │TELEORMAN │ 1394370 │S.C. ROŞIORI S.A. ││ 6 │TELEORMAN │ 1392964 │S.C. ROVA S.A. ││ 7 │TELEORMAN │ 1387500 │S.C. TURNU S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │TIMIŞ │ 3041480 │REGIA AUTONOMĂ APA SI CANAL AQUATIM ││ 2 │TIMIŞ │ 2490570 │REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA ││ 3 │TIMIŞ │ 2487507 │R.A. TERMOFICARE CALOR ││ 4 │TIMIŞ │ 1825545 │S.C. ALCATEL NETWORK SYSTEM S.A. ││ 5 │TIMIŞ │ 1830452 │S.C. BEGA PAM S.A. ││ 6 │TIMIŞ │ 1826915 │COMTIM ││ 7 │TIMIŞ │ 11269196 │S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS S.R.L. ││ 8 │TIMIŞ │ 9022584 │DELPHI PACKARD ROMÂNIA ││ 9 │TIMIŞ │ 1810064 │S.C. DERMATINA S.A. ││ 10 │TIMIŞ │ 7759807 │S.C. DETERGENŢI S.A. TIMIŞOARA ││ 11 │TIMIŞ │ 1816318 │S.C. ELBA S.A. ││ 12 │TIMIŞ │ 1834748 │S.C. EUROCONSTRUCT S.A. ││ 13 │TIMIŞ │ 11548590 │S.C. EYBL TEXTILE S.R.L. ││ 14 │TIMIŞ │ 6554935 │GEF-FACILITIES ││ 15 │TIMIŞ │ 5921650 │JOE INTERNAŢIONAL BUSINESS COMPANY ││ 16 │TIMIŞ │ 8721959 │S.C. LINDE-GAZ-ROMÂNIA S.R.L. ││ 17 │TIMIŞ │ 6734030 │S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY-S.A. ││ 18 │TIMIŞ │ 1844334 │S.C. MONDIAL S.A. LUGOJ ││ 19 │TIMIŞ │ 12607058 │REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR ││ 20 │TIMIŞ │ 10048600 │SCHUH-UNION ROMÂNIA ││ 21 │TIMIŞ │ 10608391 │S.C. SOLECTRON ROMÂNIA S.R.L. ││ 22 │TIMIŞ │ 5313599 │S.C. TAJTRANS S.A. ││ 23 │TIMIŞ │ 1822638 │U.M.T. SA TIMIŞOARA ││ 24 │TIMIŞ │ 4936904 │S.C. VITAL HEYL S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │TULCEA │ 2360405 │S.C. B.B.G. ALUM S.A. ││ 2 │TULCEA │ 2364482 │S.C. TABCO-CAMPOFRIO S.A. ││ 3 │TULCEA │ 2361559 │S.C. TREMAG S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │VASLUI │ 2808070 │RAGCL ││ 2 │VASLUI │ 2808097 │S.C. ABROM S.A. ││ 3 │VASLUI │ 9649533 │S.C. CEREALCOM S.A. ││ 4 │VASLUI │ 2808208 │S.C. CONFECŢII S.A. BÎRLAD ││ 5 │VASLUI │ 2808275 │S.C. FEPA S.A. ││ 6 │VASLUI │ 11711432 │S.C. GOSCOM S.A. VASLUI ││ 7 │VASLUI │ 828187 │S.C. MOLDOSIN S.A. ││ 8 │VASLUI │ 2729007 │S.C. PODAGRO ZORLENI S.A. ││ 9 │VASLUI │ 2808089 │S.C. RULMENŢI S.A. ││ 10 │VASLUI │ 830187 │S.C. VAROTEX S.A. ││ 11 │VASLUI │ 826569 │S.C. VASTEX S.A. ││ 12 │VASLUI │ 841330 │S.C. VIDISAMP S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │VÎLCEA │ 1467188 │S.C. UZINELE SODICE GOVORA S.A. ││ 2 │VÎLCEA │ 1468337 │S.C. VILCEANA S.A. ││ 3 │VÎLCEA │ 10102377 │S.C. C.E.T. GOVORA S.A. ││ │ │ │S.C. TRANSPORT PRESTĂRI SERVICII CU UTILAJE ││ 4 │VÎLCEA │ 9850013 │TERASIER ││ │ │ │S.C. CONSORŢIUL F.A.T. ROMA S.A. SUCURSALA ││ 5 │VÎLCEA │ 5503186 │CĂCIULATA ││ 6 │VÎLCEA │ 3416083 │S.C. COZIA FOREST S.A. ││ 7 │VÎLCEA │ 2989503 │S.C. VILMAR S.A. │├────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │VRANCEA │ 1443170 │"COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE" R.A. ││ 2 │VRANCEA │ 1419695 │S.C. "INPRELG" S.A. ││ 3 │VRANCEA │ 1437373 │S.C. "AVICOLA FOCŞANI" S.A. ││ 4 │VRANCEA │ 6704250 │S.C. "SORSTE" S.A. ││ 5 │VRANCEA │ 5019225 │S.C. "INCOM - VRANCO" S.A. ││ 6 │VRANCEA │ 1445821 │S.C. "ROMSEH" S.A. FOCŞANI ││ 7 │VRANCEA │ 1454846 │S.C. "VRANCART" S.A. ││ 8 │VRANCEA │ 1460112 │S.C. "ROMVITIS ODOBEŞTI" S.A. ││ 9 │VRANCEA │ 1461002 │S.C. "VERITAS" S.A. │└────┴──────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────┘--------