HOTĂRÂRE nr. 793 din 25 iulie 2002privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activității de exploatare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenția Naționala pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiesti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 1 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 13 alin. 4 și ale art. 42 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 4 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 254/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă acordul petrolier de concesiune a activități de exploatare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiesti, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se comunică Ministerului Industriei și Resurselor.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:p. Ministrul industriei și resurselor,
  Mihai Berinde,
  secretar de stat
  Președintele Agenției Naționale
  pentru Resurse Minerale,
  Maria Iuliana Stratulat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 25 iulie 2002.Nr. 793.------