LEGE nr. 459 din 9 iulie 2002privind Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 31 iulie 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară cu însemne de pace și de război, prevăzute la art. 8 lit. A și B și la art. 9 lit. A pct. V și lit. B pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, fac parte din categoria decorațiilor pe domenii de activitate.(2) Ordinul Virtutea Militară cu însemne de pace și de război este asimilat în ierarhie, la grade egale, cu ordinele Virtutea Aeronautică și Virtutea Maritimă.(3) Medalia Virtutea Militară cu însemn de pace este asimilată în ierarhie, la clase egale, cu medaliile cu însemne de pace Virtutea Aeronautică și Virtutea Maritimă.(4) Medalia Virtutea Militară cu însemn de război este cea mai înaltă decorație de război care se poate acorda persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (2) din prezenta lege, fiind echivalentă ca importanță cu Ordinul Mihai Viteazul pentru ofițeri.  +  Articolul 2(1) Ordinul Virtutea Militară cu însemne de pace și de război se prezintă:a) pentru militari, sub trei forme cu valoare ierarhică egală: însemnul, bareta și rozeta;b) pentru personalul civil, sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul și rozeta.(2) Însemnul de pace al Ordinului Virtutea Militară este o cruce cu brațe egale, emailată albastru, cu bordura albă, având aplicată pe medalionul central, avers, o acvilă ținând în cioc o cruce ortodoxă.(3) Însemnul de război al Ordinului Virtutea Militară se distinge de însemnul de pace al Ordinului Virtutea Militară prin aplicarea între brațele crucii a două spade încrucișate, cu vârfurile în sus.(4) Bareta Ordinului Virtutea Militară cu însemn de război se distinge de bareta Ordinului Virtutea Militară cu însemn de pace prin aplicarea pe panglică specifică a două spade încrucișate, cu vârfurile în sus.  +  Articolul 3(1) Medalia Virtutea Militară cu însemn de pace se prezintă:a) pentru militari, sub două forme cu valoare ierarhică egală însemnul și bareta;b) pentru civili, sub o singură formă: însemnul.(2) Medalia Virtutea Militară cu însemn de război se prezintă sub trei forme cu valoare ierarhică egală: însemnul, bareta pentru militari și rozeta pentru civili.  +  Articolul 4(1) Însemnul de pace al Medaliei Virtutea Militară este o piesă circulară care are pe avers redata în relief stema României.(2) Însemnul de război al Medaliei Virtutea Militară este o cruce cu brațe egale, având aplicată pe medalionul central, avers stema României.(3) Bareta Medaliei Virtutea Militară cu însemn de război se distinge de bareta Medaliei Virtutea Militară cu însemn de pace prin aplicarea pe panglica specifică a două spade încrucișate, cu vârfurile în sus.  +  Articolul 5Descrierea formei, dimensiunile, modul de acordare și modelul desenat ale Ordinului Virtutea Militară și ale Medalie Virtutea Militară, pentru fiecare grad sau clasă, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 6(1) Ordinul Virtutea Militară cu însemne de pace și de război se poate acorda:a) ofițerilor în activitate, în rezervă sau în retragere și personalului civil cu pregătire superioară care lucrează în ministere și în instituții centrale autonome cu responsabilități în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale și aparțin forțelor terestre, inclusiv apărării antiaeriene și radiolocației;b) unităților militare românești care aparțin forțelor terestre, inclusiv apărării antiaeriene și radiolocației;c) unităților militare și ofițerilor sau personalului civil cu funcții de răspundere, aparținând forțelor terestre ale statelor cu care România are relații de colaborare în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale.(2) Medalia Virtutea Militară cu însemn de pace se poate acorda:a) maiștrilor militari și subofițerilor în activitate, în rezervă sau în retragere, militarilor în termen, militarilor angajați și personalului civil fără studii superioare care lucrează în ministere și în instituții centrale autonome cu responsabilități în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale și aparțin forțelor terestre, inclusiv apărării antiaeriene și radiolocației;b) maiștrilor militari, subofițerilor, militarilor și personalului civil, aparținând forțelor terestre ale statelor cu care România are relații de colaborare în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale.(3) Medalia Virtutea Militară cu însemn de război se poate acorda persoanelor prevăzute la alin. (2), indiferent de categoria de forțe armate sau de instituția de care aparțin.  +  Articolul 7(1) Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară se conferă de Președintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale făcute, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, de miniștrii și conducătorii instituțiilor centrale autonome de resort pentru persoanele din domeniul lor de activitate.(2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Virtutea Militară și a Medaliei Virtutea Militară sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000.(3) Președintele României poate să confere Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară și din proprie inițiativă, în proporție de 1% din numărul total stabilit prin lege pentru fiecare grad sau clasa a fiecărei decorații, cu excepția gradului de Mare Ofițer, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 8(1) Repartiția pe ministere și instituții centrale autonome a numărului maxim de decorații privind Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară, care se acordă anual, se face de către Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante, în baza consultării secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Țării, proporțional cu efectivele fiecărei instituții și în funcție de importanța domeniului în care activează personalul asimilat forțelor terestre.(2) Pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se poate conferi maximum 15% din numărul decorațiilor pentru fiecare grad și clasa.  +  Articolul 9(1) Ordinul Virtutea Militară cu însemn de pace este limitat la maximum 7.000 de membri, cu însemne diferite pentru militari și civili.(2) Ordinul Virtutea Militară cu însemn de pace, conferit cetățenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).(3) Ordinul Virtutea Militară cu însemn de război se poate conferi nelimitat.  +  Articolul 10Unitățile militare decorate cu Ordinul Virtutea Militară cu însemn de pace nu intră în numărul prevăzut la art. 9 alin. (1).  +  Articolul 11Ordinul Virtutea Militară cu însemne de pace și de război cuprinde 4 grade. Acestea sunt în ordine crescatoare următoarele:a) Cavaler;b) Ofițer;c) Comandor;d) Mare Ofițer.  +  Articolul 12Medalia Virtutea Militară cu însemn de pace cuprinde 3 clase. Acestea sunt în ordine crescatoare următoarele:a) clasa a III-a;b) clasa a II-a;c) clasa I.  +  Articolul 13(1) Medalia Virtutea Militară cu însemn de pace se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a și a II-a și este limitată la 7.000 de membri pentru clasa I, având însemne diferite pentru militari și civili.(2) Medalia Virtutea Militară cu însemn de pace clasa I, conferita cetățenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1)  +  Articolul 14(1) Medalia Virtutea Militară cu însemn de război cuprinde două clase. Acestea sunt, în ordine crescatoare următoarele:a) clasa a II-a;b) clasa I.(2) Medalia Virtutea Militară cu însemn de război se poate conferi nelimitat.  +  Articolul 15(1) Atestarea Ordinului Virtutea Militară și a Medaliei Virtutea Militară se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000.(2) Brevetele pentru Ordinul Virtutea Militară cu însemne de pace și de război sunt validate, pentru gradele de Cavaler și Ofițer, prin parafa Președintelui României, iar pentru gradele de Comandor și Mare Ofițer, prin semnatura autografă a Președintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de miniștrii sau de conducătorii instituțiilor centrale autonome de resort și de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000.(3) Brevetele pentru Medalia Virtutea Militară cu însemn de pace sunt validate, pentru clasele a III-a și a II-a, prin parafa miniștrilor sau a conducătorilor instituțiilor centrale autonome de resort și prin semnatura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I prin semnatura miniștrilor sau a conducătorilor instituțiilor centrale autonome de resort și prin semnatura cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000.(4) Brevetele pentru Medalia Virtutea Militară cu însemn de război sunt validate prin semnatura autografă a Președintelui României și prin contrasemnăturile ministrului apărării naționale și cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 27 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 16Membrii Ordinului Virtutea Militară, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiți "Cavaleri ai Ordinului Virtutea Militară"  +  Articolul 17(1) Ziua Ordinului Virtutea Militară se sărbătorește la data de 23 aprilie, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, patronul spiritual al forțelor terestre.(2) Cu prilejul Zilei Ordinului Virtutea Militară Cancelaria Ordinelor organizează, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului de Interne, întrunirea Cavalerilor Ordinului Virtutea Militară.  +  Articolul 18În cazul în care decernarea ordinului nu a fost făcută direct de șeful statului, persoanele decorate cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor și Mare Ofițer pot solicita prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audiență la Președintele României pentru a-i mulțumi personal. În funcție de programul Președintelui României Cancelaria Ordinelor va organiza audiența personală sau în grup a celor decorați.  +  Articolul 19În cazul decesului unui cavaler al Ordinului Virtutea Militară familia va înștiința Cancelaria Ordinelor, autoritățile locale și centrul militar teritorial, în vederea sprijinirii organizării funeraliilor, în conformitate cu art. 51 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 20(1) Calitatea de membru al Ordinului Virtutea Militară se poate pierde în condițiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000.(2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Virtutea Militară la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se constituie un consiliu de onoare în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 21(1) Consiliul de onoare al Ordinului Virtutea Militară este compus din 5 membri, astfel: câte un membru din gradele de Cavaler, Ofițer și Comandor și câte 2 membri din gradul de Mare Ofițer. Președinte al Consiliului de onoare va fi cel mai în vârsta membru din gradul de Mare Ofițer. În mod obligatoriu cel puțin un membru al Consiliului de onoare trebuie să fie civil, în cazul în care din ordin fac parte și civili.(2) Consiliul de onoare se constituie sau se alege cu prilejul Zilei Ordinului Virtutea Militară, pe termen de 5 ani, de Cavalerii Ordinului Virtutea Militară.(3) Pot fi realeși pentru o nouă perioadă 3 dintre membrii Consiliului de onoare, dintre care cel puțin unul din gradele inferioare.(4) Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne vor pune la dispoziție, prin rotație la 5 ani, spații adecvate desfășurării activității Consiliului de onoare.  +  Articolul 22(1) Cavalerii Ordinului Virtutea Militară pot semnala Consiliului de onoare atitudini și fapte comise de alți membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora.(2) Ca urmare a sesizării se convoacă Consiliul de onoare și persoana învinuită, în termen de maximum 30 de zile de la sesizare.(3) Cavalerii Ordinului Virtutea Militară pot semnala și direct Cancelariei Ordinelor atitudini și fapte comise de alți membri ai ordinului, considerate a aduce prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizării Cancelaria Ordinelor convoacă Consiliul de onoare și persoana învinuită, în termen de maximum 45 de zile de la sesizare.(4) În cazul în care persoana învinuită nu se prezintă la termenul fixat, Consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentării și a doua oară cazul va fi judecat în lipsă.(5) Consiliul de onoare deliberează și decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunoștința sunt întemeiate, Consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decorației.(6) Retragerea decorațiilor se face prin decret semnat de Președintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, în conformitate cu art. 59 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 23Consiliul de onoare al Ordinului Virtutea Militară judecă și faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Virtutea Militară. În acest caz în Consiliul de onoare sunt cooptați pentru cauza în speță și 2 titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, în conformitate cu art. 55 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 24Sumele necesare confecționării Ordinului Virtutea Militară și a Medaliei Virtutea Militară, precum și a anexelor acestora, cuprinzând rozetele, baretele, brevetele și cutiile decorațiilor vor fi asigurate din bugetul aprobat anual Administrație Prezidențiale.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 9 iulie 2002.Nr. 459.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind descrierea și acordarea Ordinului Virtutea Militară  +  Anexa nr. 2REGULAMENTprivind descrierea și acordarea Medaliei Virtutea Militară  +  Anexa nr. 3
  Modelul desenat al Ordinului "Virtutea Militară"
  Gradul de Cavaler

  Ordinul "Virtutea Militară"
  Gradul de Ofițer

  Ordinul "Virtutea Militară"
  Gradul de Comandor

  Ordinul "Virtutea Militară"
  Gradul de Mare Ofițer
  Civili - cu însemne "de pace"

  Ordinul "Virtutea Militară"
  Gradul de Mare Ofițer
  Militari - cu însemne "de pace"

  Ordinul "Virtutea Militară"
  Gradul de Mare Ofițer cu însemne "de război"

  Ordinul "Virtutea Militară"
  Modele de panglică și fundă
   +  Anexa nr. 4
  Modelul desenat al Medaliei "Virtutea Militară"
  Militari - cu însemne "de pace"

  Medalia "Virtutea Militară"
  Civili - cu însemne "de pace"

  Medalia "Virtutea Militară"
  cu însemne "de război"
  -----