ORDIN nr. 79 din 19 iulie 2002privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap, pe baza căruia se stabileşte contribuţia de întreţinere datorată de persoanele cu handicap asistate sau de sustinatorii legali ai acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 29 iulie 2002    Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Metodologia de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţa socială, datorată de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1999, precum şi ale art. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 55/2001,având în vedere Avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 2.295/MS din 17 iulie 2002 şi Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 41.774 din 17 iulie 2002,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pe baza căruia se calculează contribuţia de întreţinere pentru o persoană asistată, în funcţie de tipul de instituţie de protecţie specială a persoanelor cu handicap, după cum urmează:- centre de îngrijire şi asistenţa - 1.750.000 lei;- centre de integrare prin terapie ocupationala - 1.600.000 lei;- centre de recuperare şi reabilitare - 1.900.000 lei.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 270/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 1 iunie 2001.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, precum şi instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Secretarul de stat alSecretariatului de Statpentru Persoanele cu Handicap,Constantin Stoenescu------------