RECTIFICARE nr. 577 din 13 iunie 2002
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 26 iulie 2002    În anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, se fac următoarele rectificari:    - la pag. 30, la pct. 2 lit. b) rândul 4, după conjunctia "şi", în loc de:                 "456 = 1012      Decontări cu asociaţii Capital subscris vărsat       privind capitalul                                      şi,                                    respectiv,                  1011 = 7718*)      Decontări cu asociaţii Alte venituri excepţionale        privind capitalul de operaţii de gestiune"    se va citi:                  "456 = 1011      Decontări cu asociaţii Capital subscris nevarsat        privind capitalul                                      şi,                                    respectiv,                  1011 = 1012        Capital subscris nevarsat Capital subscris vărsat"    - la pag. 30, la pct. 3 rândul 4, în loc de:                   "% =    441 Impozit pe profit 7718*)    4423 T.V.A. de plată Alte venituri excepţionale                                              din operaţii de gestiune"    446 Alte impozite, taxe           şi vărsăminte asimilate    447 Fonduri speciale -            taxe şi vărsăminte          asimilate/analitic distinct"    se va citi:                     "% =    441 Impozit pe profit 7718*)    446 Alte impozite, taxe şi Alte venituri excepţionale              vărsăminte asimilate din operaţii de gestiune"-------------