ORDIN nr. 273 din 18 iunie 2002privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din România
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Nr. 270 din 12 iunie 2002
  • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICA
  • Nr. 273 din 18 iunie 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 iulie 2002    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistica,în temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în conceptia generală a informatizarii în România,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuPreşedintele InstitutuluiNaţional de Statistica,Aurel Camara  +  AnexăPROCEDURA 18/06/2002