LEGE nr. 505 din 11 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 79 din 30 august 1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare, emisă în temeiul art. 1 lit. S din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA────────────────