HOTĂRÂRE nr. 674 din 3 iulie 2002privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 17 iulie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane, constituită pe lângă Ministerul Industriei şi Resurselor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistru de interne,Ioan RusMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Sergiu Sechelariu,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Petru Lificiu  +  Anexa 1REGULAMENT 03/07/2002