ORDIN nr. 1363 din 10 noiembrie 1993pentru aprobarea Instrucţiunilor metodologice privind tehnica de calcul al impozitului pe salarii, formularistica corespunzătoare, atribuţiile şi răspunderile organelor fiscale
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 26 noiembrie 1993    Ministru de stat, ministrul finanţelor,având în vedere prevederileHotărârii Guvernului nr. 788/1992privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,în temeiulart. 19 din Legea nr. 32/1991privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993,emite următorul ordin:1. Se aprobă Instrucţiunile metodologice privind tehnica de calcul al impozitului pe salarii, formularistica corespunzătoare, atribuţiile şi răspunderile organelor fiscale.2. Începând cu data prezentului ordin îşi încetează aplicabilitateaInstrucţiunile metodologice nr. 115665/1991privind tehnica de calcul al impozitului pe salarii, formularistica corespunzătoare, atribuţiile şi răspunderile organelor fiscale.3. Direcţia generală a impozitelor directe şi direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prezentului ordin.p. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de statINSTRUCTIUNI 10/11/1993