HOTĂRÂRE nr. 585 din 13 iunie 2002pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 5 iulie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 6 alin. (1), art. 24 alin. (2), art. 30 şi ale art. 42 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aproba Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici cu capital integral sau parţial de stat şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat care utilizează informaţii clasificate vor emite norme proprii în aplicarea prezentei hotărâri, în termen de 60 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea l.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministru de interne,Ioan Rusp. Ministrul apărării naţionale,Sorin Encutescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuDirectorul Serviciului Roman de Informaţii,Alexandru-Radu Timofte  +  AnexăSTANDARD 13/06/2002