DECIZIE nr. 654 din 21 iunie 2002privind aprobarea Criteriilor şi metodelor pentru calculul preţurilor şi al tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 12 iulie 2002    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,în temeiul prevederilor art. 5 lit. j) şi ale art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001,adopta prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile şi metodele pentru calculul preţurilor şi al tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 79/2001 privind aprobarea Criteriilor şi metodelor pentru stabilirea preţurilor şi a tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 20 aprilie 2001.  +  Articolul 3Departamentul preţuri, tarife, reglementări comerciale şi protecţia consumatorilor, Departamentul inspecţie, control, sesizări, reclamaţii, grupe Teritoriale şi Serviciul legislaţie, contencios vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.  +  Articolul 4Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,Dan Pantilie  +  AnexăCRITERII 21/06/2002