LEGE nr. 494 din 11 iulie 2002privind declararea ca municipiu a oraşului Toplita, judeţul Harghita
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 12 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Oraşul Toplita, judeţul Harghita, se declara municipiu.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA--------