ORDIN nr. 990 din 11 august 1993pentru aprobarea Nomenclatorului specialitatilor medicale şi farmaceutice, precum şi a duratei de pregătire în fiecare specialitate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 15 august 1994  Ministrul sănătăţii,vazind Nota comuna a Direcţiei generale resurse umane şi formare profesională, a Direcţiei de strategie, dezvoltare şi management şi a Direcţiei legislaţiei şi contencios, înregistrată sub nr. 990/11 august 1993,în scopul îmbunătăţirii calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei, a pregătirii şi formării medicilor şi farmacistilor specialişti,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 799/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,emite următorul ordin: 1. Se aprobă Nomenclatorul specialitatilor medicale şi farmaceutice, precum şi durata de pregătire în fiecare specialitate medicală şi farmaceutica, cuprins în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 583/1990 privind stabilirea specialitatilor medicale, cu modificările ulterioare se abroga.3. Medicii secundari aflaţi în prezent în stagiu de pregătire de specialitate vor continua pregătirea conform dispoziţiilor în vigoare la data când au fost confirmati în secundariat; durata de stagiu rămâne nemodificata.4. Direcţia generală resurse umane şi formare profesională, celelalte direcţii generale şi direcţii din Ministerul Sănătăţii, Centrul de perfecţionare a personalului superior sanitar, direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile direct subordonate Ministerului Sănătăţii, precum şi ministerele cu reţea sanitară proprie vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Ministrul sănătăţii,profesor doctor-docent Iulian Mincu  +  AnexăNOMENCLATORUL SPECIALITATILOR MEDICALE ŞI FARMACEUTICE ŞIDURATA DE PREGĂTIRE ÎN FIECARE SPECIALITATEA. Specialităţi medicaleI. Specialităţi medicale
      Durata de pregătire
    - Medicină internă5 ani
    - Cardiologie5 ani
    - Hematologie şi hemobiologie5 ani
    - Gastroenterologie5 ani
    - Diabet, boli de nutriţie şi metabolice5 ani
    - Pneumoftiziologie5 ani
    - Nefrologie5 ani
    - Alergologie şi imunologie5 ani
    - Endocrinologie5 ani
    - Oncologie generală şi chimioterapie5 ani
    - Reumatologie5 ani
    - Balneologie şi recuperare medicală5 ani
    - Expertiză medicală a capacităţii de muncă4 ani
    - Boli infecţioase5 ani
    - Neurologie5 ani
    - Psihiatrie5 ani
    - Dermato-venerologie5 ani
    - Geriatrie şi gerontologie4 ani
  II. Specialităţi chirurgicale
      Durata de pregătire
    - Chirurgie generală5 ani
    - Ortopedie şi traumatologie5 ani
    - Chirurgie cardiovasculară7 ani
    - Neurochirurgie7 ani
    - O.R.L.5 ani
    - Oftalmologie5 ani
    - Urologie5 ani
    - Obstetrică-ginecologie5 ani
    - Chirurgie plastică şi reparatorie5 ani
    - Chirurgie toracică5 ani
    - Chirurgie şi ortopedie infantilă5 ani
    - Anestezie şi terapie intensivă5 ani
  III. Specialităţi de pediatrie
      Durata de pregătire
    - Pediatrie5 ani
    - Neonatologie4 ani
    - Neuropsihiatrie infantilă5 ani
  IV. Specialităţi paraclinice şi de laborator
      Durata de pregătire
    - Radiodiagnostic5 ani
    - Radioterapie4 ani
    - Anatomie patologică4 ani
    - Laborator clinic, biochimie, microbiologic, parazitologie, hematologie4 ani
    - Medicină nucleară4 ani
    - Medicină legală4 ani
  V. Sănătatea publică şi medicina preventivă
      Durata de pregătire
    - Sănătate publică şi management4 ani
    - Igiena mediului4 ani
    - Igiena alimentaţiei4 ani
    - Medicina muncii4 ani
    - Igiena şcolară4 ani
    - Epidemiologie4 ani
  VI. Medicina generală/medicul de familie
      Durata de pregătire
    - Profil adulţi şi copii3 ani
    - Medicina de urgenţă3 ani
  VII. Specialităţi stomatologice
      Durata de pregătire
    - Stomatologie generală2 ani
    - Chirurgie buco-maxilo-facială5 ani
    - Ortodonţie3 ani
  B. Specialităţi farmaceutice
      Durata de pregătire
    - Farmacie generală2 ani
    - Laborator farmaceutic3 ani
    - Farmacie clinică3 ani
    - Industrie farmaceutică şi cosmetică3 ani
  -----------------------------