HOTĂRÎRE nr. 789 din 30 decembrie 1993pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 574/1991 privind atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 3 februarie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 574/1991 privind atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare se modifica după cum urmează:1. După articolul 2 se va introduce un articol nou, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1 - În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 1 şi 2, Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare va emite norme privind reguli prudentiale în domeniul asigurărilor."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3 - Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare este condus de un director general, coordonat de secretarul de stat al Departamentului controlului financiar, contabilităţii şi participatiilor statului din cadrul Ministerului Finanţelor."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4 - Structura organizatorică a Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare se aproba prin ordin al ministrului finanţelor."  +  Articolul 2Prevederea din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 788/1992, referitoare la rangul de direcţie a Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare, se abroga. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat, ministrul munciişi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescu----------------------