LEGE nr. 427 din 27 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la preţurile şi tarifele pentru energia electrica şi termica
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 10 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 67 din 2 iunie 2000 privind unele măsuri referitoare la preţurile şi tarifele pentru energia electrica şi termica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 6 iunie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul I se abroga.2. Articolul II va avea următorul cuprins:"Art. II. - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2000, se modifica după cum urmează:- La articolul 5, punctele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:"3. stabileşte metodologia de calcul al preţurilor şi tarifelor aplicabile activităţilor de monopol natural, din domeniul sau de activitate, fără avizul Oficiului Concurentei;4. stabileşte preţurile şi tarifele aplicabile consumatorilor captivi, cele practicate de concesionarii de activităţi sau servicii publice din sectorul energiei electrice şi termice, preţurile şi tarifele practicate între operatorii economici din cadrul acestuia, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport şi de distribuţie a energiei electrice prin sistemul electroenergetic naţional, precum şi preţurile şi tarifele practicate pentru serviciile aferente producerii şi distribuţiei energiei termice, fără avizul Oficiului Concurentei."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------