HOTĂRÂRE nr. 686 din 3 iulie 2002privind stabilirea nivelului preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 9 iulie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Nivelul preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde, se stabileşte la 800.000 lei/Gcal, inclusiv T.V.A., şi este calculat la un curs de schimb de 33.600 lei pentru un dolar S.U.A.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 340/2002 privind stabilirea nivelului preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Ion LunguMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------------