HOTĂRÂRE nr. 536 din 30 mai 2002pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnistilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 4 iulie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 38 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată prin Legea nr. 464/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnistilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 225/1996 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în activităţile deţinătorilor şi autorizarea artificierilor pirotehnisti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 18 iunie 1996.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministru de interne,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescu  +  AnexăNORMA 30/05/2002