LEGE nr. 374 din 11 iunie 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 5 iulie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 90 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 5 iulie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, litera b) se abroga.2. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:"4. La articolul 31, alineatul 5 va avea următorul cuprins: lt; lt;În cadrul acţiunii de supraveghere a sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice autoritatea sanitară veterinara de stat emite: autorizaţii sanitare veterinare de funcţionare a obiectivelor şi activităţilor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, autorizaţii sanitare veterinare pentru mijloace de transport, avize sanitare veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare şi construire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar, certificate sanitare veterinare de transport animale, produse de origine animala, furaje de origine animala şi alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum şi certificate de sănătate pentru export animale şi certificate sanitare veterinare pentru exportul produselor, al subproduselor comestibile şi necomestibile de origine animala, certificate pentru înregistrarea şi reinregistrarea medicamentelor, produselor biologice şi a altor produse de uz veterinar, certificate de abilitare şi acorduri sanitare veterinare pentru import. gt; gt;"3. La articolul I, după punctul 4 se introduce punctul 4^1 cu următorul cuprins:"4^1. La articolul 31, după alineatul 5 se introduce alineatul 5^1 cu următorul cuprins: lt; lt;Autorizaţia sanitară veterinara de funcţionare pentru obiectivele, activităţile şi mijloacele de transport supuse controlului sanitar veterinar, prevăzute în prezenta lege, se eliberează de către direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, după caz, de către Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, conform prevederilor legale în vigoare. gt; gt;"4. La articolul I, punctul 6 se abroga.5. Articolul V se abroga.6. Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1                      OBIECTIVE, ACTIVITĂŢI ŞI MIJLOACE DE                TRANSPORT PENTRU CARE SE ELIBEREAZĂ AUTORIZAŢII                       SANITARE VETERINARE DE FUNCŢIONARE
  Nr. crt. Obiectiv/Activitate
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. Statie de incubaţie tip gospodăresc Tabara de vara pentru animale Stana Stupina Menajerie Punct de însămânţări artificiale la animale Genoteca de animale Expoziţie de animale şi gradina zoologica Magazin pentru comercializare animale de companie, păsări şi peşti exotici şi/sau hrana, momeli şi alte asemenea Ferma de animale Târg de animale Staţiune de monta naturala la animale Institute sanitare veterinare de referinţa Punct farmaceutic veterinar Cabinet medical veterinar Laborator de control furaje Laborator sanitar veterinar Dispensar sanitar veterinar Canisa, adapost pentru caini Şcoala pentru dresaj caini Clinici veterinare universitare Bazine piscicole pentru creşterea materialului piscicol Statie (punct) de spalare şi dezinfecţie mijloace de transport Statie de incubaţie tip industrial Bazine piscicole pentru material biologic Farmacie veterinara Unităţi de tehnica medicală veterinara Herghelie Depozit de material seminal Baza de achiziţie a animalelor Clinica veterinara sau spital veterinar Pensiune pentru animale de companie Frizerie pentru animale de companie Depozit de produse de uz veterinar Ferma de carantina, centre de colectare animale Unităţi de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare Unităţi de reproducţie şi de selecţie animala Fabrica pentru hrana animalelor Unităţi de cercetare ştiinţifică, inclusiv cele care utilizează animale de experienta Unităţi specializate pentru producerea unor biostimulatori, premixuri şi nutreturi medicamentate Unităţi pentru producerea unor biopreparate sau medicamente de uz veterinar Unităţi de recoltare a materialului seminal Fabrica de nutreturi combinate Fabrica producătoare de medicamente, biopreparate şi alte produse de uz veterinar Puţuri seci, cimitire de animale, crematorii Centru colectare lapte Centru colectare oua Centru colectare miere Cantina Unităţi prelucrare industriala a cadavrelor, a produselor de origine animala confiscate, a subproduselor necomestibile Incineratoare pentru produse de origine animala confiscate, subproduse necomestibile Centru de tăiere Depozit subproduse necomestibile Centru colectare peste Centru colectare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare Centru colectare, prelucrare lapte Carmangerie, macelarie Unităţi portionare, preambalare carne şi produse din carne Atelier prelucrare peste, produse din peste Unităţi portionare, preambalare produse lactate Unităţi colectare-depozitare oua Unităţi de colectare şi prelucrare miere, alte produse apicole Atelier preparate carne Catering Depozit alimentar, depozit frigorific Restaurant, indiferent de specific Hala pentru desfacerea produselor de origine animala Fabrica de inghetata Laborator cofetarie şi/sau laborator patiserie Unităţi prelucrare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare Fabrica produse din carne: conserve, semiconserve, preparate din carne, salamuri crude Fabrica semipreparate culinare din carne şi mixte Unităţi de transare carne Unităţi prelucrare membrane naturale Unităţi fabricaţie membrane artificiale Fabrica conserve, semiconserve peste Fabrica produse lactate Fabrica produse din oua Abator Antrepozit frigorific Supermarket Combinat de carne
  Nr. crt. Mijlocul de transport
  1. Slep
  2. Vagon pentru transport animale
  3. Vagon frigorific şi izoterm pentru produse de origine animala
  4. Nava pescador, aeronava cargo
  5. Mijloace auto specializate pentru transport animale, produse de origine animala, furaje de origine animala, produse de uz veterinar şi alte produse supuse controlului sanitar veterinar
  Notă: Obiectivele, activităţile şi mijloacele de transport care fac obiectul controlului sanitar veterinar şi care nu sunt cuprinse în prezenta anexa se supun inspecţiei sanitare veterinare, conform reglementărilor sanitare veterinare în vigoare, şi funcţionează pe baza declaraţiei pe propria răspundere a comerciantului.
      ANEXA Nr. 2
                                       TARIFE
          pentru eliberarea avizului sanitar veterinar de import, export,
                   tranzit, a acordului sanitar veterinar pentru
                      import, a certificatului de abilitare şi
                a certificatului de înregistrare şi reinregistrare a
      medicamentelor, produselor biologice şi a altor produse de uz veterinar
  Nr. crt SPECIFICAŢIE U.M. LEI/UM/ PRODUS
  1. AVIZ SANITAR VETERINAR DE IMPORT: - materii prime furajere, furaje concentrate, bumbac, premixuri, aditivi furajeri, fainuri proteice, medicamente pulvis şi altele; - animale mici pentru reproducţie, animale mici pentru macelarie, animale mici pentru concurs, expoziţii, păsări exotice; - animale mijlocii pentru macelarie, animale mijlocii pentru reproducţie; tona cap cap 300 300 300
  2. - oua pentru incubaţie; 1000 bucăţi 1.000
  3. - animale mari pentru macelarie, animale mari pentru concurs, animale mari pentru reproducţie; - păsări pentru carne; - păsări pentru reproducţie, porumbei pentru concurs, expoziţii, alte manifestări; cap cap cap 2.500 500 500
  4. - pui de o zi; - pui reproducţie şi/sau creştere; 1000 cap. 1000 cap. 1.000
  5. - animale de companie (caini, pisici, maimute şi altele); cap 5.000
  6. - medicamente, produse biologice, kituri de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, până la 1000 flacoane; lot 15.000
  7. - medicamente de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, între 1000 - 5000 flacoane; lot 20.000
  8. - medicamente de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, peste 5000 flacoane; lot 40.000
  9. - familii de albine; familie nu se taxeaza
  10. - oua pentru consum; 1000 buc. 2.500
  11. - lapte, lapte condensat; 100 litri 2.500
  12. - slanina cruda, grăsimi tehnice; tona 4.000
  13. - subproduse comestibile (cap, creier, limba, burta, organe, membrane, etc.); - untura, cochilii de melci, organe necomestibile, coarne, copite, unghii, ongloane, aditivi şi emulgatori alimentari, clei de oase, enzime pentru industria alimentara, adezivi pentru industria alimentara, izolat proteic alimentar, gelatina alimentara şi tehnica; tona 5.000
  14. - produse lactate proaspete (iaurt, frisca, etc), lapte praf, unt, branzeturi, cascaval, inghetata, inclusiv praf de inghetata, ingredienti şi arome pentru inghetata, subproduse lactate (zer, cazeina), cheag, gogosi de mătase, condimente, lana, piei brute, pene, par; tona 10.000
  15. - produse apicole (ceara, polen, venin, etc.); Kg. 1.500
  16. - oua de viermi de mătase; Kg. 15.000
  17. - produse din oua (praf, maioneza, melanj, etc.), miere de albine, membrane artificiale; tona 15.000
  18. - peste viu, peste proaspăt, refrigerat, congelat, produse din peste, inclusiv icre, pulpe de broasca, carne melci, stridii, scoici, raci, fructe de mare, vanat mare, vanat mic (în blana, în pene); - cazatura coarne, conserve şi concentrate pentru hrana animalelor, carne (toate speciile), conserve, semiconserve, preparate din carne, inclusiv supe şi sosuri concentrate, piei semiprelucrate, subproduse de abator pentru industria farmaceutica; tona 20.000
  19. - trofee vânătoare şi blanuri; bucata 60.000
  20. - alte produse nenominalizate; tona kg hl sau alte unităţi de măsura 5.000
  21. - mostre până la 100 kg total; - produse de uz veterinar pentru înregistrare; - ajutoare umanitare; - donaţii în cadrul ajutoarelor umanitare de orice fel; nu se taxeaza
  22. CERTIFICAT DE ABILITARE; bucata 250.000
  23. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ŞI REINREGISTRARE MEDICAMENTE, PRODUSE BIOLOGICE ŞI ALTE PRODUSE DE UZ VETERINAR; produs 7.000.000
  24. ACORD SANITAR VETERINAR DE IMPORT; bucata 30.000
  25. AVIZ SANITAR VETERINAR PENTRU EXPORT: - animale, produse de origine animala, furaje şi alte produse supuse controlului sanitar veterinar; nu se taxeaza
  26. AVIZ SANITAR VETERINAR DE TRANZIT: - animale, produse de origine animala, furaje şi alte produse supuse controlului sanitar veterinar. nu se taxeaza
  Notă: Taxa pentru cantităţile exprimate în fracţiuni faţă de unitatea de măsura prevăzută în prezenta ordonanţă de urgenţă se calculează proporţional cu cantitatea avizată.ANEXA Nr. 3TARIFEpentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea,proiectarea şi construirea obiectivelorsupuse controlului sanitar veterinarTaxele pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea şi construirea de noi obiective supuse controlului sanitar veterinar sunt în valoare de 50% din taxa prevăzută pentru autorizarea sanitară veterinara de funcţionare a acestora.
      ANEXA Nr. 4
                                   TARIFE
                     pentru eliberarea certificatelor sanitare
                veterinare pentru transportul intern al animalelor,
                 produselor de origine animala, furajelor şi altor
                mărfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum
               şi a certificatelor de sănătate pentru export animale
             şi certificate sanitare veterinare pentru export produse,
             subproduse comestibile şi necomestibile de origine animala
  Nr. crt Specificaţie U.M. Taxa (lei/U.M)
  A. 1. Pentru intern: Certificat sanitar veterinar pentru transport animale; nu se taxeaza
  2. Certificat sanitar veterinar pentru transport oua de viermi de mătase; nu se taxeaza
  3. Certificat sanitar veterinar pentru transport puiet de peşti fitofagi, icre embrionate şi puiet de peste sau peste destinat repopularii; nu se taxeaza
  4. Certificat sanitar veterinar pentru transport gunoi de grajd în scopul comercializării; nu se taxeaza
  5. Certificat sanitar veterinar pentru transport cadavre, deşeuri de abator; nu se taxeaza
  6. Certificat sanitar veterinar pentru transport furaje; tona 5.000
  7. Certificat sanitar veterinar pentru transport oua pentru incubaţie; nu se taxeaza
  8. Certificat sanitar veterinar de transport produse de origine animala: - carne toate speciile, inclusiv vanat impuscat destinat consumului public; - slanina, seu, subproduse comestibile: organe, intestine, stomace; - grăsimi tehnice, oase, par, piei, coarne, unghii, copite; - alte produse de origine animala nenominalizate; - produse din carne (preparate din carne, conserve, semiconserve carne, alte produse din carne); - lapte lichid şi lapte condensat; - produse lactate proaspete; - branzeturi, unt, inghetata, lapte praf, praf de inghetata, cazeina: - alte produse din lapte nenominalizate, - peste viu, peste refrigerat, peste congelat, - peste sarat, peste afumat; - conserve, semiconserve peste; - icre de sturion; - icre tarama; - alte produse din peste nenominalizate; - miere de albine; - produse apicole (ceara albine, laptisor de matca, polen etc); - alte produse apicole nenominalizate; - oua pentru consum; - produse din oua (melanj, praf de oua, maioneza); - alte produse din oua nenominalizate. nu se taxeaza
  9. Certificat sanitar veterinar de sănătate animala pentru intern; nu se taxeaza
  10. B. Pentru export: Certificat sanitar veterinar pentru sănătate pentru export animale şi certificat de transport internaţional; nu se taxeaza
  11. Certificat sanitar veterinar pentru export produse, subproduse comestibile şi necomestibile de origine animala, cu excepţia trofeelor; nu se taxeaza
  12. Certificat sanitar veterinar de sănătate pentru export trofee: - ursi, cerbi; - capre negre; - mistreti, capriori, cerb; - alte animale sălbatice (lup, vulpe, pisica sălbatică, viezure, jder etc.); - blanuri; - coarne cerbi, colti mistret; - cocosi de munte; - iepuri, fazani, rate, gaste sălbatice, potarnichi; - alte păsări sălbatice (prepelite, porumbei, turturele, sitari, grauri, sturzi etc.). trofeu trofeu trofeu trofeu bucata trofeu trofeu trofeu trofeu 300.000 200.000 100.000 100.000 100.000 50.000 25.000 10.000 5.000
  Notă: Taxa pentru cantităţile exprimate în funcţiuni fără de unitatea de măsura prevăzută în prezenta ordonanţă de urgenţă se calculează proporţional cu cantitatea avizată."7. Anexa nr. 6 se abroga.
   +  Articolul 2În cuprinsul ordonanţei de urgenta denumirea Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------